Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχόλησαν αλλά και στήριξαν τους Έλληνες και εξακολουθούν να τους στηρίζουν είναι οι προφητείες που μιλούν για τα γεγονότα που ήδη έχουμε ζήσει αλλά και θα ζήσουμε στο μέλλον .

Υπάρχουν λοιπόν διάφορες προφητείες που μιλάνε ακόμα και για τον Χριστό πολύ πρίν Αυτός έρθει αλλά και για πολλά θέματα τα οποία μιλάνε ακόμα για τους Νεφελίμ και για την εκστρατεία του Αλέξανδρου αλλά και για την επερχόμενη εκστρατεία του Πολέμαρχου και για όσα θα γίνουν μετά από αυτήν.

Όμως αρκετές φορές , οι προφητείες παρουσιάζονται διαφορετικές απ΄ότι πράγματι είναι κυρίως στο διαδίκτυο είτε γιατί θέλει το σύστημα που ελέγχει τον κόσμο να παραφράζονται λόγια σημαντικά που αναφέρονται μέσα σε αυτές , είτε γιατί φαίνονται λειψές καθώς αυτοί που τις ανέβασαν δεν έχουν το πρωτότυπο κείμενο παρά μόνο αποσπάσματα κάνοντας έτσι πολλούς να μην έχουν την συνολική εικόνα γι αυτά τα οποία γράφονται μέσα στο πραγματικά χειρόγραφα .

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αρκετά ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται κάπως αλλιώς απ΄ότι έχουν πράγματι γραφτεί στα κείμενα αλλά επιλέξαμε να σταθούμε σε ένα από τα πιο βασικά κι αυτό αφορά την ύπαρξη του Μαρμαρωμένου Βασιλιά , τον άρχηγο δηλαδή που όπως λένε τα κείμενα που έχουμε στα χέρια μας , θα δωθεί στους Έλληνες και ο οποίος θα κυβερνήσει από την Κωνσταντινούπολη τον κόσμο στην χιλιόχρονη ειρήνη που θα έχει ο κόσμος , όπως λέει η Αποκάλυψη , όταν τελειώσουν τα γεγονότα αναφορικά με την έξοδο των Νεφελίμ και την ήττα τους στην παγκόσμια εκστρατεία που θα ακολουθήσει μετά από αυτήν.

Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτό το θέμα , καθώς αφού η ιστορία έγινε θρύλος , ήρθε στην εποχή μας , αλλαγμένη καθώς λόγω του όγκου του προφορικών παραδόσεων δεν γνώριζε ο κόσμος τι ισχύει και τι δεν ισχύει για τον Βασιλιά των Ελλήνων που όπως λένε οι ιστορίες μέσα σε τάφο περιμένει την ώρα που θα εμφανιστεί και πάλι στο προσκήνιο.

Η πραγματικότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική.
Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς λοιπόν , δεν είναι ο ... Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αλλά πρόκειται για τον Πολέμαρχο του Θεού , αυτόν δηλαδή που αποστέλλεται δηλαδή για να διορθώσει τις ατασθαλίες των Νεφελίμ και των Δαιμόνων και που θα νικήσει τους ανόμους στην εκστρατεία που θα γίνει όπως προαναφέραμε ήδη.

Όσο για την ιδιότητα του Μαρμαρωμένου που του δίδεται , του δώθηκε καθώς ο Πολέμαρχος όταν δεν βρίσκεται σε αποστολή , βρίσκεται σε στάση , δηλαδή αν θέλετε σε ακινησία και το όνομα Ιωάννης που αναφέρεται οφείλεται στο ότι το πρώτο όνομα αυτού που εξελίχθηκε στο τέλος στον Πολέμαρχο είναι το Ιωάννης.

Όπου βλέπουμε λοιπόν σε αρχαία κείμενα και χειρόγραφα να αναφέρεται ο Ιώαννης να ξέρουμε ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για τον Πολέμαρχο του Θεού ο οποίος θα ορίσει ένα άτομο να κυβερνήσει τον κόσμο όταν τελειώσουν όσα έχουμε δει σε άλλα άρθρα.

Ο αρχηγός των Ελλήνων λοιπόν που δεν είναι αυτός που φαίνεται μέσα από θρύλους κυρίως μετά την εποχή της Άλωσης αναφέρεται μέσα σε πολλά χειρόγραφα αποσπάσματα από τα οποία θα δώσουμε αμέσως παρακάτω.

Η πρώτη πηγή βρίσκεται σε χειρόγραφο το οποίο αναφέρεται στην προφητεία κάποιου Αγίου Ανδρός πρός τον βασιλέα Μανουήλ Παλαιολόγο και μιλά για την εκστρατεία των Ελλήνων στο μέλλον με αρχηγό τον Πολέμαρχο κατά των ανόμων , μέχρι τις πύλες που έκλεισε ο Αλέξανδρος ( άλλη μια αναφορά λοιπόν στις Πύλες που έκλεισε τους αρχαίους θεούς ο Μακεδών Βασιλιάς) και για το πως μετά θα φτάσουν αφού γυρίσουν όλον τον κόσμο στην Κωνσταντινούπολη ώστε αυτή να ελευθερωθεί .

Ακολουθεί το απόσπασμα από το χειρόγραφο με τίτλο. Προφητεία αγίου ανδρός λεχθείσα τω ευσεβεστάτω βασιλεί Μανουήλ του Παλαιολόγου εν έτει αριγ΄. 1113. Περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και της μελλούσης γενέσθαι ελευθερίας αυτής και περί συντελείας κόσμου:

Τότε ο βασιλεύς ερεί αυτοίς,πατέρες και αδελφοί ημέτεροι ,καλόν εστί κατά των εναντίων βαρβάρων εκστρατεύσαι ημάς,όπως και τον Τίμιον Σταυρόν υψώσωμεν , και των ημετέρων το αίμα εκδικήσωμεν. Τότε άπαντες μια φωνή ερούσιν αυτό,το σόν θέλημα γενέσθω, ω δέσποτα, και ότι φωνή Θεού ελαλήθη εν τω στοματί σου,το σόν θέλημα γενέσθω,ω Δέσποτα , και ότι φωνή Θεού ελαλήθη είς σέ. Τότε ο βασιλεύς, αναστάς και πάς ο λαός μετ`αυτόν,κατά των Ισμαηλιτών πορευθήσονται . Και τότε έστιν ιδείν πληρούμενον τον λόγον της ωδής Μωυσέως ανθρώπου του Θεού. Ότι είς διώξεται χιλίους ,και δύω μετακινήσωσι μυριάδας. Έως δε των Βακθίων Πυλών(1) άς ο Βασιλεύς Μακεδών Αλέξανδρος έκλεισε καταδιώξεται αυτούς.

1) Βαυκακίαι πύλαι ονομάσθησαν από το Καυκάσιον όρος,καί Βακθίαι. Τουρκιστί λέγεται Τιμίρ Καπί. Εκεί είναι το Τουρκιστάν , όθεν εξήλθοντο πρώτον οι Τούρκοι , ενωθέντες με λοιπά μιαρά έθνη κατέδραμον και υπέταξαν την Ασίαν,και λοιπά. Τότε ερεί ο Βασιλεύς ,ότι οι Ισμαηλίται του λοιπού ανάρρωσιν ουκ έχωσιν , και ου μόνον Τούρκοι , αλλά και Σαρακινοί,και Τάταροι του μεγάλου Μογόρ (κατά την προφητείαν Ιεζεκιήλ) και άραβες,και Μύδοι , και Πέρσαι,και Ινδοί υπόσπονδοι τω Βασιλεί γενήσονται,ως προφητεύει Ιεζεκιήλ λέγων. Ότι απολέσω το τόξον μου εκ της χειρός σου της αριστεράς Γώγ,και τα τοξεύματα σου εκ της δεξιάς σου Μαγώγ , και καταβαλώσα επί τα όρει Ισραήλ και πέσει ου και πάντες οι περί σέ, και τα έθνη μετά σου,και δοθήσεσθε εις πλήθη ορνέων και θηρίων της γής, και συνάξωσι τα κύθλα σου εν τω πολυανδρίω Μαγώγ , και εν επτά μηνιαίω , καθαρισθήσεται η γή και τα εξηγή όρα είς τον Ιεζεκιήλ. Τότε ερεί ο Βασιλεύς, στραφέντες επανέλθωμεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν.

Επίσης μέσα στο χειρόγραφο αναφέρεται η πραγματική σημασία του ονόματος Ιωάννης αλλά και το γεγονός ότι όσοι πεθάνουν χωρίς να λάβουν το χάραγμα θα αναστηθούν την ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου.

Λέει το κείμενο.

Μετά δε την συμφοράν εκείνην , τότε άγγελος Κυρίου εξ ουρανού καταβήσεται δια νεύσεως Θεού , έχων εν τη χειρί αυτού σκήπτρον βασιλικόν και ξίφος του αγιωτάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου , και στέψει τον ειρηνικόν Βασιλέα , ού το όνομα , εν με τη αρχή το ιώτα έχει , εν δε τω τέλει το σίγμα.

Ός και αυτός μέσον πάντων εστίν εν τω πολέμω , δώσει δε αυτώ ο άγγελος το σκήπτρον , και το ξίφος και καλέσει αυτόν ελεήμονα.

Ερεί δε αυτώ , ανδρίζου και ίσχυει και νίκα τους εχθρούς του Ιησού και των αγίων αυτού μαθητών , κηρύττων πάσι το άλφα και ωμέγα ( το όνομα τούτο του Βασιλέως Ιωάννης δηλοί , το μεν αρκτικόν Ιώτα και το τελικόν σίγμα , το Ιησούς.

Το δε ωμέγα , δηλοί τας δύο φύσεις του θεανθρώπου Ιησού.

Το άλφα δηλώνει τον ένα τριάδι Θεόν.


Τα δε δύο νι δηλοί εκατόν έτη , το δε ήτα τον όγδοον αιώνα της μελλούσης απεράντου βασιλείας του Κυρίου , οπού και μέλλει να αναλάμψει μετά την νύκτα του πλάνου Αντιχρίστου σαθράς βασιλείας.

Ένα άλλο απόσπασμα σχετικά με αυτό το θέμα βρίσκεται στο κείμενο του Αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν Σαλού από το οποίο και ακολουθεί κείμενο:

Δια τούτο νύξας επεγερεί τον βασιλέα των Ελλήνων επ΄αυτούς, και εξολοθρεύσει αυτούς , και τέκνα αυτών πυρί αναλώσει , και αυτοί παραδεδομένοι εις τας χείρας αυτού εμπρησμώ βιαιοτάτω παραδοθήσονται. Και αποκαταστήσεται όλον το Ιλλυρικόν τη Βασιλεία Ελλήνων , κομίσει δε η Αίγυπτος τα πάντα αυτής . Και θέσει την δεξιάν αυτού επί την θάλασσαν , και ημερώσει τα ξανθά γένη , και ταπεινώσει τους εχθρούς αυτού υπό τους πόδας αυτού , και το σκήπτρον αυτού έτη έξ πρός τοις τριάκοντα στήσεται. Το δε δωδέκατον έτος της βασιλείας αυτού κίνσοι και δόμα ου λήψεται ,αλλ΄αναστήσει Ναούς Αγίους και ανοικοδομήσει συντετριμμένα θυσιαστήρια και ουδέν εν ταις ημέραις εκείναις ουαί εσταί ούτε ο αδικών ούτε ο αδικούμενος.

Και αναφέρεται επίσης εκτός από αυτά σε πάρα πολλές ακόμα πηγές όπως είναι η προφητεία που βρέθηκε χαραγμένη στον τάφο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ερμηνεύτηκε από τον Πατριάρχη Σχολάριο.

Λέει λοιπόν το κείμενο και αυτά είναι λόγια του Θεού σύμφωνα με το κείμενο πρός τους Έλληνες:

Στήτε στήτε μετά φόβου , σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη , άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον τούτον έξετε Δεσπότην , φίλος γαρ εμός υπάρχει και αυτόν παραλαβόντες θέλημα εμόν πληρούται.
Read more »

«Ό,τι λογής έργα σπείρει ο άνθρωπος, τέτοια και θα θερίσει»


ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ

Κάποτε ο άρχοντας του τόπου επισκέφθηκε τον αββά Παλλάδιο, γιατί ήθελε να τον δει.

Είχε ακούσει βέβαια τα σχετικά μ’ αυτόν. και είχε πάρει μαζί του και έναν στενογράφο, στον οποίο έδωσε την εξής εντολή: «Εγώ τώρα μπαίνω να δω τον αββά, εσύ λοιπόν όσα θα μου πει, να τα γράψεις με ακρίβεια».

Μπαίνει μέσα ο άρχοντας και λέει στον Γέροντα: «Προσευχήσου για μένα, αββά, γιατί έχω πολλές αμαρτίες». «Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αναμάρτητος» αποκρίνεται ο Γέροντας. Τον ρωτά ο άρχοντας: «Άραγε, αββά, θα τιμωρηθούμε για κάθε αμαρτία;» Κι απαντά ο Γέροντας: «Γράφει στην αγία Γραφή: Εσύ θα ανταποδώσεις στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». «Εξήγησέ μου τον λόγο αυτόν» παρακαλεί ο άρχοντας. «Το νόημά του είναι ολοφάνερο» αποκρίνεται ο Γέροντας, «αλλ’ όμως άκουσε και λεπτομερώς. Στενοχώρησες τον πλησίον;

Περίμενε από κάποιον να πάθεις το ίδιο. Άρπαξες από τους κατωτέρους σου, γρονθοκόπησες φτωχό, ήσουν προσωπολήπτης σε δικαστήριο, ντρόπιασες, κακολόγησες, συκοφάντησες, είπες ψέματα εναντίον κάποιου, επιβουλεύθηκες την οικογενειακή τιμή των άλλων, ορκίστηκες ψευδόμενος, μετέθεσες όρια πατρικών χωραφιών, πρόσβαλες κτήματα ορφανών, καταστενοχώρησες χήρες, προτίμησες την εδώ πρόσκαιρη ηδονή από τα μελλοντικά αγαθά; Περίμενε την ανταπόδοση αυτών. Γιατί ό,τι λογής έργα σπείρει ο άνθρωπος, τέτοια και θα θερίσει. Και βέβαια εάν έχεις κάνει και κάποια καλά έργα, να περιμένεις να σου ανταποδοθούν κι αυτά πολλαπλάσια, γιατί “Εσύ (ο Θεός) θα ανταποδώσεις στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του”. Έχοντας στον νου σου, σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σου, αυτή την τελική απόφαση, θα μπορέσεις να αποφύγεις τα περισσότερα αμαρτήματα».

«Και τί πρέπει να κάνω, αββά;» ρωτάει ο άρχοντας. «Να συλλογιέσαι -του απαντά ο Γέροντας- τα αιώνια, τα ατελεύτητα, τα συνεχόμενα… Εκεί είναι χώρα ζώντων που δεν κινδυνεύουν να πεθάνουν εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά ζουν την αληθινή ζωή ενωμένοι με τον Χριστό».

Στέναξε τότε ο άρχοντας και είπε: «Πράγματι, αββά, έτσι είναι όπως τα είπες». Kαι ξεκίνησε να επιστρέψει στο σπίτι του ευχαριστώντας τον Θεό για τη μεγάλη ωφέλεια που πήρε.
 
 
Read more »

Ν.Τραμπ: «Μπορεί να αναγνωρίσω την ρωσική κυριαρχία στην Κριμαία» - Πανικός στο Αμερικανικό ''Βαθύ Κράτος''


Η δήλωσή του αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τα «γεράκια» του βαθέως αμερικανικού κράτους που επιθυμούν να φαντάζονται ότι σε μια πυρηνική σύγκρουση με την Ρωσία (που είναι η ισχυρότερη πυρηνική δύναμη του πλανήτη) αυτοί θα επιβιώσουν κρυμένοι στα καταφύγιά τους ενώ οι κάτοικοι του κόσμου όπως και οι Αμερικανοί πολίτες θα «φωσφορίζουν» από την ραδιενέργεια, τουλάχιστον όσοι επιβιώσουν.

Η δήλωσή του έλαβε χώρα κατά την διάρκεια συνέντευξης στην Φλόριντα που μεταδόθηκε από την αμερικανική τηλεόραση και ερωτήθηκε κατά πόσο είναι έτοιμος να ανγνωρίσει την επανένωση της Κριμαίας, στην Ρωσική Ομοσπονδία και να άρει τις ζημιογόνες για όλους κυρώσεις κατά της Μόσχας.

«θα το κοιτάξουμε το ζήτημα αυτό, ναι θα το κάνουμε» είπε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες γνωρίζοντας άλλωστε ότι το βαθύ κράτος θα τον περίμενε στην «γωνία» σε περίπτωση που έλεγε κάτι ακόμα. Είπε όμως όσα χρειάζονται, διότι αν είχε σκοπό να συνεχίσει την πολιτική των προκατόχων του απλά θα έλεγε «όχι» και θα τελείωνε εκεί το ζήτημα.

Στο επίσημο πρόγραμμα του Ν.Τραμπ υπάρχει η πιθανότητα διατήρησης των κυρώσεων δεν το αποκλείει, έχει όμως την διάθεση να τις άρει κατόπιν επωφελούς συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ν.Τραμπ ως επιχειρηματίας έχει την φιλοσοφία win-win. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι «bad for business» και γνωρίζει ότι η Μόσχα διαθέτει αρκετή πυρηνική δύναμη για ένα «mutual destruction» συνεπώς ουδείς κερδίζει από αυτό. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι «προτιμώ να είμαστε φίλοι με ρην Ρωσια ώστε να πάμε μαζί να εξοντώσουμε το ISIS»

Ήδη έχει καταλάβει η υστερία τα δυτικά ΜΜΕ σχετικά με τα λόγια του Ν.Τραμπ για την Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Ήδη το ρωσικό κοινοβούλιο έχει απαντήσει ως προ τις τελευταίες δηλώσεις του Ν.Τραμπ.

«Ο Donald Trump είναι ακόμα ένα σκοτεινό άλογο για εμάς, είναι δημοφιλής τώρα και έχει πιάσει το κύμα, είναι δύσκολο να πούμε πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τα λόγια του, αλλά ο χρόνος θα το δέιξει αυτό» δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ιnternational Committee of the Federation Council, Vladimir Dzhabarov.

«Εάν πάντως κερδίσει τις εκλογές θα είναι πολύ ενδιαφέρον να συνεργαστούμε μαζί του»

Άλλο μέλος της ρωσικής Δούμα και της Committee on International Affairs, ο Alexander Babakov σημείωσε ότι «η δήλωσή του είαι καλοδεχούμενη αλλά δεν πρέπει να υπερεκτιμηθεί»

«Νομίζω ότι είναι μια προεκλογική υπόσχεση εάν το δηλώσει όταν θα βρίσκεται στο Οβάλ γραφείο τότε μπορούμε να το πάρουμε στα σοβαρά. Πρέπει να έχει εξουσία για να κάνει μια τέτοια δήλωση». Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος Β.Πούτιν δήλωσε για τον Ν.Τραμπ: «Είναι ένας πολύ έξυπνος και ταλαντούχος άνθρωπος»

Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί εάν ο Ν.Τραμπ εκλεγεί αλλά μάλλον όλοι ξέρουν τι θα συμβεί εάν εκλεγεί η Χ.Κλίντον και αυτό στρέφει πολύ κόσμο στο να επιλέξει τον επιχειρηματία συν το γεγονός ότι τα πρόσφατα σκάνδαλα ξύπνησαν άσχημες μνήμες στους ψηφοφόρους.

Σίγουρα πάντως φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλή χημεία μεταξύ των δύο ανδρών και η καλή χημεία μπορεί να αποβεί επωφελής για όλον τον πλανήτη. 

Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Αριστοτεχνική κίνηση του Ρωσικού ΥΠΕΞ εκθέτει την Κλίντον για την στήριξη τρομοκρατών στην Συρία


«ΕΣΕΙΣ ΕΞΟΜΟΙΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ»!

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξακολουθούν να μην κάνουν διάκριση ανάμεσα στους τρομοκράτες και τη λεγόμενη μετριοπαθή αντιπολίτευση στη Συρία κι αυτό επιτρέπει στους εξτρεμιστές να αναδιοργανώνονται και να προετοιμάζουν νέες επιθέσεις, δήλωσε ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.
«Υπάρχει ένα στοιχείο τουλάχιστον πολιτικού τεχνάσματος εδώ», ανέφερε ο Ριάμπκοφ.
Ο Ριάμπκοφ επέμεινε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες δρουν στη Συρία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε εκεχειρία και πρόσθεσε πως η πρόταση των ΗΠΑ να ανασταλούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη συριακή επικράτεια, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το περιεχόμενο του όρου μετριοπαθής αντιπολίτευση, αποτελεί στοιχείο ενός «πολιτικού τεχνάσματος».
«Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά εκεχειρία (…) με τους τρομοκράτες, με αυτούς που μάχονται στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους και του Μετώπου Υποστήριξης, είτε το δηλώνουν επίσημα είτε δεν το λένε», ανέφερε ο Ριάμπκοφ.
Κατά τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, η Μόσχα έχει ενημερώσει επανειλημμένα την Ουάσινγκτον για τη θέση της, αλλά η Ουάσινγκτον δεν διαχωρίζει ανάμεσα στις τρομοκρατικές οργανώσεις και οργανώσεις της λεγόμενης μετριοπαθούς αντιπολίτευσης, με τις οποίες οι ΗΠΑ συνεργάζονται.
«Η αναστολή των επιχειρήσεων, χωρίς εξηγήσεις για το ποιος θεωρείται μετριοπαθής αντιπολίτευση, ποιος θεωρείται τρομοκράτης, σημαίνει ότι θα δοθεί στους τρομοκράτες η ευκαιρία να ανασυνταχθούν, θα τους δοθεί η ευκαιρία να διατηρήσουν δυνάμεις για νέες επιθέσεις—ουσιαστικά, να συνεχίσουν τη σφαγή (…) που είχε αποτέλεσμα την τραγωδία του συριακού έθνους».
Ο ρώσος διπλωμάτης τόνισε ότι η θέση της Μόσχας είναι πως η σύγκρουση με τους τρομοκράτες στη Συρία μπορεί να τερματιστεί μόνο με μια αποφασιστική νίκη.
 
 
 
Read more »

Ομολογία Νταβούτογλου: "Εγώ διέταξα να χτυπηθεί το ρωσικό Su-24"


Ο τ.πρωθυπουργός της Τουρκίας ο Ahmet Davoutoglu ομολόγησε. Ομολόγησε ότι αυτός διέταξε να καταρριφθεί το ρωσικό Su-24 το Νοέμβρη του 2015 μεταφέρει η Hurriyet Daily News.Διευκρίνισε ότι η εντολή του δεν αφορούσε ειδικά το αεροσκάφος αλλά ήταν γενική οδηγία αναφορικά με τους σκοπούς της υπεράσπισης του τουρκικού ενάεριου χώρου.

«Σύμφωνα με τις συνήθειες του κράτους μας ο πρωθυπουργός δίνει τους κανόνες δέσμευσης με μια γραπτή οδηγία ντιρεκτίβα Selon les coutumes de notreστο ΓΕΣ.Έδωσα τη διαταγή στις 10 Οκτώβρη « , δήλωσε ο M.Davoutoglu σε συνέντευξη στην ιδωτική τηλεόραση NTV, στις 15 Ιούλη.
« Αυτοί οι κανόνες δέσμευσης θα τεθούν σε εφαμογή όχι μόνο για συριακά αεροπλάνα αλλά για όλα όσα παραβιάζουν τον τουρκικό εναέριο « , υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με τον M.Davoutoglu, επρόκειτο για την υπεράσπιση του τουρκικού εναέριου χώρου και η ενεργοποίηση των κανόνων δεν έθετε πρόβημα,. »Είναι ασύμβατο να εγείρονται θέματα 8 μήνες μετά το συμβάν … Θα επιδείκνυα την ίδια πολιτική υπευθυνότητα ακόμη κι αν αυτό συνέβαινε και σήμερα « , ….sputnik 28/7/16 μόνο που πλέον έχει απαλλαγεί των καθηκόντων του και δεν αποτελεί μέρος του κέντρου λήψης αποφάσεων ως πρώην και τέως….
 
 
Read more »

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Ο μοναχός με το ιαματικό χάρισμα


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑ

Θεωρούμε κατάλληλη τη στιγμή, χάριν νουθεσίας, να παραθέσουμε τη διήγηση για κάποιο μοναχό ό όποιος υπέταξε το δικό του θέλημα στο θέλημα τού Θεού και απόλαυσε μεγάλη ειρήνη στην ψυχή του, λαμβάνοντας από τον Θεό το ιαματικό χάρισμα.

Πολλοί ασθενείς γίνονταν καλά μόνο με το άγγιγμα τού ενδύματος του. Παντού συναντούσε μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπο του.

Μεταξύ αυτών, οι αδελφοί της μονής εκπλήττονταν πολύ με όσα γίνονταν από το συμμοναστή τους, επειδή δεν παρατηρούσαν σ' αυτόν κανένα ιδιαίτερα εξέχον ασκητικό αγώνισμα, ούτε αυστηρή νηστεία, ούτε υπερβολικούς κόπους, ούτε κάτι άλλο.

Ζούσε όπως όλοι οι άλλοι.
Ένα μόνο πράγμα κρατούσε με αυστηρότητα. Όλα όσα τού συνέβαιναν τα δεχόταν πρόθυμα και ευχαριστούσε γι' αυτά τον Θεό. Ένα τον διέκρινε: Είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα τού Θεού.

Κάποτε πού ό μοναχός αυτός θεράπευσε κάποιους άρρωστους χωρίς κανένα ιατρικό μέσο διά της ζώσης εν αύτω χάριτος και δυνάμεως, ό προεστώς τού κοινοβίου τον ρώτησε ποιά ήταν ή αιτία της θεραπείας, γιατί οι προσερχόμενοι σ' αυτόν λαμβάνουν την ίαση.

- Και εγώ ό ίδιος εκπλήττομαι πού μπορώ να τούς δίνω την υγεία τους, απάντησε ό μοναχός. Ντρέπομαι πού τα ενδύματα μου έχουν ιαματική δύναμη, γιατί εγώ ούτε με τη νηστεία, ούτε με άλλα ασκητικά, μοναστικά αγωνίσματα, αξιώθηκα να λάβω τέτοιο δώρο από τον Θεό.

- Αυτό είναι αλήθεια, είπε ό προεστώς. Εμείς βλέπουμε ότι είσαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος και σε σένα δεν υπάρχει τίποτα πού να σε ξεχωρίζει από την τάξη των υπολοίπων πατέρων.

Ό προεστώς της μονής αποφάσισε πάση θυσία να αποκαλύψει την πραγματική αιτία του ζωντανού ιαματικού χαρίσματος πού είχε ό μοναχός. Έκανε μακρές συζητήσεις μαζί του, προσπαθώντας να μάθει όλα τα καλά στοιχεία του και να ξεσκεπάσει το μυστικό της καρδιάς του. Στα ερωτήματα τού ηγουμένου ό μακάριος μοναχός είπε:

- Θυμήθηκα κάτι σχετικό με το έλεος πού μού δόθηκε από τον Θεό: Εγώ σταθερά, σε όλα συντονίζω το θέλημά μου με το Θείο θέλημα. Ποτέ και τίποτα δεν φέρνω στην σκέψη μου πού θα εναντιωνόταν στο θέλημα τού Θεού. Ποτέ δεν τρομάζω μπροστά σε απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να κλονίσουν το νου μου και να εξασθενίσουν την καρδιά μου.

Ποτέ και για τίποτε δεν παραπονέθηκα στους άλλους ούτε τους φανέρωσα τη θλίψη μου. Το ίδιο, και όσα ευτυχή συμβάντα λάχουν στην ζωή μου, δεν με ευχαριστούν σε τέτοιο βαθμό πού να ευθυμώ περισσότερο από ό,τι τον υπόλοιπο καιρό. Όλα τα δέχομαι εξίσου, σαν σταλμένα από το χέρι τού Θεού, τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα για μένα.

Δεν προσεύχομαι στον Θεό για να πραγματοποιηθούν όλα σύμφωνα με την επιθυμία μου, άλλα θέλω σε όλα να γίνεται το άγιο θέλημά Του. Μ' αυτόν τον τρόπο τίποτε δεν με ευχαριστεί ιδιαίτερα, τίποτε δεν με συντρίβει και δεν με συγχύζει και τίποτε δεν με κάνει ευτυχισμένο, όπως μόνο αυτό το ίδιο το θέλημα τού Θεού. Γι' αυτό σε όλες μου τις προσευχές για ένα μόνο παρακαλώ τον Θεό: Να γίνεται πάντοτε και ολοκληρωτικά σε μένα και σε όλα τα πλάσματά Του το Θείο θέλημα.

Ό ηγούμενος τού κοινοβίου παρά πολύ θαύμασε τα λόγια τού μοναχού και απευθυνόμενος σ' αυτόν τον ρώτησε:

- Αγαπημένε μου αδελφέ! Πες μου τί αισθάνθηκες χθες την ώρα πού συνέβη πυρκαγιά στο μοναστήρι μας; Στ' αλήθεια δεν λυπήθηκες μαζί με όλους τους άλλους, όταν ό κακός άνθρωπος έβαλε φωτιά στα μοναστηριακά οικοδομήματα και κάηκε πολύ από το σιτάρι μας;

- Δεν θα κρύψω, απάντησε ό μοναχός, ότι όλη αυτή ή ζημιά του μοναστηριού δεν μού προκάλεσε την παραμικρή θλίψη, επειδή έχω τη συνήθεια για όλα, και για τα θλιβερά και για τα ευχάριστα, να ευχαριστώ τον Θεό και ήσυχα να δέχομαι και τούτο και το άλλο. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό πού συνέβη σε μας, συνέβη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ό Οποίος κατευθύνει τα πάντα προς ψυχική ωφέλεια.

Γι' αυτό ακριβώς δεν μεριμνώ και δεν σκέπτομαι τίποτε σχετικά μ' αυτό. Λίγο ή πολύ εμείς έχουμε το ψωμί μας και τα υπόλοιπα για τη διατροφή μας, γιατί πιστεύω δυνατά ότι ό Θεός μπορεί καθέναν από εμάς να τον χορτάσει τόσο με ένα ψίχουλο όσο και με ένα ολόκληρο ψωμί. Έτσι λοιπόν εγώ ήρεμα, χωρίς καμιά σύγχυση, περνώ τη ζωή μου.

Κατάπληκτος από τα λόγια τού μοναχού ό ηγούμενος για πολύ ακόμη καιρό συζητούσε μαζί του, προσπαθώντας να αναγκάσει τον αδελφό πιο καθαρά ακόμη να παρουσιάσει τον τρόπο σκέψεώς του, τις απόψεις του και να αποκαλύψει την πνευματική του κατάσταση.

Μεταξύ πολλών απαντήσεων πού έδωσε ό ταπεινός μοναχός στον προεστώτα είπε και τα έξης:


- Κατά την καθημερινή προσφορά τού εαυτού μου στο θέλημα τού Θεού, τόσο προόδευσα στην υπακοή μου σ' Αυτόν, ώστε, αν από πριν γνώριζα ότι ό Θεός εξάπαντος προόριζε να με στείλει στην κόλαση, τότε εγώ δεν θα επιχειρούσα να κάνω τίποτε εναντίον Του.

Σού λέω ακόμη ότι, ακόμη κι αν ήταν δυνατόν σε μένα να αλλάξω αυτή τη θεία απόφαση λέγοντας ένα «Πάτερ ημών» -σού λέω αλήθεια-, δεν θα τολμούσα να το κάνω αυτό, άλλα ακόμη πιο έντονα θα προσευχόμουν στον Θεό, ώστε να ενεργήσει σε μένα σύμφωνα με το Πανάγιο θέλημά Του και να μού δωρίσει τη Χάρη Του πού θα με ενισχύει εις τους απέραντους αιώνες, για να μη σκέπτομαι ο,τιδήποτε αντίθετο στο άγιό Του θέλημα.

Μετά από παρατεταμένη σιωπή λέει, τέλος, ό ηγούμενος στο μοναχό:

- Πορεύου, περιπόθητε πάτερ, πορεύου και εκπλήρωσε φιλότιμα την υπόσχεση σου στον Θεό, όπως μου την εξέθεσες. Εσύ βρήκες τον ουρανό έξω από τον ουρανό. Να θυμάσαι ότι τέτοια χάρις δεν δωρίζεται από τον Θεό σε πολλούς. Δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν μπαίνουν ποτέ σε ανησυχία και δεν προσβάλλονται από οποιονδήποτε.

Εκείνος μόνο είναι προστατευμένος στην ζωή του με ισχυρά και απόρθητα τείχη, όποιος πάντοτε και σε όλα, ό,τι κι αν συναντήσει στην ζωή του, συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, δηλαδή δέχεται τα πάντα σαν να είναι σταλμένα από τον Θεό.

Άς γίνεται σε όλα το θέλημα τού Θεού.

ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗΣ, Ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2010, σελ. 254-257.
 
Read more »

Πως ονομάζονται και ποιοί είναι οι ύμνοι που ψάλλονται στην Εκκλησία;


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ

Η απάντηση από την κα Λυγία Κωνσταντινίδου-Ιεροψάλτης-Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής

Οι ύμνοι της Εκκλησίας μας είναι:

1. Tα Λειτουργικά: Σύστημα ύμνων, που ψάλλονται λίγο πριν και κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Οι γνωστοί ύμνοι «Πατέρα Υιόν», «Έλεον ειρήνης», «Άγιος Άγιος Κύριος, Σαβαώθ (ο Επινίκιος Ύμνος), «Αμήν», «Σε Υμνούμεν». Είναι μελοποιημένα σε όλους τους ήχους και με διάφορους τρόπους από τους νεώτερους κυρίως μελοποιούς.

2. Τα Ευλογητάρια: Oι τόσο γνωστοί ύμνοι στους οποίους προτάσσεται ο στίχος «Ευλογητός ει Κύριε». ΄Έχουμε δύο ειδών ευλογητάρια: Τα αναστάσιμα, που ψάλλονται τις Κυριακές στον Όρθρο, το Σάββατο του Λαζάρου και το Μ. Σάββατο, και τα νεκρώσιμα που ψάλλονται όταν τελείται κηδεία αλλά και στα μνημόσυνα.

3. Καθίσματα: Ύμνοι που ψάλλονται στον Όρθρο για να δοθεί η ευκαιρία στους πιστούς να κάθονται για λίγο.

4. Στιχηρά: Τροπάρια μπροστά από τα οποία εκφωνούνται εμμελώς στίχοι: π.χ.στον Όρθρο ψάλλονται τα στιχηρά των Αίνων (Ψαλμοί 148, 149, 150). Στον Εσπερινό επίσης σε κάθε ένα από τα τροπάρια προηγείται ψαλμικός στίχος (οι δύο τελευταίοι στίχοι του 141ου Ψαλμού και οι στίχοι του 129ου Ψαλμού). Γι΄αυτό και ονομάζονται Στιχηρά του Εσπερινού. Τα στιχηρά μπορεί να είναι αυτόμελα, προσόμοια και ιδιόμελα. Έχουμε επίσης τα στιχηρά ιδιόμελα της λιτής, που ψάλλονται χωρίς στίχο.

5. Απόστιχα: Ομάδες τροπαρίων, που ψάλλονται κατά τον εσπερινό μετά τα στιχηρά και κατά τον Όρθρο μετά από τους Αίνους. Ονομάζονται έτσι γιατί οι προτασσόμενοι στίχοι παίρνονται κατ’ εκλογήν από διάφορους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης, συνήθως προφητικού χαρακτήρος, σε αντίθεση προς τα στιχηρά, όπου οι προτασσόμενοι στίχοι λαμβάνονται από έναν και μόνο ψαλμό, μολονότι αυτό δεν είναι πάντοτε ακριβές. Ονομάζονται και Αποστιχίς.

6. Κεκραγάρια: Eίναι οι γνωστοί ύμνοι του Εσπερινού «Κύριε, εκέκραξα προς Σε» και «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου» από τον 140ο Ψαλμό. Σήμερα με το όνομα Κεκραγάρια ονομάζουμε και τα τροπάρια που ακολουθούν τους πιο πάνω στίχους.

7. Κοινωνικά: Με το όνομα αυτό είναι γνωστοί σύντομοι ύμνοι κυρίως από ψαλμούς της Π. Διαθήκης, που ψάλλονται στη Θεία Λειτουργία, την ώρα της Μετάληψης των Αχράντων Μυστηρίων. Πρώτα κοινωνεί το ιερατείον εντός του Αγίου Βήματος. Oι πιστοί προσέρχονται για να μεταλάβουν μετά το «Αλληλούια» και την εκφώνηση «Μετά φόβου Θεού πίστεως....». Είναι ύμνοι, που ψάλλονται σε αργό μέλος γι΄αυτό και ανήκουν στο Παπαδικό είδος. ΄Έχουμε τριών ειδών κοινωνικά: α) Των Κυριακών, με το γνωστό κείμενο «Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, αλληλούια», β) Της εβδομάδος, με κείμενο διαφορετικό για την κάθε μέρα, και γ) Τα κοινωνικά ολοκλήρου του χρόνου: Tων Δεσποτικών, των Θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων με ανάλογο κείμενο για την κάθε περίπτωση.

8. Χερουβικά: Ο Χερουβικός ύμνος ψάλλεται κατά τη Μεγάλη Είσοδο της Θείας Λειτουργίας και αρχίζει με τη φράση «Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες». Ψάλλεται σε αργό μέλος (ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες που καλύπτει), γι΄αυτό και ανήκει στο Παπαδικό είδος. Μελωδίες των Χερουβικών έχουν διασωθεί τόσο στην παλαιά όσο και στη νέα σημειογραφία. Όλοι οι μεγάλοι υμνογράφοι και μελοποιοί γενικά έχουν γράψει Χερουβικούς Ύμνους. Ανάλογα με τη διάρκειά τους μπορούμε να κατατάξουμε τα Χερουβικά σε σύντομα, αργοσύντομα και αργά. Τη Μ. Πέμπτη, αντί του Χερουβικού, ψάλλεται «Του Δείπνου σου του Μυστικού» και το Μ. Σάββατο ο αρχαιότατος ύμνος «Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτεία». Στις Λειτουργίες των Προηγιασμένων ψάλλεται το «Νυν αι δυνάμεις των ουρανών».

9. Αντίφωνα: Eίναι ύμνοι που ψάλλονται και από τους δύο χορούς διαδοχικά π.χ τα σύντομα τροπάρια της Θείας Λειτουργίας: «Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου..» και «Σώσον ημάς Υιέ Θεού..». Πολύ αγαπητά είναι αυτά των ομάδων των Αναστάσιμων Αναβαθμών του ΄Ορθρου και τα 15 Αντίφωνα της Μεγάλης Παρασκευής, που ψάλλονται πριν από τον Κανόνα.

10. Αναβαθμοί: Πρόκειται για 75 μικρά τροπάρια, που ψάλλονται στον Όρθρο κάθε Κυριακής «κατ΄αντιφωνίαν» (εναλλάξ από τους δύο χορούς των ψαλτών) σύμφωνα με τον ήχο της Εβδομάδας, μετά την Υπακοή. Αποδίδονται στον Θεόδωρο τον Στουδίτη. Κάθε αντίφωνο έχει τρεις αναβαθμούς. Κάθε ήχος έχει τρία αντίφωνα –κατά συνέπεια εννέα αναβαθμούς- εκτός από τον Πλάγιο Δ΄ήχο που έχει τέσσερα αντίφωνα και δώδεκα αναβαθμούς. Την ονομασία τους οφείλουν στους 15 αναβαθμούς του 18ου καθίσματος του Ψαλτηρίου (Ψαλμοί 119-133, ωδές των Αναβαθμών), που τους αντικατέστησαν.

11. Υπακοή: Σήμερα Υπακοή λέγεται το τροπάριο που διαβάζεται μετα την Γ΄Ωδή του Κανόνος του Όρθρου. Ωστόσο, παλαιότερα ο τρόπος του να ψάλλει κανείς «καθ΄υπακοήν» είχε άλλη έννοια.
 
 
Read more »

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΞΕΣΦΙΞΕ ΤΗ ΘΗΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ – ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ


Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου
Επικεφαλής της “Ελλήνων Πολιτείας”

Είναι δεδομένο ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προετοίμασαν επιμελώς το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν και τούτο φάνηκε από τις δηλώσεις που προηγήθηκαν αυτού του πραξικοπήματος, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Τζων Κέρι. Ο οποίος μέσα σε μια στιγμή, άλλαξε την χαραγμένη πολιτική των ΗΠΑ επί δεκαετίες, για το ζήτημα της Κατοχής της Βόρειας Κύπρου από τους Τούρκους.

Μέχρι τη δήλωση του Τζων Κέρι περί τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, όλοι γνωρίζαμε τη θέση των ΗΠΑ περί τουρκικής στρατιωτικής παρέμβασης στο Νησί το 1974. Αυτή η ξεκάθαρη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σηματοδότησε τα γεγονότα της Παρασκευής 15 Ιουλίου 2016.

Επίσης, εξ ονόματος του ίδιου Υπουργού των ΗΠΑ, απειλείται η Τουρκία για έξοδό της από το ΝΑΤΟ, εάν συνεχίσει να καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν βασανίζει βάναυσα, συλληφθέντες πραξικοπηματίες και μη (εκκαθαρίζοντας όποιον ήταν απέναντι του Ερντογάν). Και από τη στιγμή που θέλει ο Ερντογάν να επαναφέρει την θανατική ποινή στη χώρα του.

Και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον Σουλτάνο της Τουρκίας Ερντογάν. Από τη στιγμή που ο Ομπάμα τον θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνο για την “απώλεια” της Συρίας και για το πλεονέκτημα του Ρωσικού παράγοντα στην περιοχή.
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται – εάν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση στην Τουρκία – να σταματήσει αμέσως τις ενταξιακές συζητήσεις της ΕΕ, μαζί της.

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Ερντογάν για το πραξικόπημα.

Η ρωσική διπλωματία ενημέρωσε τον Τούρκο Σουλτάνο Ταγίπ Ερντογάν, για το επικείμενο πραξικόπημα στην Τουρκία, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν αυτό πραγματοποιηθεί.
Για τον λόγο αυτό, είχαν γίνει 357 προληπτικές συλλήψεις ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών του τουρκικού στρατού, όλων των Όπλων.
Επί παραδείγματι, στη Σμύρνη είχε συλληφθεί ένας Αντιναύαρχος, ένας Υποναύαρχος και τρεις Πλοίαρχοι, με την κατηγορία ότι, έρχονται σε επαφή με τον Φετουλάχ Γκιουλέν, τον αυτοεξόριστο Τούρκο ιμάμη στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, και έπαιρναν εντολές από αυτόν.
Έτσι, ο Ερντογάν, έμαθε πολλές περισσότερες λεπτομέρειες από τους συλληφθέντες, για τη μεθόδευση του πραξικοπήματος, γι΄ αυτό και μπόρεσε να το αντιμετωπίσει.

Μεγάλο τμήμα του Στρατού ήταν με τους πραξικοπηματίες.
Με τους πραξικοπηματίες ήταν, εκτός των άλλων:
– Δυο Τάγματα Μπορντό Μπερελί (Ειδικές Δυνάμεις των Ειδικών Δυνάμεων του τούρκικού στρατού). Ισχυροποιείται δε, κάθε μέρα και περισσότερο ότι, οι οκτώ (8) Τούρκοι στρατιωτικοί που προσγειώθηκαν με το στρατιωτικό ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη, ήταν ανώτεροι αξιωματικοί του Τάγματος Μπορντό Μπερελί.
– Η Σχολή Ευελπίδων της γείτονας χώρας.
– Η Σχολή Πολέμου.
– Η Α΄ Στρατιά Θράκης (μυημένοι ο Διοικητής της και ο Επιτελάρχης της). Αυτή η Στρατιά έχει στη δύναμή της, τέσσερα (4) Σώματα Στρατού. Τα δυο εξ αυτών ήταν με τους πραξικοπηματίες και οι επικεφαλείς τους συνελήφθησαν.
Άρα, για να αποτύχει το πραξικόπημα κατά του Τούρκου Σουλτάνου, έπαιξε καθοριστικότατο ρόλο ο ρωσικός παράγοντας.

Τα ανταλλάγματα στον Πούτιν που τον διευκολύνουν και του δημιουργούν πλεονέκτημα στη Συρία και στον Εύξεινο Πόντο.

– Ο Ταγίπ Ερντογάν, αναγνώρισε ως τρομοκρατική οργάνωση, την “Αλ Νούσρα”, που αντιμάχεται το στρατό του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Συρία και έχει προκαλέσει μεγάλα πλήγματα στον Συριακό στρατό. Η οργάνωση “Αλ Νούσρα”, αποτελεί παρακλάδι της “Αλ Κάιντα” και ο Ερντογάν αρνιόταν να αναγνωρίσει ότι ήταν τρομοκρατική οργάνωση. Κάτι που δεν έχει παραδεχτεί μέχρι σήμερα, η ηγεσία των ΗΠΑ.

– Ο Τούρκος Σουλτάνος, ανακάλεσε την δραστηριότητα αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης (Αλ Νούσρα) που ελέγχεται από τη ΜΙΤ (η κυβερνητική εθνική υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας). Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, αδυνατίζει πολύ η δραστηριότητα του ISIS στη Συρία.

– Ο Δικτάτορας της Τουρκίας, αρνήθηκε τη δημιουργία μόνιμης Μοίρας του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα (O Εύξεινος Πόντος ή Μαύρη Θάλασσα είναι θάλασσα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ορίζεται από την Ευρώπη, τη Μικρά Ασία και τον Καύκασο. Συνδέεται με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω της Μεσογείου και του Αιγαίου Πελάγους και διάφορων Πορθμών. Ο Πορθμός του Βοσπόρου τη συνδέει με τη Θάλασσα του Μαρμαρά και ο Πορθμός των Δαρδανελίων με το Αιγαίο Πέλαγος της Μεσογείου. Τα νερά αυτά χωρίζουν την Ανατολική Ευρώπη από τη Δυτική Ασία).

Που για να γίνει αυτό, θα έπρεπε να συμφωνούσαν όλες οι άλλες Παρευξείνιες χώρες εκτός της Ρωσίας (Τουρκία, Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν). Ήδη, έχει αρνηθεί και η Βουλγαρία, επικαλούμενη τη Συνθήκη του Μοντρέ (Η Συνθήκη του Μοντρέ ή Συνθήκη για το καθεστώς των Στενών, είναι συνθήκη η οποία αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 1936, παραχωρεί τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία και ρυθμίζει την στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή. Εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Οι όροι της σύμβασης αποτέλεσαν πηγή διαμάχης για χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά στη Μεσόγειο Θάλασσα).

Τα παραπάνω είναι σημαντικά γεωστρατηγικά οφέλη για τη Ρωσία, αφού οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής των Παρευξείνιων χωρών, δημιουργούν τον “ομφάλιο λώρο” σύνδεσης των κοιτασμάτων του Καυκάσου, των Ουραλίων και της Κεντρικής Ασίας με την Ευρώπη. Και κυρίως με την Ελλάδα (θα μπορούσε να είναι σημαντικός ο ρόλος μας).

Ενοχλημένες βαθύτατα οι ΗΠΑ.
Δεν είναι διόλου τυχαία η επίσκεψη του Τζων Κέρι στη Μόσχα κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος. Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται ότι πλέον, ο Ερντογάν χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης προς την Δύση, για την εξυπηρέτηση των ρωσικών συμφερόντων. Όμως, την απόλυτη ευθύνη την έχουν οι ΗΠΑ, που επιχείρησαν μια βίαιη ανατροπή του Ταγίπ Ερντογάν και η πονηρή ρωσική αρκούδα το εκμεταλλεύτηκε (το πραξικόπημα), για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά της. Με άλλα λόγια, αυτό το πραξικόπημα, ήρθε και έκατσε “ταμάμ” στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά σχέδια της Ρωσίας.

Μην τολμήσει ο Τσίπρας να παραδώσει τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς.
Το γράψαμε και το ξαναγράφουμε:
Οι πληροφορίες μας, αλλά και οι δηλώσεις Υπουργών της ελληνικής κυβερνήσεως, (πχ. ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας, δήλωσε ότι, είναι ισχυρό το επιχείρημα της Τουρκίας υπέρ της εκδόσεως) καταδεικνύουν ότι, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Μπολσεβίκων, σκέπτεται να εκδώσει στην Τουρκία τους οκτώ (8) στρατιωτικούς.
Τους εφιστούμε λοιπόν την προσοχή, μην προβούν στην έκδοση των 8 στρατιωτικών, γιατί θα μας βάλουν σε μεγάλες περιπέτειες!!
Επιβάλλεται να δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση το άσυλο στους 8 στρατιωτικούς, αφού οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν επιθυμούν την έκδοσή τους.
Άλλωστε, οι οκτώ (8) προστατεύονται από τη Συνθήκη της Γενεύης.

Όπως τότε με τον Μακάριο και την Κύπρο.
Οι ομοιότητες του πραξικοπήματος στην Τουρκία, δεν μοιάζει μόνο στην ημερομηνία με το πραξικόπημα στη Μεγαλόνησο το ΄74, αλλά και στο γεγονός ότι η σκηνοθεσία του πραξικοπήματος στην Τουρκία, είναι πανομοιότυπη με αυτό της Κύπρου.
Όταν “άφησαν” τον Μακάριο να ζήσει, έτσι “άφησαν” και τον Ερντογάν.
Γι΄ αυτό προδιαγράφουμε το σύντομο τέλος του Σουλτάνου, μέσω ενός νέου πραξικοπήματος, που θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην περιοχή.
Και δυστυχώς – γι΄ αυτό φτωχοποίησαν το λαό μας και απαξίωσαν την Πατρίδα μας – εμείς έχουμε μια κυβέρνηση (και αντιπολίτευση) που δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις τεράστιες και εν ριπή οφθαλμού εξελίξεις στη γειτονιά μας, με σκοπό την αποκόμιση μεγάλων οφελών!!!
 
 
Read more »

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΑΦΕΛΕΙΑ" - Οι σταθμάρχες των υποκλοπών στην Αθήνα και η ζωή μετά την CIA


"Ο Μάικλ Φ. Ουόκερ και ο Ρίτσαρντ Έρικ Πάουντ, οι απόρρητες επιχειρήσεις και οι δικοί τους πράκτορες - Καθηγητής Πανεπιστημίου ο πρώτος, σύμβουλος ασφαλείας ο δεύτερος, ζουν στην Αμερική έχοντας αφήσει πίσω τους το κυνήγι για την 17Ν και τους Άραβες στην Αθήνα. 
 
Σκηνή Νο 1:
Είναι Μάρτιος του 2003, βράδυ Σαββάτου και στο νούμερο 91 της Λεωφόρου Βασιλίσης Σοφίας, όλα δείχνουν ήρεμα στο κτήριο που στεγάζεται η Αμερικάνικη Πρεσβεία. Δείχνουν, αλλά δεν είναι. Στον τελευταίο όροφο της πρεσβείας εκεί που στεγάζεται ο σταθμός της CIA o Μάικλ Φ. Ουόκερ σταθμάρχης της CIA στην Αθήνα είναι κάτι παραπάνω από ανήσυχος. Η άκρως απόρρητη επιχείρηση «Δίχτυ» που έχει ξεκινήσει σε στενή συνεργασία με την ΕΥΠ με σκοπό την απομάκρυνση εκρηκτικών και οπλισμού από την πρεσβεία του Ιράκ στο Ψυχικό, τον κρατάει σε συνεχή εγρήγορση και σε ανοιχτή επικοινωνία με τα κεντρικά της υπηρεσίας του στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια.

Λίγες ώρες αργότερα, πριν ο ήλιος αρχίζει να αχνοφαίνεται στον Αττικό ουρανό ο σταθμάρχης της CIA κλείνει το ασφαλές τηλέφωνο επικοινωνίας, έχοντας δεχτεί τα συγχαρητήρια των ανωτέρων του για το αίσιο τέλος της επιχείρησης.

Δίπλα του στέκονται χαμογελαστοί, κάποιοι από τους πράκτορες που πήραν μέρος στην παράτολμη αποστολή μέσα στην καρδιά της Αθήνας, συνεργαζόμενοι με επιχειρησιακά στελέχη της ΕΥΠ.

Ο ένας από αυτούς, ένας ψηλός γοητευτικός άνδρας με γαλάζια μάτια μιλάει με τον Ουόκερ για λίγα λεπτά, πριν αποχωρήσουν όλοι για τα σπίτια τους.Το όνομά του είναι Ουίλιαμ Γ. Μπασίλ...

Σκηνή Νο2: 
Το χρονικό όριο εδώ είναι σχετικά απροσδιόριστο. Εικάζεται όμως ότι η συγκεκριμένη σκηνή έλαβε χώρα αρκετούς μήνες μετά την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, με ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε στο κινητό του, ο διάδοχος του Μάικλ Φ. Ουόκερ στον σταθμό της CIA στην Αθήνα, ο Ρίτσαρντ Έρικ Πάουντ. Στην άλλη άκρη η φωνή ανήκε σε μέλος της Ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο ρώτησε τον Πάουντ αν γνωρίζει τίποτε για τηλεφωνικές υποκλοπές συνομιλιών Ελλήνων πολιτικών αρχηγών και κρατικών λειτουργών που γίνονται από τον σταθμό της CIA στην Αθήνα.

Ο Πάουντ, έμπειρο στέλεχος που μέτραγε πολύ τα λόγια του, τον διαβεβαίωσε σύμφωνα με πληροφορίες ότι κάτι τέτοιο δεν γινόταν από την πλευρά των ΗΠΑ.

Μόνο που όταν έκλεισε το τηλέφωνο, κάλεσε αμέσως τον προϊστάμενο του στα κεντρικά της υπηρεσίας στο Λάνγκλεϊ και τον ρώτησε «Τι στο διάολο συμβαίνει εδώ; Παρακολουθούμε Έλληνες πολιτικούς και αξιωματούχους και εγώ δεν έχω ιδέα;»

Ιδέα όμως δεν είχε ούτε ο προϊστάμενός του, ο οποίος επικοινώνησε άμεσα με τον ομόλογό του της NSA, ρωτώντας τον τι συμβαίνει στην Αθήνα.

«Α, ναι! Θα σας λέγαμε γι' αυτό! Θυμάσαι το σύστημα παρακολούθησης νόμιμων συνακροάσεων που είχαμε για τους Ολυμπιακούς και το λογισμικό που είχαμε εγκαταστήσει. Όταν τελειώσαμε, δεν το βγάλαμε, απλά το κλείσαμε και το ανοίξαμε πάλι!».

Αυτό που επίσης δεν ήξερε ο Πάουντ, ήταν ότι αυτός που το είχε «ανοίξει» πάλι, ήταν το Νο3 του σταθμού της CIA στην Αθήνα, ένας ψηλός γοητευτικός άνδρας που επισήμως ήταν ο Β' γραμματέας περιφερειακών υποθέσεων στην πρεσβεία και το όνομά του ήταν Ουίλιαμ Γ. Μπασίλ.

Οι προαναφερθείσες σκηνές είναι ενδεικτικές του βίου και της πολιτείας δύο εξαιρετικών πρώην επιχειρησιακών στελεχών της CIA που υπηρέτησαν εκείνα τα «καυτά» χρόνια στην Αθήνα, σαν σταθμάρχες της υπηρεσίας.

Οι σταθμάρχες της CIA στην Αθήνα, ειδικά αυτοί που ήταν εδώ από τις αρχές του 2000 μέχρι τα αποκαλυπτήρια του σκανδάλου των υποκλοπών καλύπτονταν σχεδόν από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους στην Ελλάδα από ένα πέπλο μυστικότητας. Κι αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τη ιδιότητά τους.

Η δολοφονία του Ρίτσαρντ Ουέλς εκείνο το κρύο βράδυ του Δεκέμβρη στο Ψυχικό, δυο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 1975, σε μια Ελλάδα που έβραζε μετά την επταετία, δεν ξεχάστηκε ποτέ από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Η «17Ν» που ανέλαβε την ευθύνη θα ήταν έκτοτε η εμμονή του κλιμακίου της Αθήνας και των σταθμαρχών της CIA που έπαιρναν μετάθεση στην Ελλάδα, καλυμμένοι πάντα με διπλωματική ιδιότητα.

Ο Μάικλ Φ. Ουόκερ και ο Ρίτσαρντ Έρικ Πάουντ υπηρέτησαν στην Αθηναϊκή πρωτεύουσα, ο πρώτος από το 2002 μέχρι το 2004 και ο δεύτερος για τα επόμενα δύο χρόνια.

Τότε που άρχισε να στήνεται ξανά το περίφημο δίκτυο των υποκλοπών, με το οποίο οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Κώστα Καραμανλή, του μισού υπουργικού συμβουλίου, καθώς και αυτές των αρχηγών του Στρατού αλλά και του διοικητή της ΕΥΠ.

Σήμερα οι δύο πρώην σταθμάρχες, ζουν μια άλλη ζωή, μακριά από τον «σκοτεινό» κόσμο των κατασκόπων και των όσων έκαναν όταν υπηρέτησαν στην Αθήνα.

Τότε που ήταν εγκατεστημένοι στον τελευταίο όροφο του κτηρίου της Αμερικάνικης πρεσβείας στην Ελληνική πρωτεύουσα, εκεί όπου ήταν ο σταθμός της CIA στην Αθήνα, ένας από τους μεγαλύτερους εκείνη την περίοδο στον κόσμο.

Μάικλ Φ. Ουόκερ: Ο καθοδηγητής και το «Δίχτυ»

Στο πανεπιστήμιο της Τζόρτζταουν η φιγούρα του Μάικλ Φ. Ουόκερ δεν είναι και τόσο προσηνής στους φοιτητές, Ο πρώην σταθμάρχης της CIA στην Αθήνα, διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στο κέντρο σπουδών για την ασφάλεια, τομέας που είναι σίγουρα η ειδικότητά του.
Με σπουδές στις διεθνείς σχέσεις αλλά και την ζωολογία-εντρύφησε στην ιχθυολογία και την εντομολογία-στο πανεπιστήμιο του Οχάιο, ξεκίνησε μια καριέρα στην CIA, η οποία τον οδήγησε σε πολύ υψηλές θέσεις.

Ήταν ένας εξαιρετικός επιχειρησιακός πράκτορας, που δεν δίσταζε να πάρει κρίσιμες αποφάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα και να φέρει σε πέρας δύσκολες αποστολές σε «καυτά» για την CIA εδάφη.

Ένα από αυτά ήταν το Αφγανιστάν στα μέσα της δεκαετίας του '80, εκεί όπου η CIA έστησε την μεγαλύτερη κρυφή επιχείρηση της ιστορίας της, αναλαμβάνοντας να εξοπλίσει με οπλισμό τους Αφγανούς αντάρτες, που μάχονταν τους Ρώσους εισβολείς.

Εκεί γνωρίσθηκε και με τον θρυλικό Γκαστ Αβράκωτο, τον ελληνοαμερικανό πράκτορα που έγραψε την δική του πολύ ξεχωριστή ιστορία στους κόλπους της CIA, ο οποίος δρούσε σχεδόν αυτόνομος.

Μετά από μια δεκαετία δράσης ο Ουόκερ ορίσθηκε το 1990 αρχηγός των επιχειρήσεων στο κέντρο αντιτρομοκρατικών ενεργειών, ενώ το 2000 έγινε αναπληρωτής διευθυντής του κλάδου ειδικών επιχειρήσεων για όλο τον κόσμο, θέση που κράτησε για δύο χρόνια.

Ακολούθησαν ο Λίβανος και η Βηρυτός, ενώ επέστρεψε στο Αφγανιστάν λίγο πριν αναλάβει τον σταθμό της Αθήνας, έναν από τους πλέον σημαντικούς για τις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο.
Η μετάθεση στην ελληνική πρωτεύουσα, όπου και ανέλαβε σταθμάρχης της CIA, έφερε υπό τις διαταγές του μια πλειάδα επιχειρησιακών πρακτόρων, κάποιοι από τους οποίους έγιναν γνωστοί χρόνια μετά.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο πασίγνωστος πλέον Τζον Κυριάκου και η μετέπειτα «σκιά» του Καραμανλή Ουίλιαμ Μπασίλ η Βασίλης Βασιλειάδης.

Ο Ουόκερ είχε επικεντρώσει την δουλειά του στο κομμάτι της εγχώριας τρομοκρατίας στην Ελλάδα και στα παρακλάδια της διεθνούς, δίνοντας όμως έμφαση στο κυνήγι της 17Ν, για την οποία ο σταθμός της CIA είχε μια λίστα με είκοσι περίπου πρόσωπα, κάποια από τα οποία αποδείχτηκαν μέλη της οργάνωσης.

Το βράδυ της 29ης Ιουνίου, όταν ειδοποιήθηκε για την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού, αποδείχτηκε ότι ήταν ένα από αυτά που σημάδεψαν την ζωή του.

Τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με τους πράκτορες του σταθμού, έμειναν μερόνυχτα άγρυπνοι, συνομιλώντας, δρώντας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες με την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Η επόμενη μεγάλη επιτυχία του, ήταν η εκτέλεση της επιχείρησης «Δίχτυ» σε αγαστή συνεργασία με την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που αφορούσε την απομάκρυνση δεκάδων κιλών εκρηκτικών και οπλισμού από την πρεσβεία του Ιράκ.

Εκεί όπου ο Ουίλιαμ Γ. Μπασίλ φέρεται να είχε στρατολογήσει δύο τουλάχιστον μέλη του προσωπικού της πρεσβείας, που τον πληροφόρησαν για τα όσα υπήρχαν σε ειδικό χώρο του κτηρίου.

Πληρώνοντας αδρά από τα «μαύρα» κονδύλια τους δύο Ιρακινούς η άκρως απόρρητη επιχείρηση κινητοποίησε CIA και ΕΥΠ, οι οποίες επιστράτευσαν για την περίπτωση τους καλύτερους πράκτορες που είχαν.

Η επιτυχής έκβασή της εκτίναξε την καριέρα του Ουόκερ, που έφυγε από την Αθήνα το 2004 και μέχρι την συνταξιοδότησή του από την CIA το 2010, ήταν διευθυντής του τομέα Μέσης Ανατολής και Νοτίου Ασίας, του μεγαλύτερου στην υπηρεσία.

Συνεργάστηκε πολύ στενά με τους Χέιντεν και Πανέτα-αμφότεροι διευθυντές της CIA-σε κρίσιμες επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών που αφορούσαν το Ιράκ, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες του τομέα του.

Ταξίδευε συνεχώς καλυμμένος πάντοτε με διπλωματική ιδιότητα και μετά την συνταξιοδότησή του μίλησε ελάχιστες φορές δημόσια ως πρώην επιτελικός της CIA, για θέματα όπως η επιχείρηση για την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν και ποτέ για την δική του δράση.

Ρίτσαρντ Έρικ Πάουντ: Ο κ. σύμβουλος
Κοιτώντας από κοντά τον Ρίτσαρντ Έρικ Πάουντ, διαπιστώνει κάποιος ότι το εν γένει παρουσιαστικό του, παραπέμπει σε έναν απλοϊκό επαρχιώτη Αμερικάνο, και όχι σε έναν πολύ ικανό πρώην αξιωματούχο της CIA που την υπηρέτησε πιστά για πάνω από τρεις δεκαετίες.
Με καταγωγή από μια μικρή πόλη στην πολιτεία της Ιντιάνα, ο Πάουντ γεννήθηκε στις αρχές του 1950, τελείωσε το γυμνάσιο το 1968 και σπούδασε στα πανεπιστήμια του Ντεπόου και του Ιλινόις.

Επιθυμούσε διακαώς να γίνει καθηγητής ιστορίας, μέχρι την ημέρα που έμαθε ότι αυτό που ήθελε το ήθελαν και άλλοι 15.000 όμοιοί του, οπότε αποφάσισε να κοιτάξει αλλού.

Το αλλού ήταν η CIA, η χρονιά το 1976 και όπως έχει πει ο ίδιος «μόλις πέρασα την πόρτα, δεν κοίταξα ξανά πίσω». Έκανε οχτώ περάσματα σε χώρες του εξωτερικού και υπηρέτησε τέσσερις φορές ως σταθμάρχης, η μία από αυτές στην Αθήνα.

Ο Πάουντ αντικατέστησε τον Ουόκερ σαν σταθμάρχης της CIA στην εδώ πρεσβεία των ΗΠΑ τον Μάιο του 2004, λίγους μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Έμελλε να είναι ο σταθμάρχης στα χέρια του οποίου «έσκασε» στις 4 Μαρτίου του 2005, το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού που είχαν εγκαταστήσει οι Αμερικανοί πράκτορες με μπροστάρη τον Ελληνοαμερικανό Ουίλιαμ Γ. Μπασίλ, στο σύστημα νόμιμων συνακροάσεων της Vodafone.

Ο θόρυβος και η ένταση που ξέσπασε την ημέρα που δέχτηκε το τηλεφώνημα από το μέλος της ελληνικής κυβέρνησης στον τελευταίο όροφο της Αμερικάνικης πρεσβείας, ήταν τέτοιος, που κάποια παλιά στελέχη της CIA που υπηρετούσαν εκείνο τον καιρό στην Αθήνα το θυμούνται ακόμη.

Ο Πάουντ σαν σταθμάρχης-ο έχων δηλαδή το γενικό πρόσταγμα για τις επιχειρήσεις της CIA στην Ελλάδα-δεν ήξερε το παραμικρό για το γεγονός ότι η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα είχε στήσει μια άκρως απόρρητη επιχείρηση παρακολούθησης των τηλεφωνικών συνομιλιών του Έλληνα πρωθυπουργού, των πιο σημαντικών υπουργών της κυβέρνησής του και δεκάδων αξιωματούχων.

Ιδέα δεν είχε ούτε ο τότε πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα-όπως εικάζουν πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών το απροσδιόριστο της χρονικής στιγμής του τηλεφωνήματος στον Πάουντ παραπέμπει η στον Τόμας Μίλλερ η στον Τσαρλς Ρις που τον διαδέχθηκε-γεγονός πρωτοφανές για μια τέτοιου μεγέθους επιχείρηση σε ξένη χώρα.

Για τους γνώστες του θολού κόσμου των πρακτόρων ο πρέσβης των ΗΠΑ σε μια χώρα, είναι ο πρώτος τη τάξει που θα πρέπει να ενημερώνεται για μια απόρρητη αποστολή και αμέσως μετά ο σταθμάρχης της CIA.

Το ότι αυτό δεν έγινε συνιστά τεράστια παραβίαση του επιχειρησιακού πρωτοκόλλου δράσης της CIA η της NSA σε μια ξένη χώρα, και η περίπτωση της Αθήνας χαρακτηρίστηκε από πρώην στέλεχος της υπηρεσίας μοναδική ίσως στα χρονικά.

Ο Πάουντ απαίτησε και πήρε κάποιες εξηγήσεις σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Crash από τον Μπασίλ, που χρόνια αργότερα ταυτοποιήθηκε από τον ανακριτή κ. Δημήτρη Φούκα.

Μάλιστα, ήταν αυτός που φρόντισε να τον «εξαφανίσει» για κάποιους μήνες μετά τα αποκαλυπτήρια του σκανδάλου και μέχρι να διαπιστώσει ότι η ταυτότητα ενός από τους καλύτερους επιχειρησιακούς πράκτορες που έδρασε στην Ελλάδα θα παρέμενε μυστική.
Ο ίδιος έφυγε αθόρυβα από την Αθήνα όπως ήρθε και το τέλος της θητεία του στην CIA γράφτηκε στα κεντρικά της υπηρεσίας, στο Λάνγκλεϊ.

Παντρεμένος με μια γυναίκα που ελάχιστα γνώριζε για τη δουλειά του συζύγου της δηλώνει ευτυχισμένος παππούς οχτώ εγγονιών, ενώ μετά την CIA εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα με πρώτο σταθμό τον κολοσσό Raytheon.

Πρόκειται για μια εταιρία με κύριο αντικείμενο την άμυνα, την πολεμική βιομηχανία, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα, η οποία απασχολεί πάνω από 60.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο και οι πωλήσεις της το 2015 έφτασαν τα 23.000.000.000 δολάρια.
Ο Ρίτσαρντ Έρικ Πάουντ έμεινε εκεί για δύο περίπου χρόνια ως διευθυντής του προγράμματος ανάπτυξης ειδικών τεχνολογιών και επιχειρήσεων, πριν μεταπηδήσει στο Strategic Intelligence Group.

Ήταν αντιπρόεδρος από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι τον Απρίλιο του 2015, όταν παραιτήθηκε επιλέγοντας να δουλέψει αυτόνομα σαν σύμβουλος ασφαλείας, στον ιδιωτικό τομέα.
Λατρεύει το κυνήγι και το σαφάρι, από τότε που ως στέλεχος της CIA υπηρέτησε σε χώρες της Αφρικής, πριν αφήσει το στίγμα του στον τελευταίο όροφο της Αμερικάνικης πρεσβείας, γράφοντας και αυτός την δική του κατασκοπευτική ιστορία επί ελληνικού εδάφους.
 
 
Read more »

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο Α.ΝΤΟΥΓΚΙΝ - ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «SAFARI» ΤΗΣ CIA


Συμπλοκές Ρώσων και Αμερικανών πρακτόρων στη Τουρκία και το «ευχαριστώ» του Ρ.Τ.Ερντογάν στον Β.Πούτιν

του Βασίλη Καπούλα 

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Αμερικανοί πράκτορες της CIA φέρεται να ήρθαν αντιμέτωποι με Ρώσους πράκτορες της GRU. Ήταν οι Ρώσοι πράκτορες που έσωσαν την ζωή του Ρ.Τ.Ερντογάν;

Αν και δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό με 100% βεβαιότητα εντούτοις η Τουρκία ευχαρίστησε την Ρωσία και προσωπικά τον πρόεδρο Β.Πούτιν για την "υποστήριξη" που παρείχε καθόλη τη διάρκεια του πραξικοπήματος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στην Τουρκία φέρεται να βρισκόταν η ελίτ των ρωσικών ειδικών δυνάμεων, μέλη του 26ου Σύνταγματος της GRU ενώ παραμονές του πραξικοπήματος βρισκόταν στην Τουρκία και ο εξ απορρήτων του Β.Πούτιν, ο Α.Ντούγκιν. Ταυτόχρονα οι Τούρκοι αποκαλύπτουν όλο το σχέδιο της CIA με λεπτομέρειες.

Η Τουρκία εξέφρασε την ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη της Ρωσίας καθόλη τη διάρκεια της απόπειρας πραξικοπήματος.

"Ευχαριστούμε τις ρωσικές αρχές και ειδικά τον πρόεδρο Β.Πούτιν. Έχουμε λάβει υποστήριξη χωρίς προυποθέσεις από την Ρωσία σε αντίθεση με άλλες χώρες" είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, Μ.Τσαβούσογλου στη Habertürk.

ΟΙ ΗΠΑ, ένας από τους αρχιτέκτονες της απόπειρας πραξικοπήματος, θέλουν να κατασκευάσουν μια νέα στρατιωτική βάση στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας με πιο εξελιγμένο εξοπλισμό και με περισσότερες δυνατότητες από αυτή στο Ιντσιρλίκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η CIA είχε συστήσει ειδική επιχειρησιακή ομάδα με την κωδική ονομασία "Safari" για να φέρει εις πέρας το σχέδιο και τη διαδικασία του πραξικοπήματος.

Ο Στρατηγός John F. Campbell, πρώην Αμερικανός Διοικητής της δύναμης ISAF (International Security Assistance Force), οργάνωσε τις συναντήσεις και τις προετοιμασίες που διήρκησαν πάνω από 8,5 μήνες πριν την εκδήλωση του πραξικοπήματος.

Ο Campbell ήταν ο επικεφαλής της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας "Safari" που διοικούσε το πραξικόπημα στη Τουρκία.

O Στρατηγός John F. Campbell δεν ήταν μόνο ένας από τους διοργανωτές του πραξικοπήματος αλλά διαχειρίστηκε πάνω από 2 δισ. δολ τα οποία μετέφερε στους στρατιώτες που μετείχαν στο αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία μέσω της τράπεζας UBA (United Bank of Africa) στην Νιγηρία χρησιμοποιώντας συνδέσμους της CIA.

Tα λεφτά μοιράστηκαν σε μια ομάδα 80 ατόμων της CIA και χρησιμοποιήθηκαν για να πείσουν τους πραξικοπηματίες στρατηγούς.

Ο Campbell είχε πραγματοποιήσει δύο κρυφές επισκέψεις στην Τουρκία από τον Μάιο μέχρι την ημέρα του πραξικοπήματος, μία στην βάση του Ιντσιρλίκ και μία στη βάση του Erzurum.

Η CIA χρησιμοποίησε τον Φ.Γκιουλέν και τις προσβάσεις του, την οργάνωση FETO.

Από το 2015 οι γκιουλενιστές αξιωματικοί είχαν εγκαταστήσει το αρχηγείο τους στο Ιντσιρλίκ και κατέγραφαν τους στρατιώτες που είχαν υπό τον έλεγχο τους. Ερευνούσαν τις προσωπικότητες, τις συνήθειες και το οικογενειακό υπόβαθρο των στρατιωτών. Οι στρατιώτες χωρίζονταν σε υποστηρικτές-ουδέτεροι-αντίπαλοι και έπαιρναν τον ανάλογο..."μισθό".

Η μεταφορά χρημάτων ξεκίνησε τον Μάιο του 2015 μέσω ενός "κούριερ".

Ένας σάκος με μεγάλο ποσό βρέθηκε στο δωμάτιο του Στρατηγού Mehmet Dişli.

Υπάρχει όμως και εφεδρικό σχέδιο αν αποτύγχανε το πραξικόπημα: Να μετατραπεί η Τουρκία σε μια νέα Συρία.

Παραμονή του πραξικοπήματος στην Τουρκία βρίσκονταν ο Ρώσος γεωπολιτικός και εξ απορρήτων του Β.Πούτιν, Α.Ντούγκιν. Ο Α.Ντούγκιν βρισκόταν στην Άγκυρα όπου και έδωσε συνέντευξη τύπου αναφέροντας πολύ σημαντικά πράγματα.

Συγκεκριμένα είπε ότι οι ίδιες δυνάμεις θέλουν την καταστροφή της Ρωσίας και της Τουρκίας ενώ απειλούν την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας.

Είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν κατάλαβε την κατάσταση και πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες έχουν πλέον ένα νέο σύστημα σχέσεων και δεν επαναφέρουν απλώς τους παλιούς δεσμούς αλλά κινούνται προς στρατηγική συμμαχία.

Ο Α.Ντούγκιν υπογράμμισε ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας και της Τουρκίας απειλούνται από τους ίδιους εχθρούς και αυτοί είναι η ηγεμονική πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός ως εργαλείο ηγεμονικής πολιτικής.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλέον να δημιουργήσουμε μια κοινή στρατηγική Ρωσίας-Τουρκίας για να σωθεί η Μέση Ανατολή αλλά όπως είπε «δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας και της Ρωσίας αν δεν υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας».

Ο πρόεδρος Ερντογάν κατάλαβε την σημασία της προβοκάτσιας με την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού είπε ο Α.Ντούγκιν και τόνισε ότι οι ΗΠΑ προωθούν το χάος και δεν μπορούν να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα των συμμάχων της.

Ανέφερε ως παραδείγματα Αφγανιστάν, Ιράκ, Υεμένη, Λιβύη, Συρία, Γεωργία, Ουκρανία πριν καταλήξει ότι τέτοια σενάρια υπάρχουν και για την Τουρκία και πρότεινε την επιστροφή στην συμμαχία που είχε με την ΕΣΣΔ ο Κεμάλ Ατατούρκ.

«Η κατάσταση είναι τώρα τόσο κρίσιμη όσο στην εποχή του Κεμάλ» είπε.

«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν ενωμένο Κουρδιστάν το οποίο δεν είναι στα ρωσικά στρατηγικά συμφέροντα» πρόσθεσε.
 
 
Read more »

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Ευλογητάρια - Άγιον Όρος

Αποτέλεσμα εικόνας για Ευλογητάρια - Άγιον Όρος 


Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Απόδοση στα νέα Ελληνικά

Ευλογημένος ας είσαι Χριστέ Θεέ μας, Συ που ανέδειξες πάνσοφους τους αγράμματους ψαράδες, αφού έστειλες σε αυτούς το Αγιο Σου Πνεύμα. Και με αυτούς τράβηξες κοντά Σου όλη την οικουμένη, όπως η σαγήνη των ψαράδων μαζεύει όλα τα ψάρια. Δόξα σε Σένα φιλάνθρωπε Κύριε για όλα.Πηγή: https://www.youtube.com
Read more »

Η χαλάρωση της ψυχής

Αποτέλεσμα εικόνας για Η χαλάρωση της ψυχής


Ψαλμωδία από τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Ιβήρων.Πηγή: https://www.youtube.com
Read more »

Ο ΑΔΜΗΕ και τα υποσυνείδητα μηνύματαΟ ΑΔΜΗΕ και τα υποσυνείδητα μηνύματα

Ὅλοι γνωρίζουμε τὴν δύναμη ποὺ ἀσκοῦν στὴν λογικὴ κρίση, ἀλλὰ καὶ στὴν ψυχοσύνθεσή μας τὰ σύμβολα καὶ οἱ εἰκόνες. Σχετικὴ μ’ αὐτὰ καὶ ἡ παροιμία «Μιὰ εὶκόνα ἴσον χίλιες λέξεις».
Τὸ λογότυπο μιᾶς ἐταιρείας, γιὰ παράδειγμα, τυπώνεται στὸ ὑποσυνείδητό μας, ἀφοῦ περάσουμε ἀπὸ τὴν κατάλληλη πλύση ἐγκεφάλου καὶ τὸν βομβαρδισμὸ διαφημιστικῶν μηνυμάτων.

Κάποιοι, ὅμως, προσπαθοῦν νὰ περάσουν στὸ ὑποσυνείδητό μας σύμβολα καὶ εἰκόνες μὲ, ἐκ πρώτης ὅψεως, ἀθῶο τρόπο. Καὶ μάλιστα σύμβολα ποὺ ἔρχονται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸ ἀξιακό μας πλαίσιο.

Τὸ παράδειγμα, ἐδῶ, εἶναι χαρακτηριστικό. Τὸ λογότυπο τοῦ ΑΔΜΗΕ, τὸ ὁποῖο εἶναι ἕνα σύμπλεγμα 3 τριγώνων. Ὁ γραφίστας – ἣ ὅποιος τὸν κατηύθυνε – προσπάθησε νὰ ἀπεικονίσει μὲ ἀφαιρετικὸ τρόπο μιὰ κολώνα ὑψηλῆς τάσης. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι οἰκτρό, ἀλλὰ μᾶλλον ἐξυπηρετεῖ τὴν ἐξοικείωση τοῦ ὑποσυνείδητου τῶν πολιτῶν μὲ ἄλλο σύμβολο· τὴν ἑξάλφα.

Ἄν ἀφαιρέσουμε τὸ τρίγωνο «βάση» καὶ ἀναστρέψουμε τὸ πάνω τρίγωνο ἔχουμε μιὰ τέλεια ἑξάλφα. Ἐπίσης, ἂν διαγράψουμε τὸ πάνω τρίγωνο καὶ πάλι ἔχουμε μιὰ ἑξάλφα, μὲ τὸ τρίγωνο «βάση» λίγο πιὸ ψηλό.

Ἡ ἑξάλφα (ἢ ἄστρο τοῦ Δαυΐδ) ἀντιπροσωπεύει τὴν συνύπαρξη τοῦ καλοῦ μὲ τὸ κακό, ἢ γιὰ νὰ τὸ θέσουμε ἀλλιῶς, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καλὸ χωρίς τὴν συμμετοχὴ τοῦ κακοῦ. Αὐτὸ, φυσικά, ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πατερικὴ παράδοση, παρέχοντας ἐλαφρυντικὰ στὴν δράση τῶν δαιμονικῶν ἐνεργειῶν. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ἑξάλφα συγκρίνεται μὲ τὸ κεντρικὸ σύμβολο τοῦ ταοϊσμοῦ, τὸ Taijitu, τὸ ὁποῖο κι αὐτὸ μπλέκει τὸ γὶν μὲ τὸ γιάνγκ, τὸ καλὸ μὲ τὸ κακό.

Ἐπίσης, ὁ βασιλιᾶς Σαλομώντας (ἢ Σολομώντας) χρησιμοποιοῦσε τὴν ἑξάλφα (σφραγίδα τοῦ Σολομώντα) γιὰ προσέλκυση δαιμόνων, τοὺς ὁποίους στὴν συνέχεια τοὺς ἔθετε στὴν ὑπηρεσία του. Ἐξ ἄλλου μὴν ξεχνάμε ὅτι τὸ σύμβολο αὐτὸ χρησιμοποιεῖται κατὰ κόρον στὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὴν μαγεία.

Τέλος, τὸ ὑπέρτατο σύμβολο τῶν ἀπανταχοῦ μασόνων, τὸ σύμπλεγμα τοῦ διαβήτη μὲ τὸν γνώμονα, παραπέμπει στὴν ἑξάλφα.

Πολλά, λοιπόν, λογότυπα ἢ σχέδια ποὺ ἀντιπροσωπεύουν ἐταιρεῖες καὶ ὀργανισμούς ἢ κοσμοῦν διάφορα ἀντικείμενα, ὅπως χαρτονομίσματα, στοχεύουν στὸ ὑποσυνείδητο τῶν πολιτῶν καὶ στῆν ἐπακόλουθη ἐξοικοίωσή τους μ’ αὐτά. Εἰδικά, ὅταν μιλᾶμε γιὰ πολῖτες ἀνενημέρωτους καὶ πλήρως ἀκατήχητους στὴν Ὀρθόδοξη παράδοση.

Πολλοί, βεβαίως, θὰ μᾶς ἀποκαλέσουν συνωμοσιολόγους καὶ εὐφάνταστους. Ἔτσι ἀποκαλοῦνται στὶς μέρες μας ὅλοι ὅσοι παρέχουν στοὺς πολῖτες τὸ ἀντίδοτο γιὰ τὴν καθημερινὴ πλύση ἐγκεφάλου καὶ τὴν ἀποβλάκωση τοῦ νεοραγιᾶ νεοέλληνα.

Πηγή: greekorthodoxagon.wordpress.com
Read more »

Ρωσία και Τουρκία δίνουν τα «χέρια» για την αναβίωση του αγωγού φυσικού αερίου


του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου: Συνεχίζει την αποαμερικανοποίησή της η Άγκυρα και την στροφή προς Ρωσία και με πολιτική απόφαση, θα συνεχιστούν οι εργασίες για την αναβίωση του αγωγού φυσικού αερίου που θα φέρνει τον ρωσικό «γαλάζιο χρυσό» στην τουρκική αγορά ενέργειας αλλά και για την κατασκευή της μονάδας πυρηνικής ενέργειας Akkuyu στην Τουρκία.

Στη συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ταγίπ Ερντογάν, στις 9 Αυγούστου στην Αγία Πετρούπολη, θα δοθεί η «τελική ώθηση» και για τα δύο σχέδια,όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Οικονομίας, Νιχάτ Ζεϊμπέκτσι, ο οποίος βρέθηκε στη Μόσχα.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν σήμεραν την επανέναρξη του αγωγού φυσικού αερίου, από τη Ρωσία στην Τουρκία. Οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει στην αποκατάσταση των σχέσεών τους, στο εμπόριο και την οικονομία, έπειτα την διακοπή τους εξαιτίας της κατάρριψης του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους από τουρκικό F-16 στις 24 Νοεμβρίου του 2015.

Όπως αποδείχθηκε αργότερα ο πιλότος ανήκε στους πραξικοπηματίες και στην Τουρκία θεωρούν ότι έδρασε κατόπιν ΝΑΤΟϊκού-αμερικανικού σχεδιασμού για να προκληθεί έχθρα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το θέμα που τίθεται τώρα είναι τι προτίθεται να κάνουν οι ελληνικές κυβρνήσεις. Αναβιώνει και ο Greek Stream; Ως γνωστόν οι Ρώσοι θα φέρουν το άεριο μέχρι τον Έβρο και από εκεί θα είναι υποχρέωση των υπολοίπων να κατασεκυάσουν ο καθένας στο έδαφός τα δικά τους τμήματα για να παραλάβουν τον «γαλάζιο χρυσό» 
 
Read more »

Στη Ρωσία ο Πούτιν ξηλώνει τους προδότες... Στην Ελλάδα οι προδότες ξηλώνουν τους Έλληνες...


Ο Πούτιν είναι 17 χρόνια στην εξουσία κι ακόμα ξηλώνει αξιωματικούς, στελέχη και δημοσιογράφους που δουλεύουν για ξένα συμφέροντα.

Στην Ελλάδα... οι ηγέτες αντί να ξηλώνουν τους προδότες τους κάνουν Υπουργούς και αναγκάζουν τους απλούς πολίτες να ξεριζωθούν και να αναζητούν σωτηρία κι ένα μεροκάματο στην ξενιτιά.

Αντί οι Έλληνες να ξηλώνουν τους προδότες... οι προδότες ξηλώνουν τους Έλληνες...
Read more »

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Τρέμει ο Soros οι Rothschild καθώς και ολόκληρη η Ελίτ


Τρέμει η Χαζάρικη Μαφία, ο Soros, οι Rothschild καθώς και ολόκληρη η Ελίτ που θέλει να καταδυναστεύει τον πλανήτη κερδίζοντας εκατομμύρια από τις ζωές μας.
Μία τρελά απίστευτη ανακάλυψη από Ρώσους επιστήμονες θα μπορούσε να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ! Στις 21/6/2016, Ρώσοι επιστήμονες έκαναν μία εκπληκτική και ιδιαίτερα ιστορική ανακοίνωση χάρη στην επιτυχία μιας τεχνολογίας που ανέπτυξαν μέσω της οποίας μπορούν να αλλάξουν τα πρωτόνια ενός ατόμου και να το «μεταμορφώσουν» σε ένα άλλο…

Σας θυμίζει κάτι από την εποχή των αλχημιστών που προσπαθούσαν να μετατρέψουν τον μόλυβδο σε χρυσάφι; Ακριβώς αυτό ! ! ! Σύμφωνα με το geopolitics.co, ύστερα από επιτυχημένες δοκιμές οι κορυφαίοι Ρώσοι επιστήμονες, χημικοί Tamara Sahno και Victor Kurashov, ανακοινώνουν ότι κατάφεραν να μετατρέψουν ένα στοιχείο σε κάποιο άλλο, συμπεριλαμβάνοντας και δικαιώνοντας τους αλχημιστές και τις προσπάθειες αιώνων: την μετατροπή ευτελούς υλικού σε χρυσό.
Αυτή είναι, ίσως, η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ στην ιστορία της ανθρωπότητας!Η ανακάλυψη, θα μπορούσαμε να πούμε πως έγινε τυχαία, καθώς οι επιστήμονες εργάζονταν πάνω στον τομέα τροφοδότησης διαστημοπλοίων. Ωστόσο, πάνω στις εργασίες αυτές προέκυψε και η μεταστοιχείωση.
Η πρωτοποριακή επιστημονική ανακάλυψη είναι η «ευκαιρία» των χωρών που ανήκουν στο BRICS, οι οποίες δοκίμασαν διάφορες μεθόδους και στρατηγικές για να αντιταχθούν στην Νέα Τάξη Πραγμάτων. Ίσως, γι αυτό δεν χαίρει προβολής από τα παγκόσμια ΜΜΕ.Όπως είναι αναμενόμενο, η τεχνολογία αυτή, θα είναι το απόλυτο «όπλο» στα χέρια του Πούτιν, ενάντια στο Βαβυλωνιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα!
Δείτε και το επίμαχο απόσπασμα στο video της συνέντευξης τύπου στην Ελβετία:Για ελληνικούς υπότιτλους: Ρυθμίσεις – Υπότιτλοι – Ρώσικα – Υπότιτλοι – Αυτόματη Μετάφραση – Ελληνικά.Η πατέντα αυτή είναι κατοχυρωμένη με το ρωσικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας RU 2563511 στην Google.

βιντεο εδω 
 
Read more »

Ιλαρίων: Περιμένουμε τα επίσημα έγγραφα της Συνόδου της Κρήτης


Ο ΙΛΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θα αντιδράσει στα έγγραφα της Συνόδου της Κρήτης που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, και θα περιμένει μέχρι να λάβει τα επίσημα έγγραφα, δήλωσε ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στο RIA Novosti,.

Στις 15 Ιουλίου Η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας αναγνώρισε τη Σύνοδο της Κρήτης ως ένα σημαντικό γεγονός της Εκκλησίας σημειώνοντας ότι παρ 'όλα αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια Πανορθόδοξη Σύνοδος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ρωσική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει την πανορθόδοξη μορφή των εγγράφων που εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο Κρήτης και αποφασίστηκε να παραωθούν προς εξέταση στην Συνοδική Βιβλική και Θεολογική Επιτροπή.

"Είδαμε μόνο τα κείμενα [των εγγράφων που εγκρίθηκαν] στο διαδίκτυο. Εμείς σίγουρα δεν θα αντιδράσουμε επίσημα σε ιντερνετικά δημοσιεύματα"δήλωσε ο μητροπολίτης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η Ρωσική Εκκλησία πρέπει πρώτα "να τα λάβει και στη συνέχεια να τα μελετήσει".
 
 
Read more »

ΟΙ… ΓΑΜΠΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ «ΕΣΩΣΑΝ» ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ!!!


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Πολλά «περίεργα» πράγματα βγαίνουν συνεχώς στην φόρα σχετικά με αυτό το αναπάντεχο για πολλούς, αλλά για πολλούς άλλους γνωστό εδώ και καιρό τουρκικό πραξικόπημα, καθώς ξένες πρεσβείες το προειδοποιούσαν και μόνο υποτίθεται η τουρκική κυβέρνηση δεν ήξερε τίποτα.

Σύμφωνα με μια αποκαλυπτική έρευνα της Τουρκάλας δημοσιογράφου, Emine Kaplan, της Cumhurriyet, ο μεν Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έμαθε για το πραξικόπημα από τον γαμπρό του, ο δε πρωθυπουργός, Μπιναλί Γιλντιρίμ, από τον… κουμπάρο και φίλο της γυναίκας του. Δηλαδή ο κόσμος «καίγονταν» και ο μεν πρόεδρος παραθέριζε, ο δε πρωθυπουργός έτρωγε αμέριμνος με φίλους του.

Εδώ βαριές πέφτουν οι ευθύνες στον υπό παραίτηση αρχηγό της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, στον οποίο αποδίδεται η μεγάλη καθυστέρηση της πληροφόρησης για το πραξικόπημα. Και όχι μόνο αυτό, δεν φρόντισε καθόλου να επικοινωνήσει με τον Ερντογάν λες και … κάτι περίμενε.

Το άλλο περίεργο είναι ότι ο Ερντογάν όταν έμαθε για το πραξικόπημα και ότι η χώρα βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση, δεν φρόντισε να επικοινωνήσει με κανένα λες και ήταν σίγουρος για την έκβαση του. Ο μόνος που επικοινώνησε μαζί του με δική του πρωτοβουλία, ήταν ο αρχηγός της Πρώτης Στρατιάς, στρατηγός Ümit Duntar, ο οποίος και φρόντισε για την προστασία του και την αναχώρηση του από την Μαρμαρίδα με κατεύθυνση την Κωνσταντινούπολη.

Άλλο περίεργο είναι η υπόθεση των δυο F-16 που είχαν απογειωθεί και είχαν στοχοποιήσει το αεροπλάνο του Ερντογάν που κατευθύνονταν στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ είχαν εντολή να το καταρρίψουν δεν έκαναν τίποτα. Η υπόθεση αυτή περιπλέκεται ακόμα περισσότερο μετά την γνωστοποίηση από το ελληνικό Γενικό Επιτελείο ότι εκείνο το βράδυ τα ελληνικά ραντάρ δεν εντόπισαν κανένα F-16 να πετά κοντά στο αεροπλάνο του Ερντογάν. Στην πραγματικότητα το αεροπλάνο που τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ήταν ανενόχλητο σε όλη την πτήση του.

Περίεργος είναι κι ο ρόλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος ενώ στην αρχή είχε γίνει γνωστό ότι ήταν αιχμάλωτος για εννέα ώρες από τους πραξικοπηματίες με συνέπεια να του γίνει υποδοχή ηρώου στην βουλή, στην συνέχεια το γεγονός αυτό… διαψεύστηκε.

Το μυστήριο μεγαλώνει καθώς επί πέντε ώρες, από τις 16 μμ. μέχρι τις 21 μμ που o Ερντογάν αναχώρησε για το αεροδρόμιο του Dalaman γεννάται το ερώτημα τι έκανε ο Τούρκος πρόεδρος και τι έκαναν και οι πραξικοπηματίες για να τον δολοφονήσουν. Που βρίσκονταν όταν έκανε το διάγγελμα από το κινητό ?

Σίγουρα αυτό το πραξικόπημα της Τουρκίας θα περάσει στην ιστορία σαν το πιο περίεργο και τραγελαφικό πραξικόπημα και η αλήθεια θα αργήσει να βγει στην επιφάνεια

Γεγονός είναι πως εκείνος επωφελήθηκε τα μέγιστα είναι ο ίδιος ο Ερντογάν, που βρήκε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει όλους τους λογαριασμούς του εδώ και δεκαετίες.

Το τέλος του όμως από πολλούς δεν προοιωνίζεται ρόδινο.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Read more »

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ YENI SAFAK: ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ


Εφημερίδα που πρόσκειται στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν υπστηρίζει πως πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τoυρκία βρίσκεται ένας Αμερικανός πρώην διοικητής της ISAF, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yenisafak.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διοικητής Τζον Κάμπελ ήταν μία από τις ηγετικές προσωπικότητες που οργάνωσε και διαχειρίστηκε τους στρατιωτικούς που συμμετέιχαν στο πραξικόπημα. Ο ίδιος διαχειρίστηκε επίσης συναλλαγές άνω των 2 δισ. δολάριων που έγιναν μέσω της τράπεζας UBA στη Νιγηρία, χρησιμοποιώντας συνδέσμους της CIA, προκειμένου τα χρήματα να διανεμηθούν σε πραξικοπηματίες στην Τουρκία, όπως γράφει η Yenisafak.
Όπως προστίθεται, η έρευνα έχει δείξει ότι ο Κάμπελ είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο μυστικές επισκέψεις στην Τουρκία, από τον Μάιο μέχρι την ημέρα της απόπειρας πραξικοπήματος, στη στρατιωτική βάση στο Ερζερούμ και στην αεροπορική βάση στην Άδανα, ενώ σκόπευε να έρθει στην Τουρκία σε περίπτωση επιτυχίας του πραξικοπήματος. 
 
 
Read more »