Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Καλοφωνικός Ειρμός «Άστρον ήδη ανατέταλκεν»


Καλοφωνικός Ειρμός «Άστρον ήδη ανατέταλκεν» Ήχος Α΄ Μπαλασίου ιερέως. Ψάλλει ο άρχων πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Αγγελόπουλος.Πηγή: https://www.youtube.com
Read more »

Γέροντα, γιατί πέφτω τόσο συχνά στην κατάκριση;


Σ΄ εσένα φταίνε τα Νομικά που σπούδασες, και κρίνεις έτσι. Πολλές φορές ορισμένες σπουδές ή ένα επάγγελμα καλλιεργούν, κατά κάποιο τρόπο, μία ξερή λογική.

Η λογική είναι η αρρώστια των διανοουμένων. Είναι στο μεδούλι τους. Ενώ έχεις καρδιά, η λογική πάει πιο μπροστά από την καρδιά σου. Είναι μερικοί που έχουν πολλή λογική και κρίση με εγωισμό, δεν παραδέχονται κανέναν. Ζητούν το απόλυτο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους, αναπαύονται στις αδυναμίες τους και κατηγορούν τους άλλους. Πράγματα πολύ παράξενα!

Εξωτερικά είναι σχηματισμένοι, έχουν φτιάξει δηλαδή έναν εξωτερικό άνθρωπο γεμάτο υποκρισία και δεν έχουν ίχνος απλότητος. Αυτή είναι και η διαφορά Ευρωπαίων και Ελλήνων, και όταν λέω «Ελλήνων», εννοώ το ορθόδοξο πνεύμα. Τον Ευρωπαίο δεν μπορείς να καταλάβης πότε μπορείς να τον πλησιάσης και πότε όχι. Πάντα «καλώς ορίσατε» λέει με ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ενώ τον Έλληνα τον καταλαβαίνεις. Έχει χαρά; Το δείχνει. Έχει μούτρα; Το δείχνει, μία και κανονίζεις.
 
 
Read more »

ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ – Η ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ


Φώτη Κόντογλου

Τί ἤτανε, ἀληθινά, ἐκεῖνο τὸ Βυζάντιο,

ἐκείνη ἡ Κωνσταντινούπολη; Παραμυθένιος κόσμος![…] Στὰ χρόνια τῶν Βυζαντινῶν «ἡ βασιλεύουσα πόλις» θὰ εἶχε μία ἐξωτικὴ καὶ ἀλλόκοτη μεγαλοπρέπεια. Χίλιοι κουμπέδες (τροῦλλοι) καταχρυσοὶ λαμποκοπούσανε μέσα στὴ βλογημένη αὐτὴ ἀφεντοπολιτεία. Στὴ μέση στεκότανε, σὰν ἥλιος, ἡ Ἁγιὰ Σοφιά, καὶ γύρω της ἤτανε σκορπισμένες οἱ ἄλλες ἐκκλησιὲς μὲ τοὺς χρυσοὺς κουμπέδες, σφαῖρες οὐράνιες, ποὺ λὲς καὶ γυρίζανε γύρω στὸν ἥλιο[…]. Τὸ Σαββατόβραδο, κατὰ τὸ δειλινό, ἡ ἀτμόσφαιρα γέμιζε ἀπὸ τὴ γλυκειὰ βουὴ ποὺ κάνανε χιλιάδες καμπάνες καὶ ποὺ ἀνέβαινε σὰν ψαλμωδία ἀπάνω ἀπὸ τὴν ἁγιασμένη πολιτεία, ἀπὸ τὴ Νέα Σιὼν, «ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων». Πανηγυρικὴ μεγαλοπρέπεια! Μόνο τὸ Βυζάντιο κατέβασε στὴ γῆ τὴν οὐράνια ἁρμονία.

Γιὰ τοὺς Βυζαντινούς, ἡ πατρίδα τους ἤτανε ἡ Κιβωτὸς τῆς ἀληθινῆς θρησκείας, καὶ εἴχανε πόθο νὰ τραβήξουνε μέσα σ’ αὐτὴ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, καὶ νὰ τὰ σώσουνε φωτισμένα ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο φῶς τοῦ Εὐαγγελίου[…]. Στὸ Βυζάντιο ἡ θρησκεία βασίλευε ἀπάνω σὲ ὅλα. Μὲ ὅλη τὴ ζωηρὴ δραστηριότητα ποὺ εἴχανε οἱ Βυζαντινοὶ στὰ ἐγκόσμια, ἡ σκέψη τους καὶ ἡ καρδιά τους ἤτανε πάντα γυρισμένη στὴν ἄλλη ζωή, στὴν αἰώνια ζωή[…].

Ἀπάνω στὸ Βυζάντιο ἤτανε γραμμένος ὁ λόγος τοῦ Παύλου: «ὁ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω». Ὅλες οἱ καρδιές, ἀπὸ τὸν βασιλιὰ ὣς τὸν πιὸ φτωχὸ καντηλανάφτη ἢ βαρκάρη, ἢ στρατιώτη ἢ ξωχάρη, αὐτὰ τὰ λόγια εἴχανε μέσα. Ἡ προσευχὴ ἤτανε ἡ ζωή τους. Καὶ ἡ τυπικὴ ἀκόμα εὐσέβεια σὲ κάποιους αὐτοκράτορες ἢ ἄρχοντες, δείχνει πὼς ὑποταζόντανε στὸν πνευματικὸ νόμο τῆς θρησκείας κι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἤτανε σὲ θέση νὰ τὸν νοιώσουνε καὶ νὰ εὐφρανθοῦνε ἀπὸ τὴ γλυκύτητα «τοῦ ζῶντος ὕδατος τοῦ ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον». Ἀκόμα κι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν μπορούσανε νὰ νικήσουνε τὴ φυσικὴ κακία τους, ἤτανε εὐλαβεῖς, ἕνα πρᾶγμα παράδοξο.

Ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς ἔκανε κάθε μέρα τὴν προσευχή του, καὶ στὸν πόλεμο φοροῦσε ἀπὸ μέσα, κάτω ἀπὸ τὸν θώρακά του ἕνα παλιοράσο τοῦ θείου του ἀσκητῆ Γεωργίου τοῦ ἐν τῷ Μαλεῷ ποὺ εἶχε ἁγιάσει, γιὰ νὰ τὸν φυλάγει. Ὁ Ἀλέξιος Κομνηνὸς ὅποτε ἤτανε νὰ πάγει σὲ καμμιὰ ἐκστρατεία, ἔβαζε τὰ πολεμικὰ σχέδιά του κάτω ἀπὸ τὴν ἁγία Τράπεζα, κι ὅλη τὴ νύχτα προσευχότανε γονατιστὸς ἀπάνω στὰ σκαλοπάτια τοῦ ἱεροῦ, καὶ τὸ πρωὶ ἔπαιρνε τὸ σχέδιο ποὺ ἔβγαινε κάτω ἀπὸ τὸ σκέπασμα τῆς ἁγίας Τράπεζας, γιατί πίστευε πὼς τοῦ τὸ ἔδινε ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ. Ὁ Ἰωάννης Τσιμισκὴς γονάτιζε σὰν παιδὶ μπροστὰ στὴν ἁγία Τράπεζα τῆς Ἁγίας Σοφίας παρακαλῶντας μὲ δάκρυα νὰ τοῦ δώσει ὁ Θεὸς ἕναν ἄγγελο φύλακα ποὺ νὰ τὸν φωτίζει κατὰ τὸν πόλεμο.


Ὅσο σφίγγεται τὸ Βυζάντιο ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, κι ὅσο ἡ ψυχὴ ὑποφέρνει καὶ πονᾶ, τόσο γυρίζει τὰ μάτια του κατὰ τὸν οὐρανό. Ὁ βασιλιᾶς Θεόδωρος Δοῦκας ὁ Λάσκαρις συνέθεσε τὸν Μέγαν Παρακλητικὸ Κανόνα στὴν Παναγία, ποὺ εἶναι γεμάτος ἀπὸ συντριβή, ταπείνωση καὶ πίστη. Ὁ Λέων ὁ Σοφὸς ἐποίησε τὰ ἐξαίσια Ἑωθινὰ ποὺ τὰ ψέλνουνε στὸν ὄρθρο κάθε Κυριακὴ καὶ ὁ γιός του Κωνσταντῖνος φιλοτέχνησε τὰ Ἐξαποστειλάρια. Κι ἄλλοι πολλοὶ βασιλιάδες ψέλνανε ἢ ὑμνογραφούσανε. Ἀλλὰ καὶ οἱ ὁμιλίες ποὺ κάνανε στοὺς στρατιῶτες καὶ στὸν λαό, εἴχανε κι ἐκεῖνες ὕφος θρησκευτικὸ κι ἤτανε γεμάτες εὐλάβεια καὶ πίστη. Ὁ πικραμένος λόγος ποὺ ἔβγαλε ὁ τελευταῖος βασιλιᾶς τοῦ Βυζαντίου, Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος, ἤτανε σὰν νεκρώσιμο τροπάρι.

Τὸ Βυζάντιο εἶναι ἡ προεικόνιση ἀπάνω στὴ γῆ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ὅσο ἤτανε δυνατὸ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἀτέλεια μέσα στὸν κόσμο τῆς φθορᾶς.
 
 
Read more »

Οι πολλοί μύθοι και η μοναδική αλήθεια για την αποτοξίνωση του οργανισμού

Σε έναν κόσμο που ψάχνει εναγωνίως το νέο trend, ήταν αναπόφευκτο και η φυσική κατάσταση του οργανισμού να αποτελέσει ένα hot topic για το παγκόσμιο κοινό των κοινωνικών δικτύων και της συλλογικής μανίας (ίσως και... ανίας) για το «νέο» και το «διαφορετικό».

Η καινοφανής μόδα που κυριαρχεί σε όλο τον δικτυωμένο πλανήτη έχει να κάνει με την αποτοξίνωση του οργανισμού. Η λέξη και η ιατρική της αναγωγή δεν είναι καινούργια. Καινούργιες είναι όμως όλες οι μέθοδοι που έκαναν την εμφάνισή τους τα τελευταία δυο-τρία χρόνια, και κυριάρχησαν στα health blogs και στις φωτογραφίες των celebrities στο Instagram.

Αν και πιασάρικοι οι νέοι μύθοι που εμφανίστηκαν για την αποτοξίνωση, ας ξεκινήσουμε από την αλήθεια. Η οποία είναι μία και μόνη: Το σώμα μας κάνει αυτή την διεργασία από μόνο του. Είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε η αποτοξίνωση να είναι μια φυσική διεργασία. Και αν όντως χρειάζεστε κάποιας μορφής αποτοξίνωση, καλό θα ήταν να πάτε σε κάποιον ειδικό γιατρό, και όχι σε κάποιους τυχαίους (επώνυμους ή μη) γκουρού του lifestyle.

Tα υγιειή συκώτια και νεφρά αποτοξινώνουν το αίμα, απομακρύνοντας κάθε αχρείαστη ουσία και κρατώντας το σώμα καθαρό. Αν όλα λειτουργούν σωστά, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για πρόσθετες τροφές που υπόσχονται την πολυπόθητη αποτοξίνωση.

Με απλά λόγια, ακολουθήστε την παλιά καλή συνταγή: ισορροπημένη υγιεινή διατροφή, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και τακτική άσκηση του σώματος (τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα ελαφρά άσκηση πέντε ημέρες την εβδομάδα). Και κόψτε το κάπνισμα και το πολύ αλκοόλ. Αυτά αρκούν.

Τα υπόλοιπα είναι απλά αστικοί μύθοι και τεχνητά «ματζούνια» προς άγραν likes στο Facebook (και μεγάλων κερδών κάποιων εταιριών που διαφημίζουν μαγικές μεθόδους και θαυματουργά προϊόντα).

Μέθοδοι όπως η υδροθεραπεία του παχέος εντέρου που ακολουθούν πολλοί σταρ του σινεμά (με δεκάδες όμως παρενέργειες), μαγικοί χυμοί, τσάγια αποτοξίνωσης (χωρίς λοιπά στοιχεία διατροφικά και όχι μόνο), ακραίες δίαιτες (μερικές φορές πιο επικίνδυνες και από την ίδια την υποτιθέμενη αρρώστια...), το γάλα της καρύδας και αμέτρητα ακόμα επονομαζόμενα και super foods που εφευρίσκει ο καθένας για ίδιον όφελος, δεν έχουν κανένα σημαντικό αποτέλεσμα στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Και συνήθως οδηγούν σε αντίθετο αποτέλεσμα, όντας παράλληλα και επικίνδυνα σε αρκετές περιπτώσεις.

Αν πρόκειται λοιπόν, εν όψει του νέου έτους (και των αρκετών... παρεκτροπών που έγιναν την περίοδο των γιορτών) να ξεκινήσετε μία μέθοδο αποτοξίνωσης, αποφύγετε τα share και τα likes των μύθων κάθε είδους, και εστιάστε στην λιγότερο φαντεζί αλλά πάντα πιο αποτελεσματική οδό της αλήθειας και της παλιάς καλής συνταγής που γνωρίζει το ίδιο το σώμα. Το σίγουρο είναι ότι θα βγείτε διπλά κερδισμένοι, τόσο σε ότι αφορά τον οργανισμό σας όσο και την... τσέπη σας. Έστω και με μερικά likes λιγότερα...
 
 
Read more »

ASEAN: Ξεκινά το μεγάλο πείραμα οικονομικής ένωσης των χωρών της Νοτιανατολικής Ασίας


 
 
Ενα φιλόδοξο πείραμα ξεκινούν, 31 Δεκεμβρίου, δέκα κράτη της νοτιοανατολικής Ασίας, τα οποία ενσωματώνουν τις οικονομίες τους σε μια προσπάθεια να φέρουν περισσότερη παγκόσμια επιρροή και ευημερία στους 622 εκατ. πολίτες της περιοχής.

Σύμφωνα με το MarketWatch, η κοινή αγορά τους –που ετοιμάζεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία- στοχεύει στη σφυρηλάτηση ενός εξέχοντος περιφερειακού μπλοκ που θα ανταγωνιστεί την Κίνα και την Ιαπωνία, περιλαμβάνοντας ένα εύρος οικονομιών από την πλούσια Σιγκαπούρη μέχρι την αναδυόμενη Μιανμάρ.

Το μπλοκ περιλαμβάνει επίσης το Μπρουνέι, την Καμπότζη, την Ινδονησία, το Λάος, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Όλες οι χώρες αποτελούν μέλη της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) και με την κίνηση αυτή επιθυμούν να τονώσουν τους οικονομικούς τους δεσμούς μειώνοντας τους δασμούς και επιτρέποντας μια πιο ελεύθερη ροή εργασίας, υπηρεσιών και κεφαλαίου.

«Είναι σημαντικό ορόσημο για εμάς», ανέφερε ο Le Luong Minh, γενικός γραμματέας του μπλοκ, που ονομάζεται Οικονομική Κοινότητα της ASEAN. Όπως τόνισε, πριν από λιγότερο από μισό αιώνα, κάποιες χώρες της περιοχής βρίσκονταν ακόμη σε πόλεμο. «Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο», κατέληξε.

Τι είναι η ASEAN

Η Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) είναι διεθνής πολιτικός και οικονομικός οργανισμός χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Δημιουργήθηκε στις 8 Αυγούστου 1967, με πρωτοβουλία της Ινδονησίας, της Σιγκαπούρης, της Μαλαισίας, της Ταϋλάνδης και των Φιλιππινών. Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού είναι, από τις 6 Ιανουαρίου του 2003 ο Ονγκ Κενγκ Γιονγκ από τη Σιγκαπούρη. Ο ASEAN περιλαμβάνει συνολικά 10 κράτη μέλη.Έδρα του ASEAN είναι η Τζακάρτα της Ινδονησίας.


Πηγή: http://www.prisonplanet.gr
Read more »

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Τα ενδύματα της αρχαίας Eλλάδας


 
 
Τα αρχαiα υφάσματα πρoέκυπταν απo τις βασικές πρώτες ύλες, ζωικές, φυτικές ή και μεταλλικές, με κυριoτερες τo μαλλi, τo λινάρι και τo μετάξι. Για την ύφανση των πρώτων αυτών υλών χρησιμoπoιoύνταν o κάθετoς αργαλειός με βάρη. Τα υφάσματα πoυ πρoέκυπταν, ανάλoγα με τo εiδoς τoυ ενδύματoς για τo oπoio πρooρiζoνταν, ράβoνταν με ραφiδες ή βελoνες, χάλκινες, σιδερένιες ή oστέινες.

Σε αντiθεση με τη μινωική και τη μυκηναϊκή επoχή κατά τη διάρκεια των oπoiων για την παραγωγή των ρoύχων απαιτoύνταν ειδικo ράψιμo και κoψιμo, απo την αρχαϊκή επoχή και εξής τα ενδύματα εiχαν ως βάση τoυς ένα ύφασμα σε oρθoγώνιo σχήμα, έτσι oπως αυτo έβγαινε απo τoν αργαλειo ή άλλoτε περισσoτερα κoμμάτια ραμμένα μαζi.
Oι βασικoi τύπoι των ελληνικών ενδυμάτων παρέμειναν iδιoι για πάρα πoλλoύς αιώνες. Λoγω της απλής βασικής τoυς μoρφής μπoρoύσαν να διαφoρoπoιηθoύν εύκoλα ως πρoς τo διάκoσμo ή τoν τρoπo πoυ ήταν διπλωμένα ή ζωσμένα ανάλoγα με τη μoδα της επoχής.

Oι βασικoi τύπoι των αρχαiων ενδυμάτων ήταν oι εξής:

Πέπλoς
O μάλλινoς πέπλoς, γυναικεio ένδυμα, διαμoρφώνoνταν μέσα απo ένα oρθoγώνιo ύφασμα τo oπoio δεν χρειαζoταν καν να ραφτεi. Τo ύφασμα διπλωνoταν στo ένα τρiτo περiπoυ τoυ ύψoυς τoυ μiα φoρά πρoς τα έξω σχηματiζoντας έτσι έναν υφασμάτινo oγκo, τo απoπτυγμα, πoυ έπεφτε πρoς τα έξω στην πλάτη και τo στήθoς. H κλειστή πλευρά τoυ υφάσματoς βρισκoταν συνήθως στην αριστερή πλευρά τoυ σώματoς. Με πoρπες και περoνες καρφιτσώνoνταν η επάνω παρυφή τoυ υφάσματoς με τέτoιo τρoπo ώστε να δημιoυργεiται άνoιγμα για τo λαιμo και τo δεξιo βραχioνα.

Στην αριστερή τoυ πλευρά o πέπλoς εiχε δύo παρυφές κάτω και τέσσερις επάνω στo ύψoς τoυ απoπτύγματoς, τo oπoio μπoρoύσε να χρησιμoπoιηθεi και ως κάλυμμα κεφαλής. O πέπλoς μπoρoύσε να φoρεθεi επάνω απo τo χιτώνα.


Iμάτιo

Χαρακτηριστικo ένδυμα της αρχαϊκής περιoδoυ ήταν και τo λεγoμενo λoξo ιμάτιo απo τo 700 π.Χ. περiπoυ και εξής, γνωστo απo τις αρχαϊκές Κoρες της Aκρoπoλης. Τo ιμάτιo ήταν ένα μακρύ ύφασμα πoυ τo περνoύσαν κάτω απo την αριστερή μασχάλη, τo τύλιγαν γύρω απo τo στήθoς και την πλάτη και τo κoύμπωναν πάνω απo τo δεξιo βραχioνα.

Aπo την άλλη πλευρά έπεφτε ανoιχτo πρoς τα κάτω.

Τo ιμάτιo μπoρoύσε επiσης να στερεώνεται συμμετρικά και να πέφτει ελεύθερo στην πλάτη, με τις δύo άκρες τoυ πoυ περνoύσαν πάνω απo τoυς ώμoυς πρoς τα εμπρoς, να κρέμoνται πρoς τα κάτω ή πάλι να τυλiγεται γύρω απo τoυς γoφoύς ή να καλύπτει τoυς γoφoύς και η μiα άκρη τoυ να περνά επάνω απo την πλάτη στoν αριστερo ώμo και να πέφτει ελεύθερα πρoς τα μπρoς. Τo ιμάτιo φoριoταν απo άντρες και γυναiκες.


Χιτώνας


Άλλoς βασικoς τύπoς ενδύματoς ήταν o χιτώνας o oπoioς φoριoταν τoσo απo άντρες, oσo και απo γυναiκες και ήταν λινoς. Και εδώ τo αρχικo σχήμα τoυ υφάσματoς ήταν σωληνoειδές, συνήθως oμως χωρiς απoπτυγμα. Τα σημεiα στo ύφασμα πoυ ράβoνταν, ήταν oι μακριές πλευρές καθώς και oι ώμoι. Έτσι o χιτώνας σχημάτιζε μανiκια, τις χειρiδες, πoυ ήταν κoντές και εiχαν κoυμπιά. O χιτώνας με μανiκια oνoμάζoνταν χειριδωτoς.

O πέπλoς και o χιτώνας φoριoταν συχνά με ζώνη στη μέση. Oι γυναiκες μάζευαν αρκετo ύφασμα τoυ χιτώνα πiσω, τo oπoio έπεφτε πάλι πρoς τα κάτω σχηματiζoντας τoν κoλπo. Στoν κoντo αντρικo χιτώνα ένα τμήμα τoυ υφάσματoς περνoύσε κάτω απo τo καβάλo απo πiσω πρoς τα μπρoς και κατoπιν στερεώνoνταν στη ζώνη ώστε να σχηματiζεται κάτι σαν σoρτς.


Χλαμύδα


H χλαμύδα ήταν απoκλειστικά ανδρικo ρoύχo. Συνήθως ήταν πιo κoντή απo τo ιμάτιo. Τo ύφασμα διπλωνoταν μiα φoρά καθέτως και στερεωνoταν στo δεξιo ώμo με πoρπη ή περoνη, ώστε να καλύπτεται o αριστερoς βραχioνας απo την κλειστή πλευρά τoυ υφάσματoς, με τo δεξιo τελεiως ακάλυπτo. H χλαμύδα ήταν περισσoτερo ένδυμα των εφήβων, των ταξιδιωτών και των στρατιωτών.

1. Παρ’ oτι η υφαντική ήταν μiα βασική oικιακή δραστηριoτητα, δεν έλειπαν και τα διάφoρα εργαστήρια υφαντoυργiας πoυ παρήγαγαν πoλυτελή υφάσματα, σε διάφoρα χρώματα, αλλά και διακoσμημένα με περiτεχνα σχέδια. Oνoμαστά ήταν για παράδειγμα τα διάφανα υφάσματα της Λακωνiας και τoυ Τάραντα, τα πoλυτελή της Κoρiνθoυ, των Μεγάρων και της Μιλήτoυ.

2. Σε oρισμένες αρχαiες πoλεις υπήρχαν απαγoρεύσεις σχετικά με τo εiδoς των ενδυμάτων πoυ έπρεπε να φoριoύνται. Για παράδειγμα στις Συρακoύσες μoνo oι εταiρες μπoρoύσαν να φoρoύν πoλύχρωμα ρoύχα. O Σoλων στην Aθήνα επέτρεπε η νύφη να έχει μέχρι τρiα ενδύματα στην πρoiκα της, ενώ αυστηρoi ήταν επiσης και oι κανoνισμoi διαφoρων ιερών σε σχέση με την ενδυμασiα.

3. Σε κάπoιες περιπτώσεις η ελληνική ενδυμασiα δεχoταν τις διάφoρες επιδράσεις των βαρβαρικών ενδυμάτων, oπως συμβαiνει για παράδειγμα με τoν κάνδυ στις απεικoνiσεις τoυ 5oυ αι. στην Aθήνα, τo μακρύ επανωφoρι με τις μακρές χειρiδες.

4. Στη Σπάρτη τα πoλύχρωμα ρoύχα ήταν χαρακτηριστικά των εταiρων, ενώ oι oπλiτες πoλεμoύσαν με πoρφυρoύς χιτώνες. Στη Βραυρώνα πάλι τα κoρiτσια φoρoύσαν κρoκωτoύς χιτώνες, oι μέτoικoι στα Παναθήναια φoρoύσαν πoρφυρά και oι Aθηναioι λευκά. Oι ιερεiς και oι ιέρειες φoρoύσαν συνήθως άζωστo χιτώνα και κάπoτε απo πάνω επενδύτη με πλoύσια διακoσμηση, ρoύχα λευκά, σπάνια πoρφυρά. Oι Eλλανoδiκες στην Oλυμπiα επiσης φoρoύσαν πoρφυρά και στα Νέμεα σκoύρα. Στις κηδεiες φoρoύσαν μαύρo αλλά και χρώματα σκoύρα, ενώ αντiθετα στo Άργoς φoρoύσαν λευκά.

Γενικoτερα στην καθημερινή ζωή τα ενδύματα ήταν απλoύστερα, γεγoνoς πoυ εξαρτιoταν βέβαια και απo τo επάγγελμα. Oι χειρωνάκτες, oι άνθρωπoι της υπαiθρoυ και oι δoύλoι φoρoύσαν την εξωμiδα, oι αγρoτες απo πάνω φoρoύσαν την κατωνάκη με χoντρo μαλλi με παρυφή απo πρoβιά, oι αλιεiς τoν φoρμo απo πλεκτή ψάθα και oι βoσκoi τη διφθέρα.
 
 

Read more »

Το Top-Ten της τεχνολογίας το 2015

Δέκα τεχνολογίες που αναδύθηκαν το 2015 και αναμένεται να ωριμάσουν κι άλλο το 2016, κάνοντας πλέον πιο αισθητή την παρουσία τους, ξεχώρισε το διεθνούς κύρους περιοδικό «Technology Review». Το περιοδικό εκδίδει το αμερικανικό Πανεπιστήμιο ΜΙΤ στα εργαστήρια του οποίου αναπτύσσονται καθημερινά εδώ και δεκαετίες πλήθος προηγμένων τεχνολογιών σε κάθε επιστημονικό τομέα.

Οι δέκα τεχνολογίες που επιλέχθηκαν έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας και την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Αυτές είναι οι εξής:

  1. - Η συγχώνευση εικονικής και πραγματικής πραγματικότητας: Εταιρείες όπως η Magic Leap και η Microsoft ετοιμάζουν «κάσκες» που θα φοριούνται στο κεφάλι και θα επιτρέπουν στον χρήστη να βλέπει στο οπτικό πεδίο του να ανακατεύονται τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα με πραγματικά αντικείμενα. Προσοχή στον καρχαρία που διασχίζει τον δρόμο. 
  2. - Θαυματουργά νανο-υλικά: Στα σκαριά βρίσκεται μια νέα γενιά υλικών από μέταλλα, κεραμικά κ.α., που -χάρη στην επεξεργασία της δομής τους σε νανοκλίμακα- έχουν μοναδικές ιδιότητες, καθώς μπορούν να είναι ταυτόχρονα απίστευτα εύπλαστα, ελαφριά και ανθεκτικά. Όμως παραμένει η βασική πρόκληση πώς θα καταστεί εφικτό να παραχθούν σε μεγάλες ποσότητες.
  3. - Επικοινωνία μεταξύ αυτοκινήτων: Η Mercedes, η General Motors και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες ετοιμάζουν μοντέλα που θα επικοινωνούν μόνα τους με άλλα οχήματα στους δρόμους, κάτι που ελπίζεται να κάνει την οδήγηση ασφαλέστερη υπόθεση για τους ανθρώπους (όσο ακόμη χρειάζεται να οδηγούν...).
  4. - Ίντερνετ από τη στρατόσφαιρα: H Alphabet-Google ετοιμάζεται να παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω γιγάντιων μπαλονιών ηλίου που θα πετάνε στη στρατόσφαιρα, αρχής γενομένης από την Ινδονησία. Από κοντά και το Facebook που θα κάνει κάτι ανάλογο από drones σε μεγάλο υψόμετρο.
  5. - Υγρή βιοψία: Κερδίζει συνεχώς έδαφος η διάγνωση καρκίνου μέσω ανίχνευσης μικροσκοπικών τμημάτων DNA από όγκους, τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα του ασθενούς. Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προγενετική ανάλυση του εμβρύου μέσω του αίματος της μητέρας.
  6. - Αφαλάτωση μεγάλης κλίμακας: Η αφαίρεση αλατιού από το θαλασσινό νερό γίνεται πια εφικτή σε πολύ μεγάλη κλίμακα, όπως αποδεικνύουν οι πρώτες μονάδες σε Ισραήλ, ΗΠΑ κ.α., οι οποίες παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα γλυκού νερού τη μέρα.
  7. - Το πορτοφόλι-τηλέφωνο: Το 2016 θα είναι η χρονιά που πολλοί περισσότεροι χρήστες-καταναλωτές θα χρησιμοποιήσουν το «έξυπνο» κινητό τους και υπηρεσίες όπως το Apple Ρay για να κάνουν τις συναλλαγές τους στα καταστήματα χωρίς χρήση μετρητών ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.
  8. - Εγκέφαλοι εργαστηρίου: Η καλλιέργεια εγκεφαλικού ιστού παρόμοιου με αυτόν ενός ανθρώπινου εμβρύου ανοίγει το δρόμο για την καλύτερη μελέτη διαφόρων παθήσεων (Αλτσχάιμερ, σχιζοφρένειας, επιληψίας, αυτισμού κ.α.) σε μίνι-εγκεφάλους εργαστηρίου.
  9. - «Τούρμπο» φωτοσύνθεση: Η δημιουργία ενός νέου τροποποιημένου φυτού ρυζιού με άκρως ενισχυμένες δυνατότητες φωτοσύνθεσης, ανοίγει το δρόμο για πολύ πιο αποδοτικές καλλιέργειες όχι μόνο ρυζιού, αλλά δημητριακών και άλλων φυτών, βοηθώντας έτσι στην αντιμετώπιση του προβλήματος του υποσιτισμού.
  10. - Το Ίντερνετ των «τραπεζών» DNA: Καθώς η "ανάγνωση" (αλληλούχιση) του γονιδιώματος γίνεται ολοένα ευκολότερη και φθηνότερη και αυξάνονται έτσι οι κατά τόπους βάσεις (τράπεζες) γενετικών δεδομένων, ήλθε ή ώρα αυτές να διασυνδεθούν μεταξύ τους μέσω διαδικτύου, σπάζοντας την απομόνωσή τους και επιτρέποντας στους επιστήμονες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε έναν πολύτιμο πλούτο βιολογικών πληροφοριών για τις ανθρώπινες ασθένειες (και όχι μόνο...).
 
Read more »

Η Ρωσία δημιουργεί ‘μη επανδρωμένο υποβρύχιο με πυρηνικά όπλα’


 Η απειλή ενός πυρηνικού βομβαρδισμού των πόλεων κάνει τους ανθρώπους τρομοκρατημένους και μόνο με τις συμφωνίες για τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων, μπορούσαν να αναπνεύσουν ελεύθερα.

Ωστόσο, η Ρωσία φαίνεται για άλλη μια φορά ότι προσπαθεί να αναβιώσει την ‘περίοδο του τρόμου’, δημιουργώντας ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο με πυρηνικά όπλα, που είναι ικανό να καταστρέψει πόλεις και βιομηχανικές περιοχές, γράφει ρωσικό δημοσίευμα επικαλούμενο άρθρο της «The Washington Post».

Φαίνεται ότι η Ρωσία βρίσκεται στο στάδιο της δημιουργίας τακτικών πυρηνικών τορπιλών, που είναι ικανές να διεισδύσουν στο λιμάνι του εχθρού, και μαζί με την καταστροφή που θα επιφέρουν από την πυρηνική έκρηξη θα προκαλέσουν και καταστροφικό παλιρροϊκό κύμα.
Αυτά τα πυρηνικά όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο κατά στρατιωτικών στόχων, όπως υποβρύχια και βάσεις Στόλου, αλλά και κατά πόλεων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων του εχθρού, τονίζει η ‘The Washington Post’. 

Η εφημερίδα, σύμφωνα με το ρωσικό κείμενο- επισημαίνει ότι οι υπάρχουσες συμφωνίες σχετικά με τον έλεγχο των εξοπλισμών, δεν απαγορεύει, επίσημα, την ανάπτυξη των όπλων αυτών, αφού δεν επηρεάζουν τα μικρά τακτικά πυρηνικά όπλα.
Φυσικά, μαζί με τη Ρωσία, πυρηνικές και μη πυρηνικές ένοπλες δυνάμεις θα αρχίσουν τώρα τον εκσυγχρονισμό τους, όπως για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. 

Αλλά, το προβλεπόμενο ρωσικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο φαίνεται να αντανακλά την επιθυμία του Πούτιν «να δώσει μια ασύμμετρη απάντηση στο αμυντικό σύστημα των πυραύλων των ΗΠΑ (στην Ευρώπη)», υποστηρίζουν εμπειρογνώμονες.
 
 
Read more »

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Λειτουργία «Star Wars» σε προτεστάντικη εκκλησία


 
Μια προτεσταντική εκκλησία στη γερμανική πρωτεύουσα κάλεσε τους οπαδούς του «Star Wars» να παρακολουθήσουν μια «ειδική» Κυριακάτικη λειτουργία με θέμα την γνωστή sci-fi blockbuster ταινία σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους νέους ανθρώπους στα στασίδια της.

Περίπου 500 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και παρακολούθησαν την λειτουργία, κάποιοι έχοντας μαζί τους φωτεινά σπαθιά star wars ή φορώντας μάσκες του Darth Vader. Ήταν περισσότερο από τους διπλάσιους από όσους πηγαίνουν συνήθως στην Εκκλησία ‘Σιών’ την Κυριακή.

«Ήμασταν πολύ χαρούμενοι που είδαμε τόσους πολλούς ανθρώπους στην εκκλησία σήμερα», δήλωσε ο προτεστάντης πάστορας Lucas Ludewig μετά την λειτουργία. «Είναι υπέροχο ότι υπάρχουν θέματα που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους. Μας εμπιστεύονται για να γίνουν μέρος της λειτουργίας της εκκλησίας, χωρίς αυτή να είναι πάρα πολύ χριστιανική ή πάρα πολύ Star Wars, αλλά να υπάρχει ένας καλός συμβιβασμός».


Με το μουσικό θέμα της ταινίας να παίζεται από το όργανο της εκκλησίας, ο 30χρονος πάστορας είπε ότι του ήρθε η ιδέα της "Star Wars" λειτουργίας, ενώ μιλούσε με την συνάδελφό του πάστορα Ulrike Garve, 29 χρονών, σχετικά με το πόσο πολύ περίμενε με ανυπομονησία ο κόσμος το "Star Wars: The Force Awakens," την Παρασκευή.

«Στο ‘Star Wars’ υπάρχουν θρησκευτικές εικόνες, συμπεριλαμβανομένων χριστιανικών εικόνων και ίσως κάποιων από άλλες θρησκείες», είπε ο Ludewig. «Με τον τρόπο αυτό, δείχνει ότι η Αγία Γραφή και η Εκκλησία είναι μέρος της κουλτούρας μας που συνεχίζει να επανεξετάζεται και να επανερμηνεύεται."

Ο ενορίτης Scott McGuire είπε: «Νομίζω ότι το όλο θέμα του Θεού είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά το να σηκώνεσαι νωρίς την Κυριακή είναι ένα τέτοιο θέμα. Αλλά για κάτι τέτοιο, θα σηκωθώ», είπε. 
 
 
Read more »

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Ένα ρολόι-πλανητάριο από το 1770


Το ρολόι της φωτογραφίας βρίσκεται στο Uhrenmuseum Beyer (Μουσείο Ρολογιών και Χρόνου) στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Για την ακρίβεια είναι ένα ρολόι-πλανητάριο και ονομάζεται Pendulette de table avec Planetarium.

Φυσικά, δείχνει την ώρα αλλά ταυτόχρονα, η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο σε κανονικό χρόνο. Όμως, το ίδιο κάνουν και οι πλανήτες μόνο που αυτοί ανεβοκατεβαίνουν κιόλας ως προς του αστερισμούς που είναι χαραγμένοι στη γυάλινη σφαίρα, οι οποίοι αποκαλύπτουν και την εποχή.

Το μουσείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ιδιωτικά μουσεία αφιερωμένα στην ωρολογοποιία. Ο πυρήνας του μουσείου αποκτήθηκε από τοξν Theodore 'Teddy' Beyer, πρωτοπόρο στη συλλογή χρονομετρητών. Η συλλογή αποτελείται από ηλιακά ρολόγια, κλεψύδρες, ρολόγια με νερό και φωτιά, αλλά και ρολόγια από όλο τον κόσμο που καλύπτουν όλες τις εποχές.

Περισσότερα http://3otiko.blogspot.com
Read more »

Υπερπληροφόρηση: O Θάνατος της Κριτικής Σκέψης


«Προβλέπω ότι στο μέλλον, ακόμη πιο ωφέλιμη από την δίαιτα στις κακές τροφές, θα είναι η δίαιτα στις κακές πληροφορίες».

Γράφει ο Ζέρβας Μάριος

Διανύουμε μία περίοδο όπου κάθε έκφανση κριτικής-εναλλακτικής σκέψης τείνει να εκμηδενιστεί εντελώς.

Ο άνθρωπος βομβαρδίζεται, καθημερινώς, από ένα χείμαρρο πληροφοριών, πολλές φορές ανούσιων, με αποτέλεσμα να ξεχνά να φιλτράρει αυτά που ακούει. Φιλτράρω, σημαίνει «κατεβάζω ρολά», αφουγκράζομαι τον εαυτό μου και κατόπιν ενδοσκόπησης, κριτικής σκέψης καταλήγω σε συμπεράσματα για αυτά που μόλις ενημερώθηκα. Είτε πρόκειται για είδηση της επικαιρότητας, είτε για πολιτική εκπομπή, ταινία, ντοκιμαντέρ. Όταν όμως βάλλεσαι πανταχόθεν από την ετοιμοπαράδοτη γνώμη των «ειδικών» τείνεις να παραγκωνίζεις την αναλυτική σου σκέψη.

Η μεγαλύτερη παθογένεια της «κοινωνίας της πληροφορίας» είναι ακριβώς αυτή: ενώ ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ανατρέξουμε σε κάθε πληροφορία, την συλλογιστική που απαιτείται για να μετουσιώσουμε την πληροφορία σε γνώση, και την γνώση σε αλήθεια, όχι μόνο την απαξιούμε, αλλά δεν διαθέτουμε καν τα στοιχειώδη μέσα για να την ασκήσουμε. Τότε γινόμαστε έρμαιο στις αναλύσεις και γνώμες «καλοθελητών».

Ο μέσος πολίτης οφείλει να γίνει ρεπόρτερ. Να αποδέχεται τα πάντα αλλά και να τα αμφισβητεί. Να διασταυρώνει τις απόψεις του. Να συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση. Σαν ένα ζωύφιο να ψάχνει συνεχώς τα πάντα. Και το πιο σημαντικό από όλα: να ιεραρχεί την σημασία των όσων επιλέγει να μάθει. Ειδικά στην εποχή μας, που μια ακατάσχετη σαβούρα ηλιθιότητας πλασάρεται με το πρόσχημα της ψυχαγωγίας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πελαγώνουμε σε έναν ωκεανό άχρηστης πληροφορίας. Κανείς δεν σκέφτεται να ξεσκαρτάρει. Κανείς δεν θέτει στον εαυτό του το ερώτημα: «Σε τι θα με ωφελήσει αυτή η πληροφορία. Πέρα από τα λίγα λεπτά διασκέδασης και εκτόνωσης που θα μου προσφέρει, θα με κάνει καλύτερο άνθρωπο; Ή θα γίνω κουτσομπόλης, τιποτένιος, επιρρεπής σε μικρότητες και ξεκατινιάσματα;»

Ο καταιγισμός πληροφοριών έχει καταστροφικότατη επίδραση στον εγκέφαλο. Το ξέρουν και οι διαφημιστικές, εξάλλου, και το εκμεταλλεύονται εις βάρος μας. Όχι, αυτή η δήλωση δεν είναι καθόλου συνομωσιολογική, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Παρατηρήστε μία οποιαδήποτε διαφήμιση. Η εναλλαγή των καρέ γίνεται με φρενήρη ρυθμό. Οι εικόνες διαδέχονται ή μία την άλλη ιλιγγιωδώς. «Ε, πρόκειται για αθώα στιλιστική επιλογή, δεν αποσκοπεί σε κάτι», θα πουν οι αδαείς. Κι όμως..

Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι, ο εγκέφαλος όταν υπερδιεγείρεται από απανωτά οπτικά ερεθίσματα, από ένα σημείο και μετά, κλατάρει, σταματά να τα επεξεργάζεται, και μπαίνει σε λειτουργία παρόμοια με αυτή του υπνωτισμού, εκπέμποντας κύματα Α (άλφα) των 8-13 Hz. Αυτή η υπνωτική κατάσταση του εγκεφάλου είναι και η πιο ευάλωτη από πλευράς κριτικής σκέψης. Και τα περισσότερα διαφημιστικά σποτάκια αυτόν τον πνευματικό λήθαργο στοχεύουν να πυροδοτήσουν. Πόσους και πόσους μανιώδεις τηλεθεατές δεν έχουμε ακούσει να λένε ότι η τηλεόραση τους «ξεκουράζει», τους «νανουρίζει». Όχι μόνο το βράδυ, αλλά και έπειτα από μία κοπιαστική μέρα στο γραφείο.

Ίσως, τελικά, αυτή η υπερέκθεση στον ορυμαγδό των πληροφοριών να μην μας κάνει τόσο έξυπνους όσο νομίζουμε. «Η πολυμάθεια δεν διδάσκει την σωφροσύνη», μας υπενθυμίζει ο Ηράκλειτος. «Εάν θέλεις να επιτύχεις γνώση, να προσθέτεις πράγματα κάθε μέρα. Εάν θέλεις να επιτύχεις σοφία, να αφαιρείς πράγματα κάθε μέρα», συμπληρώνει ο Λάο Τσε.

Προβλέπω ότι στο μέλλον, ακόμη πιο ωφέλιμη από την δίαιτα στις κακές τροφές, θα είναι η δίαιτα στις κακές πληροφορίες.

Read more »

Πούτιν: Το 2016 θα καταστρέψω τους Illuminati


Κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου γεύματος στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν κατηγόρησε τη βασίλισσα Ελισάβετ, την αείμνηστη βασιλομήτωρα, τον πρίγκιπα Φίλιππο και τον πρίγκιπα Κάρολο για την οργάνωση της δολοφονίας της πριγκίπισσας Νταϊάνα, μέσω της MI6 στο Παρίσι.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, μετά την ομιλία του στο τηλέφωνο με τον Elton John τον περασμένο μήνα, σιγουρεύτηκε ότι η βασιλική οικογένεια έχει αίμα στα χέρια της.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν μια διαρκής απειλή για το διεφθαρμένο βρετανικό κατεστημένο, γιατί ήξερε πάρα πολλά για την σχέση της Βασιλικής οικογένειας με τους Illuminati, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν ορκίζεται να καταστρέψει τους Illuminati μέσα στο 2016 και κρατώντας τα δάκρυα του σηκώθηκε από το τραπέζι λέγοντας:

«Τώρα είμαι έτοιμος να αποκαλύψω τα στοιχεία αυτής της συγκλονιστικής αλήθειας στον κόσμο..» Και αφήνοντας πίσω το ποτό του στο τραπέζι, προειδοποίησε: «Το πρόσωπο που κάθεται στο παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν είναι αθώο … Είναι η ενσάρκωση του διαβόλου. Όλη η οικογένεια είναι σάπια και πρέπει να καταργηθεί».

Σύμφωνα με έναν από τους παρόντες δημοσιογράφους, ο κόσμος μετά από αυτά που άκουσε από το στόμα του Πούτιν, άρχισε να ξεσπά σε χειροκροτήματα… Στη Ρωσία ο κόσμος έχει ονομάσει τον Πούτιν ως «The Illuminati Killer’ in Moscow«!

Πηγή: http://www.pronews.gr

Έχω μόνο μια ένσταση... τα Χριστούγεννα δεν ήρθαν ακόμα στη Ρωσία αφού οι Ρώσοι είναι με το παλαιό ημερολόγιο οπότε στις 7 Ιανουαρίου θα γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού, οπότε υπάρχει μια ανακρίβεια στο παρόν άρθρο.

Read more »

Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα στη Βηθλεέμ!


 

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Βλέπω εκείνη πού γέννησε. Βλέπω κι Εκείνον πού γεννήθηκε. Άλλα τον τρόπο της γεννήσεως δεν μπορώ να τον καταλάβω.

Όπου θέλει, βλέπετε, ό Θεός, νικώνται οι φυσικοί νόμοι. Έτσι έγινε κι εδώ: Παραμερίστηκε ή φυσική τάξη και ενέργησε ή θεία θέληση.

Πόσο ανέκφραστη είναι ή ευσπλαχνία του Θεού!

Ο προαιώνιος Υιός του Θεού, ό άφθαρτος και αόρατος και ασώματος, κατοίκησε μέσα στο φθαρτό και ορατό σώμα μας.
Για ποιο λόγο; Να, όπως ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πιστεύουμε περισσότερο σ' ό,τι βλέπουμε παρά σ' ό,τι ακούμε. Στα ορατά πιστεύουμε. Στ' αόρατα όχι.
Έτσι δεν πιστεύαμε στον αόρατο αληθινό Θεό, αλλά λατρεύαμε ορατά είδωλα με μορφή ανθρώπων.

Δέχτηκε λοιπόν ό Θεός να παρουσιαστεί μπροστά μας με ορατή μορφή ανθρώπου, για να διαλύσει μ' αυτόν τον τρόπο κάθε αμφιβολία για την ύπαρξη Του.
Κι ύστερα, αφού μας διδάξει με την αισθητή και αναμφισβήτητη παρουσία Του, να μας οδηγήσει εύκολα στην αληθινή πίστη, στ' αόρατα και υπερφυσικά.
Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα!
 
 
Read more »

Ετοιμάζουν το «χαρτί» του Οτσαλάν


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Την επάνοδο του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν στο προσκήνιο, σκέπτονται σοβαρά ορισμένοι κύκλοι στο περιβάλλον του Ερνογάν μπροστά στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει το κουρδικό πρόβλημα καθώς δεν φαίνεται από πουθενά στον ορίζοντα κάποια προοπτική εκτόνωσης της άγριας και αιματηρής διαμάχης που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες στο τουρκικό Κουρδιστάν, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Συρία μεταξύ των Κουρδών και των Τζιχαντιστών που υποστηρίζονται από την Άγκυρα.

Οι πληροφορίες από την τουρκική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι εδώ και καιρό διεξάγονται μυστικές συνομιλίες μεταξύ του Οτσαλάν και εκπροσώπων της τουρκικής κυβέρνησης. Μάλιστα τον περασμένο Μάιο είχε δημοσιευτεί σε κάποιες τουρκικές εφημερίδες ότι ο αρχηγός της ΜΙΤ, ο Hakan Fıdan δεξί χέρι του Ερντογάν, είχε επισκεφτεί τον Οτσαλάν στο Ιμραλί και είχε μυστικές συνομιλίες μαζί του.

Το πρόβλημα όμως της επανόδου του Κούρδου ηγέτη με σαφή εκτονωτική διάσταση είναι ότι αφ” ενός συναντά έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό χώρο καθώς πολλοί ακόμα και στο κόμμα του Ερντογάν θεωρούν τον Οτσαλάν σαν κοινό εγκληματία και αφ’ ετέρου το πρόβλημα είναι πως θα δεχτούν οι ίδιοι οι Κούρδοι μια μεσολαβητική προσπάθεια από τον Οτσαλάν την στιγμή που θεωρούν το καθεστώς Ερντογάν σαν το χειρότερο που έχει υπάρξει εναντίον τους. Την ίδια περίοδο πολύ σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις είναι στο προσκήνιο με την πρόσφατη προσέγγιση Κούρδων – Ρωσίας που θα κρίνει πολλά πράγματα, ακόμα και για την ίδια την συνοχή της Τουρκίας

Πρόβλημα είναι όμως και ο ίδιος ο Οτσαλάν το αν και πως θα δεχτεί να παίξει ένα τέτοιο μεσολαβητικό ρόλο επανόδου του στο πολιτικό προσκήνιο μεταξύ τουρκικής κυβέρνησης και του κουρδικού στοιχείου όπου ακόμα έχει μεγάλη δημοτικότητα, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο αν θα εξακολουθήσει να την έχει.
 
 
Read more »

Ανοιχτά προς ακύρωση η Πανορθόδοξη-Τι θέματα θέτει ο Ιλαρίων


Του Μάνου Χατζηγιάννη

Αυτό που τόσο καιρό ήταν ψίθυρος πλέον έγινε κραυγή...Οι επιφυλάξεις, οι ενστάσεις, οι αντιπαλότητες στις προσυνοδικές εργασίες, τις οποίες τεχνηέντως κάποιοι κύκλοι επιχείρησαν να αποσιωπήσουν, κρύβοντας τα προβλήματα κάτω από το χαλί αποδείχτηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια για την Πανορθόδοξη Σύνοδο που είναι-ή μήπως θα πρέπει να λέμε ήταν-προγραμματισμένη για το έτος που σε λίγες μέρες ανατέλει... Ο επικεφαλής του Συνοδικού Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων μπορεί με τις δηλώσεις του να μην έβαλε οριστική ταφόπλακα, αλλά το πρώτο...χώμα στο "νεκρό" εγχείρημα το έριξε...

"Είναι αμφίβολη η δυνατότητα μιας Παν-ορθόδοξης Συνόδου κατά το χρόνο που έρχεται, όταν κάποιες ορθόδοξες εκκλησίες βρίσκονται σε κατάσταση ανεπίλυτων συγκρούσεων, καθώς και όταν ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας δεν έχει αναγνωριστεί από μια σειρά από ορθόδοξες εκκλησίες, για να μην αναφέρουμε την εξαιρετικά ευμετάβλητη γενική πολιτική κατάσταση στον κόσμο"- είπε ο Μητροπολίτης.

Την ίδια στιγμή, ο ιεράρχης τόνισε ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε συμμετείχε και συνεχίζει να λάμβάνει ενεργό μέρος στη προσυνοδική διαδικασία , «παρά τις προφανείς δυσκολίες στην προετοιμασία της Πανορθόδοξης Συνόδου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες για την αναθεώρηση των εγγράφων κινούνται πολύ αργά, "με αποτέλεσμα από τα οκτώ θέματα, τα οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τεθούν στο Συμβούλιο, μέχρι σήμερα, δεν κατάφεραν παρά να συμφωνήσουν πλήρως μόνο σε τρια, ενώ οι εργασίες για τα υπόλοιπα δεν έχουν ολοκληρωθεί."

"Μέχρι στιγμής, μεταξύ των τοπικών Εκκλησιών δεν υπάρχει κοινή αντίληψη για τους κανόνες της Παν- Ορθόδοξης και τα όριά της. Ειδικά η Ορθόδοξη Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε πρόσφατα για να συζητήσει τα θέματα αυτά, αναγκάστηκε να διακόψει την εργασία της λόγω μη συναίνεσης. Παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα σχετικά με την προετοιμασία της Συνόδου, τα οποία κατά το παρελθόν έτος έχει επανειλημμένα θέσει ο Πατριάρχης Κύριλλος στις επιστολές του προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο", -. δήλωσε ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας.

Αποχαιρέτα την την Πανορθόδοξη που χάνεις;

Read more »

Η Κίνα μπαίνει στη μάχη – Ψήφισε νόμο για να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Το νομοθετικό σώμα της Κίνας ενέκρινε την Κυριακή τον πρώτο αντιτρομοκρατικό νόμο στη χώρα, που επιτρέπει στον κινεζικό στρατό να συμμετάσχει σε αντιτρομοκρατικές αποστολές εκτός κινεζικών συνόρων.

Ο νόμος ψηφίστηκε σε μια κρίση χρονική στιγμή για την Κίνα αλλά και όλο τον πλανήτη, με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα να έχουν εξαπλώσει παγκόσμιο τζιχάντ σε όλες τις ηπείρους.

Ο νέος νόμος αφορά πρωτίστως την εθνική ασφάλεια της ίδια της Κίνας.

Θέτει σε εφαρμογή βασικούς κανόνες για αντιτρομοκρατική δράση ώστε να ισχυροποιηθούν τα προληπτικά μέτρα αλλά και η ικανότητα να τιμωρούνται διεθνή δίκτυα τρομοκρατίας.

Επίσης, ο ίδιος νόμος βοηθά τις κινεζικές Αρχές να μπορούν να συνεργάζονται με υπερωκεάνιες χώρες, διεθνείς οργανισμούς, να ανταλλάσσουν πληροφορίες με υπηρεσίες άλλων κρατών.

Εταιρείες τηλεφωνίας και πάροχοι διαδικτύου θα προσφέρουν τεχνική υποστήριξη και βοήθεια, μεταξύ των οποίων και αποκρυπτογράφηση, στην Αστυνομία και στις Αρχές εθνικής ασφαλείας στην πρόληψη και έρευνα τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Πριν την Κυριακή, όσο κι εάν αυτό ακουστεί παράξενο, η Κίνα δεν είχε αντιτρομοκρατική νομοθεσία.

Επίσης, ο ίδιος νόμος θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο στην Κίνα να επεμβαίνει στρατιωτικά σε άλλες χώρες που δρουν οι τζιχαντιστές.

Η Κίνα αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τους Τούρκους Οιγούρους τζιχαντιστές που διεξάγουν ανορθόδοξο πόλεμο και τρομοκρατικές επιθέσεις στη δυτική επαρχία Σιντζιάνγκ.

Οι Ουιγούροι τζιχαντιστές θέλουν να αποσχιστούν από την Κίνα και να ιδρύσουν ισλαμικό κράτος στη Σιντζιάνγκ.

Χιλιάδες Ουιγούροι πολεμάνε στη Συρία κάτω από τις σημαίες της Αλ Κάιντα και της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Η Κίνα θεωρεί ότι πίσω από τους Ουιγούρους τζιχαντιστές βρίσκεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και ένα αεροπλανοφόρο βρίσκονται από τον Σεπτέμβριο στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά δεν μπορούσαν να χτυπήσουν τους Ουιγούρους τζιχαντιστές επειδή δεν υπήρχε κινεζικό νομοθετικό πλαίσιο.

Τους Οιγούρους και Τουρκμένους σφυροκοπά από τον Σεπτέμβριο η Ρωσία, ωστόσο, για την Κίνα αποτελούν «προσωπική» υπόθεση και ζήτημα που αφορά την εθνική ασφάλεια της Κίνας, αφού όλοι αυτοί οι Ουιγούροι όταν επιστρέψουν στη Σιντζιάνγκ θα αποτελέσουν μια μαγιά βετεράνων πολεμιστών αποφασισμένων να πολεμήσουν ενάντια στην κινεζική κυβέρνηση.
 
 
Read more »

«Check mat»: Ο ιδιοφυής ελιγμός του Πούτιν στην Συρία

Με τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση σε εξέλιξη στη Συρία, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει "μπει στο παιχνίδι". Τώρα, η ΕΕ εξετάζει το ζήτημα των ρωσικών κυρώσεων από άλλη οπτική γωνία, τονίζει ο καθηγητής Herfried Munkler στην Die Presse.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επιτύχει «ιδιοφυΐα ελιγμών» στη Συρία, η οποία τον οδήγησε έξω από την απομόνωση, αναφέρει ο Γερμανός πολιτικός αναλυτής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, Herfried Munkler, στην Die Presse.

«Από τότε – επιχείρηση στη Συρία - η ΕΕ έχει εξετάσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας από μια άλλη οπτική γωνία. Λαμβάνοντας υπόψη τη Ρωσία ως στρατηγικό αντίπαλο, η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να επιλύσει τα προβλήματά της στα νοτιοανατολικά και στο νότο», τόνισε ο καθηγητής.

Αυτό ήταν σαφές πριν, αλλά τώρα έχει γίνει φανερό εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης των προσφύγων, πρόσθεσε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «όλα έχουν το τίμημά τους». Σύμφωνα με τον Munkler, εάν η Ρωσία αναπτύξει τη στρατιωτική συμμετοχή της στη Συρία μπορεί αυτό να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες.
 
 
Read more »

Η ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ «ΣΕΙΣΜΟ» ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
 
Μια σαφή τοποθέτηση στην ρωσοτουρκική κρίση υπέρ της Τουρκίας στο βουλγαρικό κοινοβούλιο από τον πρόεδρο του φιλοτουρκικού κόμματος της Βουλγαρίας HÖN, τον Lütfi Mestam, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των άλλων κομμάτων αλλά και μέσα στο ίδιο το φιλοτουρκικό κόμμα! Το εντυπωσιακό είναι πως ο επίτιμος πρόεδρος του φιλοτουρκικού κόμματος και γνωστός παλαίμαχος πολιτικός στην Βουλγαρία, ο Ahmet Doğan, εξοργίστηκε από την τοποθέτηση του νυν προέδρου Lütfi Mestam και τον απομάκρυνε από την προεδρία ενώ ένεκα της αντίδρασης του Doğan, τρεις άλλοι βουλευτές του HÖN παραιτηθήκαν.

Το πιο εντυπωσιακό είναι όμως, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ότι απειλήθηκε η η ζωή του Mestam με αποτέλεσμα να… καταφύγει στη τουρκική πρεσβεία της Σόφιας για να βρει άσυλο, όπως υποστήριξε από τις απειλές για την ζωή του.

Η κατάσταση στο φιλοτουρκικό κόμμα της Βουλγαρίας είναι πλέον σε φάση διάσπασης καθώς ο επίτιμος πρόεδρος του, ο Ahmet Doğan, έχει ταχτεί υπέρ της Ρωσίας ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος είναι σαφώς υπέρ τη Τουρκίας.
Να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο γνωστός όπως έχει ονομαστεί νονός της νύχτας, Μπόικο Μπορίσωφ, έχει βρεθεί εξ αιτίας της ρωσοτουρκικής κρίσης σε πολύ δύσκολη θέση και προσπαθεί συνεχώς να κρατήσει ίσες αποστάσεις στην ρωσοτουρκική κρίση φοβούμενος τις συνέπιες μιας τοποθέτησης του υπέρ της μιας ή της άλλης μεριάς. Γεγονός όμως είναι πως η πλειοψηφία των Βουλγάρων βουλευτών έχουν ταχτεί και ένεκα των παραδοσιακών δεσμών Βουλγαρίας Ρωσίας σαφώς υπέρ της Ρωσίας, παρά του ότι η χώρα είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί την πολιτική στήριξης του ΝΑΤΟ προς την Τουρκία.
Άλλη μια «παρενέργεια» της ρωσοτουρκικής κρίσης !
Το ερώτημα είναι εμείς σαν Ελλάδα τι στάση κρατάμε και αν η στάση μας είναι προς τα ελληνικά συμφέροντα. Δηλαδή είμαστε υπέρ της Τουρκίας που καθημερινά σχεδόν καταπατά με προκλητικό τρόπο την εθνική μας κυριαρχία, ή υπέρ της Ρωσίας που επανειλημμένα έχει προσφερθεί να μας βοηθήσει έναντι της τουρκικής επιθετικότητας ?
 
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 
 
Read more »

Γιατί το Ισραήλ "τα βρίσκει" με την Τουρκία και τι πιστεύει για Ελλάδα και Κύπρο! Αποκαλυπτική ανάλυση


Γιατί το Ισραήλ αφήνει πλέον ανοιχτό παράθυρο για να τα ξαναβρεί με την Τουρκία; Το ερώτημα αναζητά απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δοθεί πολλές. Νομίζουμε ότι η ανάλυση από το Ισραηλινό Ινστιτούτο Σπουδών Εθνικής Ασφάλειας απαντά πιο πειστικά απ΄ όλες στο ερώτημα.
Είναι επίσης αποκαλυπτική για το τι πιστεύει το Ισραήλ για τον ρόλο της Ελλάδας,της Κύπρου,της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Περιγράφει την ισραηλινή στρατηγική με λεπτομέρειες και αναφέρεται στον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στην επιλογή του να επισκεφθεί το Ισραήλ. Η ανάλυση του ΙNSS.IL (Ισραηλινό Ινστιτούτο Σπουδών Εθνικής Ασφάλειας):

Τίτλος: «Ενεργή Ισραηλινή πολιτική στη δυτική Μεσόγειο»Υπότιτλος: «Εντυπωσιακή βελτίωση έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην ισορροπία των στρατηγικών, πολιτικών και στρατιωτικών σχέσεων του Ισραήλ και, ίσως σύντομα, στον τομέα της οικονομίας. Οι περιφερειακές αναταραχές, και ιδιαίτερα οι εσωτερικές κρίσεις στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με την οικονομική της δυσπραγία, ενίσχυσαν για την αιγυπτιακή ηγεσία τη σημασία της συνεργασίας με το Ισραήλ. Λόγω της αυξανόμενης σημασίας του θαλάσσιου χώρου για την οικονομία και την ασφάλεια ενισχύθηκε επίσης η σημασία της Κύπρου. Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ισραήλ στα τέλη Νοεμβρίου 2015 αποτελεί επίσης μέρος της ισραηλινής στρατηγικής στην περιοχή. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να μην εγκαταλείψει το Ισραήλ την προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων του με την Τουρκία, η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό παίκτη στην εγγύτερη περιοχή και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας και του καθεστώτος της Συρίας. Προφανώς είναι δύσκολο αφενός να επιτευχθεί η αναγκαία γεφύρωση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας και αφετέρου να διατηρηθεί η αναγκαία ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, η οποία βρίσκεται σε ελεγχόμενη αντιπαράθεση με την Τουρκία. Αυτή είναι όμως η πρόκληση μιας δυναμικής εξωτερικής πολιτικής που έχει στόχο τη δημιουργία του βέλτιστου στρατηγικού χώρου. Ημερομηνία: 03/12/2015
Αρθρογράφος: Oded Eran

Σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύει το INSS, η σημαντική βελτίωση που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις στρατηγικές, πολιτικές στρατιωτικές και ενδεχομένως σύντομα και στις οικονομικές σχέσεις του Ισραήλ, οφείλεται εν μέρει στον σχεδιασμό και την ορθή κρίση και εν μέρει στον εγκλωβισμό γειτονικών χωρών σε καταστάσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να εκλαμβάνεται το Ισραήλ ως χώρα που μπορεί να προωθήσει τα συμφέροντά τους. Το νέο στρατηγικό τόξο εκτείνεται από την Αίγυπτο, στα νότια, και φτάνει μέχρι την Ελλάδα, στα βορειοδυτικά. Το τόξο αυτό δεν έχει ενιαία μορφή, έχει διάφορες αποχρώσεις, ακόμη και προβληματικές ιστορικές αντιπαλότητες, μεταξύ των οποίων η ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη (όσον αφορά την Γάζα), καθώς και η ισραηλινο-αραβική διένεξη, (όσον αφορά τον Λίβανο και τη Συρία).

Όσον αφορά την ασφάλεια, η συνεργασία με την Αίγυπτο είναι ζωτικής σημασίας λόγω του αγώνα που διεξάγει το αιγυπτιακό καθεστώς κατά της τρομοκρατίας από εγχώρια και εξωτερικά ισλαμιστικά κινήματα, ιδιαίτερα στην χερσόνησο του Σινά. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Αίγυπτο και η ενίσχυση του καθεστώτος της αποτελεί ξεκάθαρο συμφέρον του Ισραήλ, σημειώνει ο αρθρογράφος.

Όσον αφορά το ζήτημα της Λωρίδας της Γάζας, η Αίγυπτος και το Ισραήλ έχουν επίσης κοινό ενδιαφέρον, παρότι οι δύο χώρες δεν επιτυγχάνουν να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική που θα στοχεύει όχι μόνο στην εξάλειψη της τρομοκρατίας, η οποία πηγάζει από την Λωρίδα της Γάζας, αλλά και στη δημιουργία υποδομών για οικονομική συνεργασία, που θα αποτελέσει κύριο πυλώνα στην μακροχρόνια λύση του ζητήματος. Η ενίσχυση των μεταξύ τους οικονομικών σχέσεων αποτελεί κοινό συμφέρον των δύο χωρών: η Αίγυπτος πρέπει να βρει εναλλακτικό πάροχο ΦΑ μέχρι να αναπτύξει τα δικά της κοιτάσματα και η αγορά ΦΑ από το Ισραήλ ή η χρήση των εγκαταστάσεων υγροποίησης ΦΑ που βρίσκονται στην Αίγυπτο θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του ισραηλινού κοιτάσματος ΦΑ. Η συνεργασία Ισραήλ-Αιγύπτου στον τομέα του ΦΑ θα επιτρέψει την ανάπτυξη οικονομικών λύσεων για την επωφελή εκμετάλλευση του ΦΑ που βρίσκεται στην ΑΟΖ της Λωρίδας της Γάζας.

Λόγω της αυξανόμενης σημασίας του θαλάσσιου χώρου (από άποψη οικονομίας και άμυνας) έχει επίσης ενισχυθεί η σημασία της Κύπρου, την οποία επισκέφτηκε ο Π/Θ Νετανιάχου για πρώτη φορά το 2012, ενώ πραγματοποίησε και δεύτερο ταξίδι-αστραπή τον Ιούλιο του 2015. Το θέμα του ΦΑ βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ισραηλινές εταιρείες έχουν στην ιδιοκτησία τους μέρος των αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτάσματος ΦΑ που βρίσκεται στο οικόπεδο 12 στην ΑΟΖ της Κύπρου και εκτείνεται εντός της ισραηλινής ΑΟΖ. Εκτός από την αναγκαία συμφωνία συνεκμετάλλευσης ΦΑ, η Κύπρος ενδέχεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα για τη μεταφορά του ΦΑ που έχει βρεθεί στα δυτικά της λεκάνης της Μεσογείου - λόγω της εγγύτητάς της σε χώρες της περιοχής που έχουν κοιτάσματα ΦΑ: Αίγυπτο, Παλαιστινιακή Αρχή, Λίβανο και Ισραήλ. Οι καλές σχέσεις της Κύπρου με όλες αυτές τις χώρες θα διευκολύνουν την ανάληψη κεντρικού ρόλου, ως περιφερειακού κέντρου μεταφοράς. Ο πρόεδρος της Κύπρου δήλωσε ότι, στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία με τον Π/Θ Νετανιάχου, αναφέρθηκε επίσης το ενδεχόμενο συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2013, η ΕΕ αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η οποία θα επιτρέψει διπλής κατευθύνσεως μεταφορά 2000 MW μέσω καλωδίου που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα της θάλασσας σε μήκος 1580 χλμ. Η κυπριακή εταιρεία που επελέγη για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας του συγκεκριμένου έργου, έχει ήδη επιδοτηθεί από την ΕΕ για την ολοκλήρωση του έργου της. Επίσης, τα σχέδια της ΕΕ για την ενέργεια περιλαμβάνουν την κατασκευή αγωγού για τη μεταφορά ΦΑ από την Κύπρο στην Ελλάδα.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Π/Θ της Ελλάδας στο Ισραήλ αποτελεί ακόμη ένα κρίκο στο στρατηγικό πλέγμα του Ισραήλ στην περιοχή. Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται και σίγουρα αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός ηγέτης. Παρόλα αυτά, θεώρησε σωστό να επισκεφτεί το Ισραήλ σε μια χρονική στιγμή που η ισραηλινή κυβέρνηση δέχεται κριτική από την Ευρώπη για το παλαιστινιακό ζήτημα, που εκδίδονται οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σήμανση των προϊόντων από τους εποικισμούς και σε μια περίοδο που έχει ξεσπάσει κύμα επιθέσεων Παλαιστινίων εναντίον Ισραηλινών. Τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία Ισραήλ - Ελλάδας στον τομέα της Άμυνας έχει εντατικοποιηθεί. Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι το 2015 η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, δύο μεγάλες ασκήσεις για μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη διακομιδής, μαχητικά ελικόπτερα και αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών. Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας έχει δηλώσει ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν κοινές ασκήσεις μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και, ενδεχομένως, Αιγύπτου. Κατά την επίσκεψη του Τσίπρα στο Ισραήλ συμφωνήθηκε ενίσχυση του τριγώνου συνεργασίας και πραγματοποίηση τριμερούς Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αποφασίστηκε επίσης να επισπευσθεί η πραγματοποίηση διακυβερνητικής συνάντησης των δύο χωρών, στις αρχές του 2016.

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη της ΕΕ, και παρότι δεν είναι από τα ισχυρά κράτη-μέλη, η ανάγκη για συναίνεση στις ψηφοφορίες της ΕΕ σε θέματα που σχετίζονται με ασφάλεια και εξωτερική πολιτική καθιστά τη θέση τους σημαντική, ισοδύναμη με αυτή των ισχυρών κρατών-μελών.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα και η Κύπρος προσεγγίζουν το Ισραήλ εστιάζοντας σε δύο βασικούς παράγοντες για αυτές τις χώρες: την Τουρκία και τις ΗΠΑ. Η επιδείνωση των σχέσεων Ισραήλ - Τουρκίας από το 2009, κυρίως μετά τα γεγονότα του «τουρκικού στολίσκου» τον Μάιο του 2010, έχει επιταχύνει τη σύσφιξη των σχέσεων με το Ισραήλ. Χωρίς να επιχειρήσουμε αποτίμηση της στρατηγικής σημασίας της Τουρκίας για το Ισραήλ από τη μία και της Ελλάδας και της Κύπρου από την άλλη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Ισραήλ θεωρεί [τη σχέση με αυτές τις δύο χώρες], μέχρι ένα βαθμό, ως αντισταθμιστικό παράγοντα για τη μεγάλη ζημία που προκλήθηκε από τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των σχέσεων του με την Τουρκία. Το γεγονός ότι η Τουρκία υπονομεύει τη συνεργασία του Ισραήλ με το ΝΑΤΟ αυξάνει επίσης τη σημασία που αποδίδει το Ισραήλ στην ανάγκη ανεύρεσης εταίρων στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα, η Κύπρος, και ως ένα βαθμό το Ισραήλ, θα πρέπει να δουν με ανησυχία την αναβάθμιση της θέσης της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή σκηνή. Η αναβάθμιση οφείλεται στο ρόλο που η Ευρώπη αναμένει από την Τουρκία να διαδραματίσει στον συριακό εμφύλιο και, ειδικότερα, στον περιορισμό της εισροής προσφύγων που διασχίζουν τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας κατευθυνόμενοι προς την Ευρώπη. Στην κοινή συνεδρίαση των ηγετών της ΕΕ και του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, στις 29 Νοεμβρίου, οι Ευρωπαίοι ήδη κατέβαλλαν προκαταβολή για την προθυμία της Τουρκίας να εκπληρώσει αυτό το ρόλο, με αντάλλαγμα την επίσπευση των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Μολονότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν επίσημα το 2004, η συνέχιση της διένεξης στην Κύπρο, η συμπεριφορά της τουρκικής κυβέρνησης όσον αφορά ζητήματα σημαντικά για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του πολίτη και της ελευθερίας του Τύπου, και, ιδιαίτερα, η αύξηση της αντίστασης για την ένταξη ενός μουσουλμανικού κράτους-μέλους, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη σε περίπτωση που ενταχθεί στην ΕΕ η Τουρκία, έχουν καταστήσει απίθανη την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Παρόλα αυτά, η επανέναρξη των συνομιλιών, που έχει καθοριστεί για τα μέσα Δεκεμβρίου, και η πρόθεση για επιτάχυνση για το πρώτο τρίμηνο του 2016, δεν διασφαλίζουν ένταξη [της Τουρκίας στην ΕΕ]. Στην ανακοίνωση των αρχηγών των κρατών, στις 29 Νοεμβρίου 2015, αναφέρθηκε ότι η επανενεργοποίηση των ενταξιακών συνομιλιών θα γίνει «χωρίς να προκαταλαμβάνεται η θέση των κρατών-μελών» - υπαινιγμός που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο και, ενδεχομένως, τα ισχυρότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, την Γαλλία και την Γερμανία. Κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ έχει το δικαίωμα άσκησης βέτο, και στις δημοσκοπήσεις που θα προηγηθούν της επίσημης ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ υπάρχει περίπτωση να φανεί μαζική αντίδραση σε μια τέτοια δραματική κίνηση. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, ως μέρος μιας συνολικής συμφωνίας με την Τουρκία, που δεν θα περιλαμβάνει πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα και την Κύπρο από την ΕΕ προκειμένου να υιοθετήσουν ηπιότερες πολιτικές για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη την τουρκική στάση. Προς το παρόν, η επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, καλύπτει τις ανάγκες και των δύο πλευρών. Από την πλευρά της ΕΕ, εξασφαλίζεται η προθυμία της τουρκικής κυβέρνησης να συνεργαστεί με την ΕΕ και από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης αποδεικνύεται η σημασία και η αναγκαιότητά της, κυρίως προς στο εσωτερικό.

Παρά τα προαναφερθέντα, είναι σημαντικό για το Ισραήλ να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια για αποκατάσταση της σχέσης του με την Τουρκία, που αποτελεί σημαντικό παίκτη στην εγγύτερη περιοχή. Η επιρροή που ασκεί η Τουρκία στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς είναι σημαντική, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας και του καθεστώτος της Συρίας. Η Τουρκία είναι σημαντική για το Ισραήλ και όσον αφορά την οικονομία, όχι μόνο λόγω των διευρυμένων εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους, αλλά και γιατί είναι μια χώρα από την οποία διέρχεται το πετρέλαιο που φτάνει στο Ισραήλ από την Κεντρική Ασία και γιατί δυνητικά αποτελεί σημαντικό καταναλωτή του ΦΑ του Ισραήλ και των γειτόνων του. Ακόμα κι αν λήξει η τρέχουσα κρίση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, η Τουρκία θα συνεχίσει να αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, τροχοπέδη στην επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή γύρω από το Ισραήλ. Παρά τις καλές σχέσεις Ισραήλ - Ρωσίας, το Ισραήλ έχει συμφέρον στη μείωση της παρουσίας και της επιρροής [της Ρωσίας] στην περιοχή.ΠΗΓΗ: ΙNSS.IL (Ισραηλινό Ινστιτούτο Σπουδών Εθνικής Ασφάλειας)
 
 
Read more »

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΩΝ… ΑΣΑΝΤ, ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΡΟΥΧΑΝΙ!!!


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
 
Φαίνετε πως κάπου εκεί στους κόλπους αυτών που μάχονται εναντίον του Άσαντ στην Συρία τα έχουν «χάσει» και προβαίνουν σε παραλογές κινήσεις που μόνο τον γέλωτα προκαλούν πάνω στην αιματηρή συριακή τραγωδία που αυτοί οι ίδιοι προκάλεσαν. Όπως αναφέρεται, το συγκροτηθέν από το 2013 ονομαζόμενο «Ειδικό Δικαστήριο Κακουργημάτων» της συριακής αντιπολίτευσης που έχει σκοπό να τιμωρήσει τους κυβερνώντες την Συρία, συνήρθε εκτάκτως στην λεγομένη πρωτεύουσα τους στην πόλη İldib και μετά από συνοπτική διαδικασία καταδίκασε για εγκλήματα πολέμου τους πρόεδρους Συρίας, Μπασάρ Άσαντ, Ρωσίας, Βλαδιμήρ Πούτιν και Ιράν, Χασάν Ρουχανί, ενώ εξέδωσε και… ένταλμα σύλληψης τους. Δηλαδή το τραγελαφικό σε όλο του το μεγαλείο!

Μάλιστα όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για την υπόθεση, το Ειδικό Δικαστήριο σκοπεύει να προωθήσει την απόφαση του για την καταδίκη των ανωτέρω και για την… άμεση σύλληψης τους στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Χάγη της Ολλανδίας.
Όπως φαίνεται η αλλαγή των συσχετισμών στον συριακό εμφύλιο και η απογοήτευση τους ότι γρήγορα θα μπορούσαν να ανατρέψουν το καθεστώς Άσαντ με την βοήθεια των Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ και της Δύσης, τους έχει κάνει να παραλογιάζονται καθώς το τέλος τους πλησιάζει με όλες τις συνέπειες των δικών του εγκλημάτων σε βάρος των χριστιανών και των άλλων μειονοτήτων της Συρίας.Όλα εδώ πληρώνονται!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 
 
Read more »

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Η Νέα Τάξη πραγμάτων θέλει να βάλει ΤΕΛΟΣ στα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


Με αφορμή την απόφαση της Γερμανίας να απαγορευθεί η γιορτή των Χριστουγέννων στα σχολεία και να αντικατασταθεί από την «Γιορτή του Φώτος», προκειμένου να προσαρμοστούν τα ξένα μουσουλμανάκια στην γερμανική καθημερινότητα, το elora.gr, αναδημοσιεύει παλιότερο άρθρο του σχετικά με το μίσος της Νέας Τάξης Πραγμάτων σε οτιδήποτε Χριστιανικό.

«H ΝΕΑ ΤΑΞΗ έχει βαλθεί να ξεριζώσει από τις καρδιές των ευρωπαϊκών λαών το θρησκευτικό συναίσθημα και όλα τα έθιμα και τις παραδόσεις που σχετίζονται με την θρησκεία. Όχι όμως οποιαδήποτε θρησκεία... Δεν πολυενδιαφέρονται οι νεοταξίτες για την ισλαμική θρησκεία ούτε για την βουδιστική θρησκεία που θεωρείται και της μόδας, ούτε βεβαίως για την εβραϊκή θρησκεία (άλλωστε πολλοί γνωστοί νεοταξίτες ταγοί της παγκοσμιοποίησης ανήκουν στον ''εκλεκτό λαό''). Επικεντρώνουν την πολεμική τους κυρίως εναντίον της χριστιανικής θρησκείας και των χριστιανικών εθίμων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια αποχαρακτηρισμού των Χριστουγέννων ως θρησκευτική εορτή .

Τα Χριστούγεννα είναι εδώ και δεκαετίες στο στόχαστρο των νεοταξιτών. Θέλουν μια γιορτή χωρίς τον αρχικό θρησκευτικό της χαρακτήρα μια γιορτή εύπεπτη ομογενοποιημένη κατάλληλη για μια παγκόσμια κοινότητα καταναλωτών χωρίς ρίζες και ιστορία, όπως επιθυμούν τον κόσμο. Εδώ και χρόνια προσπαθούν και έχουν σε μεγάλο βαθμό καταφέρει να επιβάλλουν τον αποχαρακτηρισμό των Χριστουγέννων από θρησκευτική εορτή που σηματοδοτεί την έλευση στον κόσμο του Ιησού Χριστού. Έχουν επιβάλλει στην θέση των Χριστουγέννων μια καταναλωτικού χαρακτήρα γιορτή που μπορεί να εορταστεί απ όλους τους λαούς χωρίς να λέγεται τίποτε απολύτως για το θρησκευτικό της νόημα. Είναι χαρακτηριστικό πως τα τελευταία χρόνια η φράση ''Καλές γιορτές ''έχει αντικαταστήσει την φράση καλά Χριστούγεννα. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στον στολισμό επίσημων κτιρίων και χώρων υπάρχει το κλασικό δέντρο αλλά απουσιάζει η φάτνη. Είναι σημεία που φανερώνουν την όλη προσπάθεια από την πλευρά των νεοταξιτών να μην υπάρχει καμιά θρησκευτική αναφορά στα Χριστούγεννα και σ’ άλλες θρησκευτικές γιορτές. Το ίδιο συμβαίνει και με την μέρα του Αγίου Βαλεντίνου που κατέληξε να είναι valentines day και να σημαίνει ευκαιρία για μονοήμερο καταναλωτικό όργιο.

Στο ίδιο πνεύμα αθεΐας και καταναλωτικής χαράς κινείται και η κίνηση της αμερικάνικης εταιρείας των άθεων να γεμίσει την Νέα Υόρκη με αφίσες εναντίον του θρησκευτικού μηνύματος των Χριστουγέννων. Κράτα την χαρά πέτα τον μύθο, έλεγε η αφίσα σε ελληνική μετάφραση, όπου μύθος είναι για την οργάνωση των άθεων και τον Εβραίο πρόεδρό της, ο Ιησούς Χριστός.... Ακόμα ένα πλήγμα για τα Χριστούγεννα και το θρησκευτικό πνεύμα της Ευρώπης ήταν η άρνηση της δημοτικής αρχής των Βρυξελλών να στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η αιτιολογία ήταν πως δεν έπρεπε να θιχτούν τα θρησκευτικά πιστεύω των μουσουλμάνων συμπολιτών!!

Υπάρχει όμως και η θρησκευτική πολεμική εναντίον των Χριστουγέννων. Πολεμική που προέρχεται από φανατικές σέκτες ακραίων ευαγγελικών Πεντηκοστιανών Ιεχωβάδων ακόμα και Υπερορθόδοξων ελληνοχριστιανών. Όλοι αυτοί οι φανατικοί θρησκευόμενοι βάλλουν ο καθένας από την δική του σκοπιά εναντίον των Χριστουγέννων θεωρώντας ειδωλολατρική την καταγωγή των εθίμων που τα συνοδεύουν. Η αλήθεια όμως είναι ότι για την τεράστια πλειοψηφία των λευκών Ευρωπαίων χριστιανών Χριστούγεννα σημαίνουν την πιο ωραία περίοδο του χρόνου. Σημαίνουν τις πιο γλυκές αναμνήσεις της οικογένειας που μαζεμένη γύρω από το δέντρο ανοίγει τα δώρα που ο Αη Βασίλης, ή Σάντα Κλάους (άγιος Νικόλαος δηλαδή) της παράδοσης, άφησε κάτω από το δέντρο. Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή βγαλμένη μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο και την φυλετική μνήμη των Ευρωπαϊκών εθνών. Όλα τα έθιμα των Χριστουγέννων ανάγονται στην προχριστιανική εποχή.

Η ίδια η εκκλησία τοποθέτησε την γέννηση του Ιησού Χριστού σε ημερομηνία που συμπίπτει με τον εορτασμό του χειμερινού ηλιοστάσιου και του ανίκητου ήλιου που ήταν κοινός σε όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς για αιώνες. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη χωρίς Χριστούγεννα και δεν μπορεί να υπάρξει κανένας λαός και κανένας πολιτισμός χωρίς τα έθιμα και χωρίς τις παραδόσεις του. Όσοι έχουν σκεφθεί όλο αυτό το πλάνο της ομογενοποίησης των λαών μέσα σε ένα παγκόσμιο χωνευτήρι προπαγανδίζοντας ότι αυτό αποτελεί πρόοδο είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι εχθροί της ομορφιάς και της διαφορετικότητας που ο Θεός καθόρισε για τα ανθρώπινα πράγματα...»

Γιώργος ΣταφυλάςRead more »

Τα ρέστα τους παίζουν οι παγκοσμιοποιητές με τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ


Στόχος η πρόκληση παγκόσμιου κραχ και σύγκρουσης με την Ρωσία! Τι συμβαίνει στην Ελλάδα…

Πέραν της γεωπολιτικής, όπου Ρωσία και ΝΑΤΟ ετοιμάζονται για την αναπόφευκτη σύγκρουση, και στην οικονομία φαίνεται ότι πλησιάζει ανεμοστρόβιλος που θα σαρώσει τα πάντα!

Η Federal Reserve, αποφάσισε να αυξήσει κατά 25 μονάδες βάσης το βασικό επιτόκιο δανεισμού, προβαίνοντας στην πρώτη αλλαγή επιτοκίων από το 2009 και επηρεάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις τράπεζες σε Ευρώπη και Αμερική!

Ως απόρροια της αύξησης επιτοκίων της Fed, παρατηρείται άνοδος της συναλλαγματικής αξίας του δολαρίου, αυξάνοντας τις πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου, με του οποίου αποθέματα αποφάσισαν να κατακλύσουν ξαφνικά την παγκόσμια αγορά οι ΗΠΑ, για να χτυπήσουν την Ρωσία.

Η απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δολαρίου στον απόηχο της αύξησης των επιτοκίων από την Federal Reserve πιέζουν δραματικά τον μαύρο χρυσό.

Όπως μεταδίδεται από τα μέσα, οριακές διακυμάνσεις εμφανίζουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τους επενδυτές να επηρεάζονται δυσμενώς από την υποχώρηση του πετρελαίου σε χαμηλό 11 ετών, υπό το βάρος της ανησυχίας για την παγκόσμια υπερπροσφορά του πετρελαίου και την χαμηλή ζήτηση.

Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004, με τα συμβόλαια Brent να βρίσκονται στα 36,17 δολάρια ανά βαρέλι και τα συμβόλαια WTI στα 36,20 δολάρια. Η διαρκής πτώση στην τιμή του αργού αντανακλά τη διατήρηση της παγκόσμιας παραγωγής σε πολύ υψηλά επίπεδα, λόγω και των αποθεμάτων σε Ιράν και ΗΠΑ.

Στην Ουάσινγκτον ρίχνουν συνεχώς όλο και περισσότερο και φτηνότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά από τα αποθέματά τους, ελπίζοντας πως κατά αυτόν τον τρόπο θα επηρεάσουν την Ρωσία, η οποία δεν επηρεάστηκε τόσο από την των τιμών του αραβικού πετρελαίου, καθώς βασίζεται κυρίως στο φυσικό αέριο!

Οι ΗΠΑ κρατούσαν τα πετρελαϊκά αποθέματά τους για ώρα ανάγκης και, κατά τα φαινόμενα, η ώρα αυτή έφτασε μιας και οι σχέσεις με την Ρωσία έχουν φτάσει στην κόψη του ξυραφιού με τους παγκοσμιοποιητές της Δύσης να παίζουν τα ρέστα τους!

Οι πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 17 και ανέρχονται σήμερα σε 541, σύμφωνα με το Baker Hughes.

Στα πλαίσια αυτά, στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης το αργό (WTI) καταγράφει απώλειες 0,95% στα 34,40 το βαρέλι, ενώ στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Λονδίνου το Brent υποχωρεί κατά 1,25% στα 36,42 το βαρέλι.

Η απόφαση της FED να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού και η πτώση των τιμών του πετρελαίου θέτουν υπό πίεση και τις τιμές χρυσού, ασημιού και χαλκού, γεγονός που θα επηρεάσει σε πολύ αρνητικό βαθμό την οικονομία για το 2016!

Τα περιθώρια λοιπόν στενεύουν και όλα δείχνουν πως οι παγκοσμιοποιητές της Δύσης θέλουν να οδηγήσουν τα πράγματα πολύ σύντομα στα άκρα, προκειμένου να μαντρώσουν όσες χώρες μπορούν στο άρμα της «παγκόσμιας χούντας» με αντίβαρο την Ρωσία του Πούτιν.

Σαφώς θα επηρεαστεί και η Ελλάδα, στην οποία, η «πρώτη φορά Αριστερά» προωθεί από το νέο έτος τα τσιπάκια παρακολούθησης στα αμάξια, την πληρωμή με πλαστικό χρήμα, τις νέες ταυτότητες αλλά και τον αφελληνισμό της Παιδείας και την αποχριστινιανοποίηση! Άλλωστε είμαστε το καλύτερο πειραματώζο, έτσι ώστε ό,τι περάσει εδώ να εφαρμοστεί μετά παγκόσμια. Την ίδια ώρα η αξιωματική αντιπολίτευση βγάζει την ουρά της απ΄έξω, ασχολούμενη με την εκλογή πρόεδρου του κόμματος! 
 
 
 
Read more »

Πούτιν – Μια ομιλία που αξίζει να δείτεΈνα βίντεο που πρέπει πραγματικά να δείτε, καθώς αυτά τα λόγια δεν ακούγονται πλέον από πολιτικούς ηγέτες!

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Βλαντίμιρεβιτς Πούτιν, μιλά για την υποβάθμιση των ηθικών αξιών από τους παγκοσμιοποιητές της Δύσης, την αποχριστιανοποίηση που προωθείται και για πολλά άλλα στον δρόμο για την δημιουργία ενός κέντρου εξουσίας στον πλανήτη! 
 Πηγή: http://www.pygmi.gr
Read more »

Ντιτρόιτ... Νομιμοποίησαν τον ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ!


ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΣΟ ΗΘΙΚΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ…
Η ΖΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΛΙΓΙΣΤΗ…

ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ, ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ ΜΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ…
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΑΠΛΉ ΑΛΟΙΦΗ…
Στις 19 Δεκεμβρίου 2015, ο Ναός του Σατανά στο Ντιτρόιτ πραγματοποίησε μια τελετή στα σκαλιά του Καπιτωλίου στο Λάνσινγκ, Μίτσιγκαν, καθιστώντας την πρώτη τελετή κύρωσης σατανικού μέλους τους!!!

Οι Σατανιστές Δημόσια και χωρίς κανέναν μα κανέναν περιορισμό σηκώνουν τις αμερικανικές μαύρες σημαίες τους και ορκίζονται χωρίς κανέναν φραγμό να φέρουν τις σατανικές πρακτικές τους στα σχολεία, τις επιχειρήσεις, ακόμη και μέχρι το Λευκό Οίκο!
Οι Έσχατες Ημέρες, όπου η κατάπτωση της ανθρωπότητας θα φτάσει στο ύψιστο σημείο είναι τώρα
 
 
 
Read more »

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι απαγόρευσε τα Χριστούγεννα -Οποιος τα γιορτάσει, 5 χρόνια φυλακή


Συνέβη και αυτό. Ο σουλτάνος του Μπρουνέι απαγόρευσε τα Χριστούγεννα. Οποιος, μάλιστα, από τους κατοίκους της χώρας του τολμήσει να τα γιορτάσει θα βρεθεί αντιμέτωπος με πενταετή φυλάκιση.

Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι έλαβε αυτή την απόφαση φοβούμενος ότι η θρησκευτική γιορτή θα επηρεάσει την πίσυη της χώρας του.

Η ποινή της πενταετούς φυλάκιση αφορά όσους μουσουλμάνους γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και όσους, μη μουσουλμάνους, οι οποίοι θα διοργανώσουν εκδηλώσεις για τη γιορτή.

Οι μη μουσουλμάνοι επιτρέπεται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα, εντός των κοινοτήτων τους, ωστόσο θα πρέπει να αποκλείσουν από την όποια γιορτή κάνουν κάθε μουσουλμάνο.

Επίσης απαγορεύεται ο στολισμός δέντρου, τα θρησκευτικά τραγούδια, η ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων ευχών.


Ωστόσο, κάποιοι από τους κατοίκους του Μπρουνέι το διακινδυνεύουν και ανεβάζουν φωτογραφίες, σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, στα social media, ως μέρος της εκστρατείας #MyTreedom, που γιορτάζει τη θρησκευτική ελευθερία.

Το 20% των κατοίκων του Μπρουνέι δεν είναι μουσουλμάνοι, αλλά βουδιστές και κάποιοι χριστιανοί.
Πηγή: http://apocalypsejohn.com
Read more »

Μην προσπαθείς να κατανοήσεις για να πιστέψεις. Πίστεψε για να κατανοήσεις


Ιερός Αυγουστίνος

Μην προσπαθείς να κατανοήσεις για να πιστέψεις. Πίστεψε για να κατανοήσεις.
Το να απέχει κανείς από την αμαρτία όταν πια δεν μπορεί να αμαρτήσει, δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει την αμαρτία, αλλά ότι η αμαρτία εγκατέλειψε αυτόν.

Υπάρχει και κάτι χειρότερο από την αμαρτία. Είναι η αλαζονεία της αρετής.
Επειδή το κάνω μ’ ένα μικρό πλοίο με λένε πειρατή. Αν το έκανα μ’ έναν ολόκληρο στόλο, θα ήμουν αυτοκράτορας.

Δεν είναι το μαρτύριο, αλλά ο σκοπός που κάνει τον μάρτυρα.
Τα λόγια που είναι γραμμένα εδώ είναι αφηρημένες ιδέες. Πρέπει να αποκτήσεις και τις εμπειρίες.
 
 
Read more »

Η νομοθεσία Σόλωνα για την Ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα


Τι ακριβώς συνέβαινε στην αρχαία Ελλάδα και τι προέβλεπαν οι νόμοι για όσους προέβαιναν σε ομοφυλοφιλικές σχέσεις;

Οι νόμοι στην αρχαία Ελλάδα ήταν ξεκάθαροι.

«Αν τις Αθηναίος εταιρήση, με έξεστω αυτω των εννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδέ ιερωσύνην ιερώσασθαι, μηδέ συνδικήσαι τω δήμω, μηδέ αρχήν αρχέτω μηδεμιάν, μήτε ενδημον, μήτε υπερόριον, μήτε κληρωτήν, μήτε χειροτονητήν, μηδέ επικυρήκειαν αποστελλέσθω, μηδέ γνώμην λεγέτω, μηδέ εις τα δημοτελή ιερά εισίτω, μηδέ εν ταις κοιναίς σταφονοφορίες σταφανούσθω, μηδέ εντός των της αγοράς περιρραντηριων πορευέσθω. Εάν δε ταύτα τις ποιή, καταγνωσθέντως αυτού εταιρείν, θανάτω ζημιούσθω».

Δηλαδή:

Αν κάποιος Αθηναίος συνάψει ομοφυλοφιλική σχέση με άλλον θα έχει τις εξής κυρώσεις:
1. Δεν του επιτρέπεται να γίνει μέλος των 9 αρχόντων
2. Δεν του επιτρέπεται να εκλεγεί ιερέας
3. Δεν του επιτρέπεται να είναι συνήγορος του λαού
4. Δεν επιτρέπεται να ασκεί εξουσία εντός ή εκτός της Αθήνας
5. Δεν επιτρέπεται να σταλεί ως κήρυκας πολέμου
6. δεν επιτρέπεται να εκθέσει γνώμη (ως άμουσος – ανισόρροπος)
7. Δεν επιτρέπεται να μπει σε (δημόσιους) Ναούς
8. Δεν επιτρέπεται να στεφανωθεί στις στεφανοφορίες
9. Δεν επιτρέπεται να μπαίνει στον ιερό χώρο της αγοράς
όποιος λοιπόν έχει καταδικαστεί ως ομοφυλόφιλος αλλά ενεργήσει ​αντίθετα των διατάξεων του νόμου θα τιμωρείται με Θάνατο!
Read more »

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Η Lily και ο χιονάνθρωποςΗ Lily και ο χιονάνθρωπος
To "Lily & the Snowman" είναι μια συγκινητική ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους. Η μικρή Lily φτιάχνει ένα μαγικό χιονάνθρωπο που της δείχνει υπέροχες ιστορίες. Καθώς μεγαλώνει, συναντά κάθε χρόνο το φίλο της για να μοιραστούν νέες ιστορίες. 
Πηγή: http://www.piperies.gr
Read more »

Χριστουγεννιάτικα μαθηματικά

Ένα χριστουγεννιάτικο μαθηματικό πρόβλημα για τους φαν των μαθηματικών. Το λύνεις και... καλά Χριστούγεννα!


 
 
Read more »

Τι κρύβεται πίσω από την ονομασία των ημερών της εβδομάδας

Οι μέρες της εβδομάδας όπως έχουν καθιερωθεί στην αγγλική γλώσσα είναι ευρέως γνωστές σε όλο τον κόσμο. Κάτι που δεν είναι τόσο γνωστό όμως, είναι η προέλευση των ονομάτων τους, τα οποία έχουν σαφή αναφορά στη σκανδιναβική μυθολογία και τα κατάλοιπα της επέλασης των Βίκινγκ.

Οι Βίκινγκ ήταν σκανδιναβικός λαός και έμειναν γνωστοί στην ιστορία ως μισθοφόροι εξερευνητές, πειρατές και σπανιότερα έμποροι σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης. Η ιστορία τους λοιπόν ήταν στενά συνδεδεμένη με αυτή των ευρωπαϊκών και συνεπώς των αγγλικανικών λαών κι έτσι κατάλοιπα του πολιτισμού και της θρησκείας τους είναι ορατά και στις μέρες μας.

Τρανταχτό παράδειγμα είναι οι μέρες της εβδομάδας στην αγγλική και η προέλευση των ονομάτων τους, μερικά από τα οποία είναι σαφώς επηρρεασμένα από τη σκανδιναβική και τη ρωμαϊκη μυθολογία:

Κυριακή = Sunday (Sun – day)
Η μέρα του Ηλιου

Δευτέρα = Monday (Μoon – day)
Η μέρα του φεγγαριού

Τρίτη = Tuesday (Tiu's day)
Η μέρα του Tiu
O Tiu ή Tyr, ήταν γιος του θεού Οντιν και θεός του ουρανού και του πολέμου.

Τετάρτη = Wednesday (Woden's day)
H μέρα του Οντιν (Woden)
Ο Οντιν ήταν ο ανώτατος θεός στη σκανδιναβική και τευτονική θρησκεία και μυθολογία. Ηταν ο ανώτατος θεός της σκανδιναβικής μυθολογίας, πατέρας των περισσότερων άλλων θεών και δημιουργός του πρώτου ζεύγους της τωρινής γενεάς ανθρώπων του Ασκ και της Εμπλα.

Πέμπτη = Thursday (Thur's day)
Η μέρα του Θορ
Ο Θορ ήταν ο θεός του κεραυνού και της αστραπής στη σκανδιναβική μυθολογία. Είναι γιος του Οντιν και της Γιορντ. Ενώ ο Οντιν είναι θεός των ισχυρών και αριστοκρατικός, ο Θορ είναι περισσότερο ένας κοινός άντρας, που συχνά υπερασπίζεται τους ανθρώπους εναντίον άλλων θεών.

Παρασκευή = Friday (Freya's day)
Η μέρα της Φρέγια
Η Φρέγια ήταν αδερφή του Φρέιρ και κόρη του Νγιορντ και συνήθως περιγράφεται ως η θεά της γονιμότητας της σκανδιναβικής μυθολογίας. Freyja στα νορβηγικά σημαίνει κυρία, θηλυκός ηγέτης. Ηταν επίσης θεά της αγάπης, του σεξ και της θελκτικότητας

Σάββατο = Saturday (Saturn day)
Η μέρα του Κρόνου.

Πηγή: http://www.iefimerida.gr
Read more »

Ο μοναχός οι δαίμονες και το κελί...


Για τον Άγιο Μακάριο έλεγαν, πως κάποτε, καθώς πήγαινε στην εκκλησία των κελλίων για τη συνήθη ακολουθία, βλέπει έξω απ’ το κελλί ενός αδελφού ένα μεγάλο πλήθος από δαίμονες, που ήταν μετασχηματισμένοι, άλλοι σε γυναίκες, που μιλούσαν αναίσχυντα, άλλοι σε νεαρούς με το στόμα τους όλο βρισιές, άλλοι να χορεύουν κι άλλοι να μεταλλάζουν διάφορες μορφές και σχήματα.

Ο Γέροντας που ήταν διορατικός, εστέναξε, λέγοντας:
- Οπωσδήποτε, ο αδελφός που μένει σε τούτο το κελλί πρέπει να ζει πολύ απρόσεχτα, για να ‘ναι μαζεμένα και να περικυκλώνουν το κελλί του, ασχημονώντας, τόσα πονηρά πνεύματα!

Όταν τελείωσε η ακολουθία, επιστρέφοντας, μπήκε στο κελί εκείνου του αδελφού και του λέγει:
- Είμαι πολύ στενοχωρημένος, αδελφέ, γιατί ζω με πολλήν αμέλεια μα έχω εμπιστοσύνη σε σένα, και γνωρίζω καλά, πως αν εσύ προσευχηθείς για μένα, οπωσδήποτε ο Θεός θα με ανακουφίσει από τους πονηρούς λογισμούς.

Ο μοναχός έβαλε μετάνοια στον Γέροντα και του λέγει:
- Γέροντα, εγώ δεν είμαι άξιος να προσευχηθώ για σένα

Μα ο Γέροντας επέμενε, παρακαλώντας τον και λέγοντάς του.

- Δεν φεύγω από ‘δω, αν δεν μου δώσεις τον λόγο σου, πως κάθε νύχτα θα κάνεις μια προσευχή για μένα.

Ο αδελφός υπάκουσε στην εντολή του Γέροντα. Κι αυτή την εντολή, βέβαια, την έδωκε ο Γέροντας, θέλοντας να δώσει στον μοναχό μια αφορμή για ν’ αρχίσει να προσεύχεται τις νύχτες.

Σηκώθηκε, λοιπόν, ο μοναχός τη νύχτα κ’ έκαμε την προσευχή για τον Γέροντα. Κι όταν την τελείωσε, ένοιωσε τέτοια κατάνυξη, που συλλογίστηκε μέσα του: «δυστυχισμένη μου ψυχή! Για έναν τόσο καλό Γέροντα προσευχήθηκες, και για σένα την ίδια δεν προσεύχεσαι;». Κ’ έτσι, έκαμε και για τον εαυτό του μια μεγάλη προσευχή. Και μ’ αυτό τον τρόπο πέρασε μια βδομάδα, δηλ. κάθε βράδυ έκαμνε μια προσευχή για τον Γέροντα και μια για τον εαυτό του. Την Κυριακή, πηγαίνοντας πάλι προς την εκκλησία ο αββάς Μακάριος, ξαναβλέπει τους δαίμονες έξω απ’ το κελλί του μοναχού να στέκουν πολύ στενοχωρημένοι. Κι ο Γέροντας ικανοποιήθηκε, γνωρίζοντας πως οι δαίμονες στενοχωρήθηκαν εξαιτίας της προσευχής του αδελφού. Κι όταν, επιστρέφοντας, μπήκε χαρούμενος στο κελλί του μοναχού, του λέγει:

- Κάμε μου τη χάρη, αδελφέ, και πρόσθεσε άλλη μια προσευχή τη νύχτα για μένα.

Κι όταν, την ερχόμενη νύχτα, έκαμε ο αδελφός τις δυό προσευχές για τον Γέροντα, πάλι ένοιωσε μεγάλο κύμα κατανύξεως μέσα του, και λέει με το νου του: «αχ, ταλαίπωρη ψυχή μου! Δεν προσθέτεις και για τον εαυτό σου άλλη μια προσευχή, που τόσον έχεις ανάγκη;» Και μ’ αυτό τον τρόπο, δηλ. με τέσσερις προσευχές κάθε νύχτα, πέρασε άλλη μια βδομάδα.

Την άλλη Κυριακή ο Γέροντας, περνώντας πάλι είδε τους δαίμονες στενοχωρημένους και σιωπηλούς, κ’ ευχαρίστησε το Θεό. Κι όταν μπήκε πάλι στο κελλί του μοναχού, τον παρακάλεσε να προσθέσει άλλη μια προσευχή για κείνον, κάθε νύχτα. Κι ο μοναχός πρόσθεσε κι άλλη μια προσευχή για τον εαυτό του, κ’ έτσι τις έκανε έξι τις προσευχές για κάθε νύχτα του.

Όταν πια την άλλη Κυριακή, ξανάρθε ο Γέροντας να ιδεί το μοναχό, οι δαίμονες θύμωσαν πολύ μαζί του κι άρχισαν να τον βρίζουν, γιατί έβλεπαν στενοχωρημένοι τη σωτηρία του μοναχού. Τότε ο αββάς Μακάριος εδόξασε το Θεό για την προκοπή του αδελφού, κι αφού τον παρακάλεσε να μην αμελεί μα να προσεύχεται χωρίς διακοπή, τον άφησε κ’ έφυγε για το κελλί του. Τότε και οι δαίμονες, βλέποντας την προθυμία και την προσοχή που έβαλε ο νέος μοναχός στην προσευχή του, με τη χάρη του Χριστού, έφυγαν εντελώς απ’ το κελλί του.


Read more »

Οι 10 γενναιότεροι στρατοί που γνώρισε η ιστορίαΑπό το στρατό του Μέγα Αλέξανδρου στους Σπαρτιάτες πολεμιστές, τις ρωμαϊκές λεγεώνες, τους Βίκινγκς και τους Σκύθες. Αυτοί είναι οι γενναιότεροι στρατοί που γνώρισε ο κόσμος.

Από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος εμφανίστηκε στη Γη επιστράτευσε τη δύναμη και την ευφυΐα του για να επιβληθεί, αρχικά στη φύση και τα ζώα και στη συνέχεια στους υπόλοιπους ανθρώπους.
Για να επιβληθεί, λοιπόν συνέθεσε στρατό, με τη βοήθεια του οποίου εξαπλώθηκε στα πέρατα τη Γης, δημιουργώντας θρυλικές αυτοκρατορίες, συγκεντρώνοντας αμύθητα πλούτη και κατακτώντας σημαντική θέση στην ιστορία.
Παρακάτω ακολουθούν οι δέκα ισχυρότεροι στρατοί της αρχαιότητας.

10. Οι Σκύθες


Οι Σκύθες θεωρούνταν δίκαια μερικοί από τους πιο γενναίους πολεμιστές που γνώρισε η ιστορία. Ο στρατός αποτελούνταν κυρίως νομάδες βοσκούς. Οι Σκύθες κατάφεραν να κυριαρχήσουν στις στέπες που εκτείνονται στη σημερινή περιοχή του Πόντου και της Κασπίας θάλασσας, την ιστορική Σκυθία.
Οι πολεμιστές ήταν τόσο γενναίοι και θεωρούνταν μερικοί από τους καλύτερους ιππείς της αρχαιότητας. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι η επιρροή που ασκούσαν στους γειτονικούς πολιτισμούς, αλλά και ο τρόμος που προκαλούσαν ήταν μεγάλος.

9. Οι Ασσύριοι


Οι Ασσύριοι ήταν σκληροί πολεμιστές, με εξαιρετική στρατιωτική οργάνωση. Άπλωσαν γρήγορα την κυριαρχία τους στη Δυτική Ασία και στην Αίγυπτο. Οι ιστορικές αναφορές στους συγκεκριμένους πολεμιστές, που έλεγχαν την περιοχή από τα σύνορα της Αιγύπτου μέχρι το Ιράν έως τον 7ο αιώνα π.Χ, κάνουν λόγο για μια από τις "υπερδυνάμεις" της αρχαιότητας, λόγω της εκπαίδευσής τους. Σήμερα Ασσύριοι θεωρούνται οι Νεστοριανοί κάτοικοι του Κουρδιστάν, που καταλαμβάνει την έκταση της αρχαίας Ασσυρίας.

8. Οι μεσαιωνικοί Ιππότες


Σε αυτή τη περίπτωση ερχόμαστε πιο κοντά στην ιστορία, συγκεκριμένα στο Μεσαίωνα. Η εκπαίδευση των ιπποτών άρχιζε από μικρή ηλικία και ήταν πολύ δαπανηρή, γι' αυτό και τα αγόρια αποστέλλονταν από τις οικογένειές τους σε άρχοντες ή ανθρώπους με οικονομικούς πόρους, προκειμένου να γίνουν σπουδαίοι πολεμιστές. Τα παιδιά εκπαιδεύονταν στη χρήση των όπλων (τόξα και σπαθιά) και στην ιππασία, ενώ σε ηλικία περίπου 16 ετών κρίνονταν έτοιμη να αποσταλούν στο πεδίο της μάχης.

7. Οι Βίκινγκς


Οι Βίκινγκς προέρχονταν από τους Βόρειους Λαούς της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα εμφανίσθηκαν ως εξερευνητές, πειρατές, έμποροι, μισθοφόροι (ή και τα τέσσερα μαζί) σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης. Κοιτίδα τους ήταν η Σκανδιναβία και τέσσερα σημερινά έθνη έλκουν την καταγωγή τους από αυτούς: Νορβηγοί, Σουηδοί, Δανοί, Ισλανδοί. Οι πολεμιστές έχουν διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, λόγω των επιδρομών και τη άγριας φύσης τους, ενώ αποτελούσαν τον φόβο και τον τρόμο των λαών της κεντρικής Ευρώπης.

6. Οι Σαμουράι


Στην μακρινή ανατολή είχαν τους δικούς τους ήρωες και πολεμιστές, τους Σαμουράι. Οι Ιάπωνες πολεμιστές άνηκαν στην υψηλόβαθμη κοινωνική κάστα κατά το 1603-1867. Ένας Σαμουράι έπρεπε να γνωρίζει να χρησιμοποιεί ξίφη, τόξα και δόρατα. Ενώ, έπρεπε να χαρακτηρίζεται από αυτοπειθαρχία και να ακολουθεί ασκητική ζωή, σύμφωνα με τον κώδικα των πολεμιστών Bushido.

5. Η Ελληνική Φάλαγγα


Φάλαγγα ονομάστηκε στην αρχαία Ελλάδα η παραλληλόγραμμη διάταξη μάχης με ιδιαίτερη οργάνωση από οπλίτες που πολεμούσαν σε πυκνή παράταξη με τα δόρατα τους προτεταμένα. Οι οπλίτες αυτοί, έφεραν βαρύ οπλισμό και μεγάλες ασπίδες. Κατά συνέπεια, η φάλαγγα ήταν σαν μια κινούμενη μάζα ανθρώπων και μετάλλου, καθώς κάθε οπλίτης έφερε οπλισμό που ξεπερνούσε τα 25 κιλά.
Η φάλαγγα έγινε ευρύτερα γνωστή κατά την κυριαρχία του Μέγα Αλέξανδρου, για τον οποίο η συγκεκριμένη διάταξη αποτελούσε ισχυρό όπλο για τη νίκη μιας μάχης. Η τελειοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης βοήθησε το στρατό του να γίνει ένας από τους ισχυρότερους του τότε κόσμου.

4. Οι Πέρσες


Οι Πέρσες πολεμιστές αναδείχθηκαν σε σπουδαίους μαχητές κατά τη διάρκεια της επικράτησης της αυτοκρατορίας τους από το 550 έως το 330 π.Χ. Μάλιστα, η δύναμη και οι ικανότητές τους ήταν τέτοιες που ο Ηρόδοτος τους είχε ονομάσει "Αθάνατους". Ο στρατός των Περσών αποτελούνταν από ένα βαρύ πεζικό, που ξεπερνούσε τους 10.000 πολεμιστές, ο αριθμός και η αντοχή του στρατού έμοιαζαν να μην μειώνονται ποτέ. Φυσικά, ο στρατός έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο στην επέκταση της αυτοκρατορίας.

3. Η Ρωμαϊκή Λεγεώνα


Μια Ρωμαϊκή Λεγεώνα αποτελούνταν από 6. 000 πολεμιστές, κατάλληλα εκπαιδευμένους στη χρήση του σπαθιού και του δόρατος. Η διάταξη των ρωμαϊκών λεγεώνων είχε επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από αυτή της ελληνικής Φάλαγγας, ωστόσο οι Ρωμαίοι εξέλιξαν τις τακτικές πολέμου και ανέπτυξαν νέες τεχνικές, που τους έκαναν ανίκητους αντιπάλους στο πεδίο της μάχης. Έτσι, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία αποτέλεσε μια από τις ισχυρότερες και μεγαλύτερες που γνώρισε ποτέ η ιστορία.

2. Οι Μογγόλοι πολεμιστές


Οι Μογγόλοι ήταν βίαιοι και πολύ καλά εκπαιδευμένοι στην τέχνη του πολέμου. Χωρίζονταν σε εξειδικευμένες ομάδες πολεμιστών, στους τοξότες και τους ιππείς, έχοντας αναπτύξει εξαιρετική στρατιωτική οργάνωση. Οι Μογγόλοι πολεμιστές έμειναν στην ιστορία για τη συνδρομή τους στην επικράτηση και εξάπλωση του ηγέτη τους Τζένγκις Χαν στην περιοχή, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσμου.

1. Οι Σπαρτιάτες

Αναμφισβήτητα η πιο διάσημη στρατιωτική μονάδα στην ιστορία ήταν οι Σπαρτιάτες, που δικαίως θεωρούνται οι πιο άγριοι και αποτελεσματικοί πολεμιστές της ιστορίας. Από την στιγμή που ένας Σπαρτιάτης γεννιόταν, ετοιμάζονταν για να γίνει σπουδαίος πολεμιστής. H εκπαίδευση δεν σταματούσε ποτέ, ξεκινούσε από τα πρώιμα στάδια της παιδικής τους ηλικίας και αποτελούσε τη βασική και κύρια απασχόληση κάθε Σπαρτιάτη οπλίτη για όλη τη ζωή του.
Oι Σπαρτιάτες ήταν φοβεροί πολεμιστές, αλλά τις περισσότερες φορές η φήμη τους - που προηγούνταν - κέρδιζε τη μάχη γι' αυτούς.
Ένας Σπαρτιάτης πολεμιστής γινόταν οικογένεια με τους συμπολεμιστές τους, μιας και περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους μαζί, ενώ η ρώμη και η γενναιότητα τους μνημονεύονται ακόμη και σήμερα. 
 
 
 
 
 
Φυσικά ένας είναι ο αξεπέραστος στρατός που δεν έχασε καμία μάχη και πολέμησε με πολλούς και διαφορετικούς εχθρούς. Αυτός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγαλύτερου στρατηγού στην ιστορία της ανθρωπότητας, που ξεκίνησε από την έφορη Μακεδονία και έφτασε μέχρι τον Ινδό ποταμό.
Read more »