Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον Αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.Χ.)


Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι ήταν εκεί...
«ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, οἱ ὁποῖες ἐκάθοντο ἀπέναντι ἀπό τὸν Τάφον» (Ματθ. 27, 61). Την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα, κατά το σούρουπο του Μεγάλου Σαββάτου, η Μαρία η Μαγδαληνή και η «άλλη Μαρία» βρίσκονταν και πάλι έξω από τον Τάφο. Γράφει ο ευαγγελιστής Ματθαίος:

«Τὸ σούρουπο1 τοῦ Σαββάτου, ὅταν φάνηκε ἡ ἡμέρα της Κυριακής, ἦλθε ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή καὶ ἡ ἄλλη Μαρία διὰ νὰ ἰδοῦν τὸν τάφον. Καὶ ἔγινε μεγάλος σεισμός, διότι ἕνας ἄγγελος τοῦ Κυρίου κατέβηκε ἀπό τὸν οὐρανόν, ἐπλησίασε καὶ ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπό τὴν πόρτα τοῦ μνήματος καὶ ἐκαθότανε ἐπάνω σ’ αὐτόν». (Ματθαίος 28, 1)

Η Ανάσταση του Χριστού έλαβε χώρα ενώ ήταν σφραγισμένο το μνήμα και λίγο μετά ένας άγγελος Κυρίου κύλησε τον λίθο. Την ώρα εκείνη, ενώ έπεφτε η νύχτα και άρχιζε ημερολογιακά η ημέρα της Κυριακής (η 3η ημέρα μετά τον θάνατο του Ιησού), έφταναν στον Τάφο του Θεανθρώπου η Μαρία η Μαγδαληνή και η «άλλη Μαρία». Ο Ματθαίος αναφέρεται δύο φορές στην «άλλη Μαρία». Είναι προφανές ότι γνωρίζει ποια είναι, αλλά αφήνει αδιευκρίνιστη την ταυτότητά της.

Ποια είναι λοιπόν αυτή η «άλλη Μαρία»; Σύμφωνα με τη γνώμη πολλών πατέρων της Εκκλησίας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Η θέση αυτή έχει υποστηριχθεί από πολλούς αγίους, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος,2 ο Εφραίμ ο Σύρος,3 ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων,4 ο Ρωμανός ο Μελωδός,5 o Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος Α΄, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νικόδημος o Αγιορείτης, κ.ά. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο σημαντικότερος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 14ου αιώνα, γράφει τα εξής:

«Πρώτη απ’ όλες ήλθε στον Τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της τη Μαρία τη Μαγδαληνή… Πραγματικά το ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου πρώτη απ’ όλους τους ανθρώπους, όπως ήταν σωστό και δίκαιο, εδέχθηκε απ’ αυτόν η Θεοτόκος και αυτή πρώτη είδε τον Αναστάντα και απήλαυσε τη θεία ομιλία του… και πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω και αν οι ευαγγελιστές, δεν τα λέγουν όλα αυτά καθαρά, μη θέλοντας να προσαγάγουν ως μάρτυρα τη μητέρα του, για να μην δώσουν αφορμή υποψίας στους απίστους… Με τη φράση “και η άλλη Μαρία” εννοούσε οπωσδήποτε τη Θεομήτορα… Ο δε ευαγγελιστής άγγελος ήταν προφανώς ο ίδιος ο Γαβριήλ».6

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος άφησε αδιευκρίνιστη την ταυτότητα της «άλλης Μαρίας», επειδή δεν ήθελε να φανεί ότι η Ανάσταση του Χριστού ήταν μια είδηση που διαδόθηκε από τη μητέρα του.

Ο Χριστός εμπιστεύτηκε το γεγονός της Αναστάσεώς του στις γυναίκες που πλησίασαν με τόλμη στον Τάφο του και φάνηκαν γενναιότερες των ανδρών. Φανερώθηκε πρώτα στη Θεοτόκο και αργότερα στη Μαρία τη Μαγδαληνή.7
Τη νύχτα της Αναστάσεώς του φανερώθηκε μόνο σε γυναίκες και κατ’ αυτόν τον τρόπο τίμησε και εξύψωσε το γένος των γυναικών. Από την Εύα προήλθε η πτώση και η λύπη, ενώ από τη νέα Εύα, την Παναγία, προήλθε η ανύψωση και η χαρά.

Ο άγιος Σωφρόνιος Α΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, γράφει κάτι εξόχως σημαντικό για τη Θεοτόκο: ότι δεν ήταν απλώς αυτή που είδε πρώτη τον αναστημένο Χριστό, αλλά ότι ήταν η μόνη που βίωσε καθ’ ολοκληρίαν το γεγονός της Αναστάσεώς Του, όπως Εκείνος αναδυόταν ως Ήλιος από τον ανήλιο Άδη: «Όταν είδες τον Ήλιο να ανατέλλει από τους κρύφιους τόπους του Άδη ως μία πύλη Φωτός, και να φωταγωγεί τα πέρατα του σύμπαντος, εσύ, Κόρη Παναμώμητε, πλημμύρισες από θεϊκή χαρά».8

Το Φως της Αναστάσεως φώτισε το άπειρο σύμπαν και η Θεοτόκος ήταν η μόνη που είδε τον αναστημένο Χριστό να αναδύεται ως Φως από τα έγκατα του Άδη. Αυτή βίωσε πρώτη τη μέγιστη τιμή και την ύψιστη χαρά, όχι μόνον επειδή ήταν η μητέρα του Θεανθρώπου ή επειδή ήταν πάναγνη, αλλά και επειδή λίγες ώρες νωρίτερα είχε βιώσει τον υπέρτατο πόνο, όταν έβλεπε τον Υιό της εσταυρωμένο στον βράχο του Γολγοθά.

Όταν ο άγιος Συμεών ο Θεοδόχος κράτησε στην αγκαλιά του το θείο βρέφος, μέσα στον Ναό των Ιεροσολύμων, απευθύνθηκε προς τον Θεό και τον ευχαρίστησε που αξιώθηκε να δει με τα μάτια του τον νεογέννητο Σωτήρα του κόσμου. Και αμέσως μετά, στράφηκε προς τη Θεοτόκο και της είπε το εξής: «Καὶ τὴν δικήν σου ψυχήν ἐπίσης θὰ τὴν διαπεράσει ρομφαία» (Λουκάς 2, 35). Η ρομφαία είναι μια μεγάλη μάχαιρα που κόβει και με τις δύο πλευρές. Όπως αναφέρει ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, η ρομφαία για την οποία μίλησε προφητικά ο δίκαιος Συμεών ήταν «η ρομφαία που κατέσφαξε την αγία Παρθένο, όταν είδε να σταυρώνουν αυτόν που γεννήθηκε από τα σπλάχνα της»9 – ήταν ο ασύλληπτος πόνος που διαπέρασε την καρδιά της. Αυτή λοιπόν που πόνεσε περισσότερο, αυτή εδικαιούτο να χαρεί πρώτη.

Ο άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων γράφει τα εξής σχετικά με τη συνάντηση της Θεοτόκου με τον αναστημένο Υιό της: «Εκείνη μόνο σε είδε Χριστέ, πριν από τις άλλες γυναίκες, να απαστράπτεις με ωραιότητα από τον Τάφο, η Παναγία, η μόνη που άκουσε το Χαίρε».10

Η Θεοτόκος δεν είδε απλώς το Άκτιστον Φως της Αναστάσεως, αλλά, όπως γράφει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έγινε και η ίδια φως: «Η Παναγία απέκτησε τη μεγάλη χαρά της Αναστάσεως και έγινε ολόκληρη φως, διότι έφθασε στην άκρα καθαρότητα».11

Ο Χριστός αναστήθηκε όταν άρχισε να πέφτει η νύχτα του Σαββάτου της 4ης Απριλίου του 33 μ.Χ., όταν η Θεοτόκος κατέφθασε στον Τάφο του. Ο Θεάνθρωπος ανέμενε την άφιξη της μητέρας του, όπως και εκείνη ανέμενε από τον Υιό της να εκπληρώσει την υπόσχεση του: ότι θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Γι’ αυτό, αμέσως μετά τη δύση του Ηλίου, αμέσως μόλις άρχισε η τρίτη ημέρα – η ημέρα της Κυριακής – η Παρθένος Μαρία ξεκίνησε για τον Τάφο, ζητώντας από τη Μαρία τη Μαγδαληνή να τη συνοδεύσει. Η αναχώρησή της δεν θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, διότι ήταν ανήμερα του ιουδαϊκού Πάσχα και οποιαδήποτε μετακίνηση πριν από τη δύση του Ηλίου απαγορευόταν αυστηρά από τον ιουδαϊκό νόμο. Η αναχώρησή της δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε και αργότερα, μέσα στο σκοτάδι, όχι μόνο επειδή δεν ήταν πρέπον, αλλά και για έναν ακόμη λόγο: η Θεοτόκος δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τον Τάφο τις πρώτες ώρες της τρίτης ημέρας, διότι εγνώριζε και ανέμενε την Ανάσταση του Υιού της.

Ο Χριστός ανασταίνεται τη στιγμή που η μητέρα του καταφθάνει στο μνήμα και κατ’ αυτόν τον τρόπο τιμάει το πιο αγαπημένο του πρόσωπο και, διά μέσου αυτής, εξυψώνει όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτό υποστηρίζει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που γράφει τα εξής: «Η Παρθενομήτωρ έφτανε τη στιγμή που γινόταν ο σεισμός και αποκυλίσθηκε η πέτρα και ανοίχθηκε ο Τάφος… Εγώ πάντως νομίζω ότι γι’ αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος, διότι γι’ αυτήν πρώτη και διά αυτής έχουν ανοιχθεί σ’ εμάς όλα όσα είναι επάνω στον ουρανό».12
Το ίδιο υποστηρίζει και ο άγιος Νικόδημος ο αγιορείτης, ο οποίος γράφει τα εξής: «Δι’ αυτήν και μόνην έγινε ο σεισμός, και ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ο συνήθης διακονητής και τροφεύς και ευαγγελιστής της, κατέβη από τους ουρανούς και εκύλισε την πέτρα από την πόρτα του Τάφου».13

Ο αναστημένος Χριστός εμφανίστηκε στη μητέρα του την ώρα που έπεφτε η νύχτα, την ώρα που έσβηναν οι τελευταίες εξασθενημένες ακτίδες του Ηλίου. Μέσα στο βαθύ εσπέρας, όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα άστρα στον ουρανό, αφού είχε δύσει ο Ήλιος ο φυσικός, ανέτειλε ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν δύει ποτέ. Αυτόν τον Ήλιο συνάντησε πρώτη η Παρθένος Μαρία. Και έγινε και η ίδια ήλιος. Έγινε και η ίδια φως. Διότι ήταν η μόνη που το εδικαιούτο.

 
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. Αποδίδουμε το απόσπασμα με τη σωστή του μετάφραση (οψέ= σούρουπο). Εξετάζουμε αναλυτικά το ζήτημα του χρόνου της Ανάστασης του Χριστού στο Β΄ παράρτημα στο τέλος του βιβλίου.
2. Βλ. Ιωάννης Χρυσόστομος, Υπόμνημα εις τον άγιον Ματθαίον, PG 58.777.
3. Βλ. Saint Ephrem’s Commentary on Tatian’s Diatessaron, μετάφ. R. Kitchen, JECS 4, σ. 260-263.
4. Αμβρόσιος Μεδιολάνων, Liber de Virginitate, PL 16.283: “Vidit ergo Maria resurrectionem Domini: et prima vidit, et credidit”.
5. Ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός (6ος αι.), σε έναν ύμνο του, παρουσιάζει τον Χριστό την ώρα που βρίσκεται εσταυρωμένος να λέγει τα εξής: «Κράτησε το θάρρος σου μητέρα, διότι εσύ πρώτη θα με ιδείς [αναστημένο] από τον Τάφο» («Θάρσει, μῆτερ, ὅτι πρώτη με ὁρᾷς ἀπὸ τῶν τάφων»). Και σε ένα άλλο σημείο, στον ίδιο ύμνο, εκφράζει μια παράκληση της Θεοτόκου προς τον εσταυρωμένο Υιό της: «Επέτρεψέ μου να έλθω προς εσένα, διότι το να σε ιδώ είναι αυτό που θα με θεραπεύσει» («Ἄφες οὖν συνέλθω· θεραπεύει γὰρ ἐμὲ τὸ θεωρεῖν σε»). Βλ. Ρωμανός ο Μελωδός, Ύμνος 35, Romanos le Mélode, Hymnes, Sources chrétiennes 99, Παρίσι 1964-1981.
6. Γρηγόριος Παλαμάς, Τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, ΕΠΕ 9, σ. 523. Βλ. επίσης ΡG 151.237.
7. Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρόνιο Α΄ και τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η Μαρία η Μαγδαληνή δεν άκουσε το «χαίρε», ούτε είδε τον Χριστό, όταν επισκέφθηκε τον Τάφο μαζί με τη Θεοτόκο. Η Μαρία είδε τον αναστημένο Χριστό πολύ αργότερα, όταν επέστρεψε στον Τάφο μαζί με τους αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη, και αφού πρώτα εκείνοι αποχώρησαν.
8. Σωφρόνιος, Τριώδιον, PG 87Γ.3960: «Ὡς πύλη φωτός ἐκ τῶν ᾅδου κευθμώνων τὸν ἥλιον ἰδοῦσα, ἀνατείλαντα, Κόρη, καὶ φωταγωγήσαντα τὰ πέρατα τοῦ κόσμου, θείας ἐπλήσθης θυμηδίας, παναμώμητε».
9. Κύριλος Αλεξανδρείας, Ἐξήγησις εἰς τὸ κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον, PG 72, 505.
10. Σωφρόνιος, Τριώδιον, PG 87Γ, 3920: «Μόνη πρὸ τῶν ἄλλων σε γυναικῶν τεθέαται, Χριστέ, ἐκ τοῦ μνήματος ὡραίως ἀστράψαντα, ἡ μόνη Παναγία ἐπακούσασα τὸ, Χαῖρε».
11. Γρηγόριος Παλαμάς, Τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, ΕΠΕ 9, σ. 531.
12. Όπ., σ. 531.
13. Νικόδημος ο αγιοτείτης, Λόγος εις την Κυριακήν των Μυροφόρων.
 
 
Read more »

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Κίνηση-ματ του Β.Πούτιν: Τον έλεγχο του κοιτάσματος «Λεβιάθαν» ζήτησε από τον Μ.Νετανιάχου – «Όχι» αγωγός προς την Τουρκία


Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ρωσικού τύπου η Ρωσία ζήτησε την είσοδο στην ισραηλινή βιομηχανία φυσικού αερίου συμμετέχοντας στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος Λεβιάθαν.

Αυτό φέρεται να συζήτησαν οι Β.Πούτιν και Μ.Νετανιάχου στην συνάντηση που είχαν την Πέμπτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία προσπαθεί να ισχυροποιήσει την παρουσία της στην Μ. Ανατολή μέσω του ελέγχου των κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Τον Φεβρουάριο του 2013, η κρατική κατά το ήμισυ εταιρία φυσικού αερίου, Gazprom υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την αγορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα Tamar μέσω μίας πλωτής εγκατάστασης FLNG.

Η Gazprom συμφώνησε για αγορά 3 εκατομμυρίων τόνων ή 4,1 δισεκατομμύρια κυβικών μέτρων LNG τον χρόνο.

Η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με έναν από τους λόγους να είναι η άρνηση έγκρισής της από τον Υπουργού Εθνικών Υποδομών, Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων.

Παρ’ όλα αυτά η Ρωσία δεν εγκατέλειψε. Η Gazprom, μετά από διαπραγματεύσεις μηνών, πέτυχε να αγοράσει περί το 30% του κοιτάσματος Λεβιάθαν.

Η πρωτοβουλία αυτή του Ισραήλ για συνεκμετάλλευση με την Ρωσία, πάρθηκε καθώς υπήρχε έλλειψη οικονομικής δυνατότητας, τεχνογνωσίας και διασυνδέσεων κάτι που θα εμπόδιζε την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τεράστιου κοιτάσματος κατά τον συντομότερο χρόνο.

Και άλλες εταιρείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συνεκμετάλλευσης για το Λεβιάθαν όπως η νοτιοκορεάτικη Kogas, η κινέζικη CNOOC και η αυστραλιανή Woodside.

Η Gazprom απ’ ότι φαίνεται ήταν ο μεγαλύτερος πλειοδότης.

Παρ’ όλα αυτά ενώ οι Ισραηλινοί και κυρίως η Yitzhak Tshuva’s Delek Group Ltd, ήταν ενθουσιασμένοι από την πιθανότητα συνεκμετάλλευσης του κοιτάσματος με μία μεγάλη ρωσική εταιρεία, ο Αμερικάνος συνέταιρος-η Noble Energy- πρόβαλε ένσταση, προτιμώντας δυτικό συνέταιρο, έστω και με λιγότερο επωφελείς οικονομικούς όρους από την Gazprom.

Πράγματι η Woodside ήταν η εταιρεία που προχώρησε μέχρι το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, αλλά αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή, οπότε καμία συμφωνία δεν υπογράφηκε.

Τώρα που η ισραηλινή βιομηχανία φυσικού αερίου βρίσκεται στην δυσχερέστερη κατάσταση των τελευταίων χρόνων (βασισμένη σε ένα μοναδικό κοίτασμα, με το πρόγραμμα εκμετάλλευσης φυσικού αερίου να έχει παγώσει, με τον κορεσμό της αγοράς φυσικού αερίου και τις πτωτικές τιμές του πετρελαίου), φαίνεται ότι η Ρωσία ξαναχτυπά.

Τα έσοδα που έχει η Ρωσία από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιστοιχούν στο 50% των συνολικών εσόδων (45% από το πετρέλαιο και 5% από το φυσικό αέριο), αλλά για τον Β.Πούτιν η ευκαιρία εκμετάλλευσης του ισραηλινού κοιτάσματος είναι περισσότερο στρατηγικής-γεωπολιτικής παρά οικονομικής σημασίας.

Η Ρωσία προμηθεύει το 35% του ευρωπαϊκού και το 55% του τουρκικού φυσικού αερίου.

Τόσο η Ευρώπη όσο και η Τουρκία καταβάλλουν προσπάθειες να ανεξαρτητοποιηθούν από την Ρωσία αναζητώντας άλλους προμηθευτές.

Το ισραηλινό φυσικό αέριο, που μεταφέρεται από το Λεβιάθαν στην Τουρκία μέσω αγωγού και από εκεί στην Ευρώπη μέσω άλλου αγωγού, είναι μία από τις πιο εφικτές λύσεις.

Επομένως μία από τις βασικές ανησυχίες του Ισραήλ είναι ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει να εμποδίσει την αξιοποίηση του Λεβιάθαν για να αποφύγει τον ανταγωνισμό με το δικό της φυσικό αέριο, ή ακόμα και σε περίπτωση που προχωρήσει η ανάπτυξη του κοιτάσματος, να μην πωληθεί το φυσικό αέριο στην Ευρώπη ή στην Τουρκία.

Μία άλλη ανησυχία είναι ότι η εμπλοκή της Ρωσίας στα ισραηλινά κοιτάσματα θα μπορούσε να είναι η τέλεια δικαιολογία για την είσοδο Ρωσικών πλοίων στην Μεσόγειο, με σκοπό την «προστασία» των πλατφορμών εξόρυξης φυσικού αερίου.

Φυσικά από την συνεργασία με τους Ρώσους υπάρχουν και πλεονεκτήματα.

Η Gazprom κατέχει επαγγελματισμό στην ανάπτυξη και εξαγωγή των κοιτασμάτων, την οικονομική δυνατότητα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και έτοιμη αγορά για το φυσικό αέριο.

Παρ’ όλα αυτά το Ισραήλ θα πρέπει να επανεξετάσει τις συνέπειες μίας τέτοιας συνεργασίας, η οποία δύσκολα θα γίνει αποδεκτή από τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας κίνηση του Β.Πούτιν ο οποίος έριξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τα Υψίπεδα του Γκολάν όπως είπαμε και στο άρθρο μας Ο Μ.Νετανιάχου πάει εκτάκτως στη Μόσχα για να ζητήσει την βοήθεια του Β.Πούτιν για το θέμα των Υψιπέδων του Γκολάν.

Η Ρωσία θέλει να ελέγξει το κοίτασμα Λεβιάθαν και να αποκλείσει εντελώς την πιθανότητα δημιουργίας αγωγού προς την Τουρκία.

Να σημειώσουμε πως οι ΗΠΑ ασκούν μεγάλες πιέσεις για να τα βρει η Άγκυρα με το Τελ Αβίβ για τον λόγο αυτό.

Είναι ίσως από τις λίγες φορές στην Ιστορία που τα ελληνικά με τα ρωσικά συμφέροντα συμπλέουν σε τόσο μεγάλο βαθμό με κοινό παρανομαστή την αντιτουρκική στρατηγική της Μόσχας σε όλους τους τομείς…

Πηγή: http://www.pentapostagma.gr
Read more »

Μπαράζ επαφών Βαρθολομαίου για το εσφιγμενίτικο ζήτημα


Αμα τη επιστροφή του από τη Βιέννη το πρώτο πράγμα με το οποίο ασχολήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν ήταν η Πανορθόδοξη Σύνοδος, αλλά το εσφιγμενίτικο ζήτημα.

Βράδυ Κυριακής επέστρεψε, Μεγάλη Δευτέρα πρωι είδε την προσφάτως μεταβάσαν εις Άγιον Όρος Πατριαρχική Εξαρχία, η οποία τον ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της επίσκεψης στην αθωνικη΄πολιτεία και τις σχετικές συζητήσεις για το εσφιγμενίτικο ζήτημα.

Η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Μητροπολίτες Μιλήτου κ. Απόστολο, Ανδριανουπόλεως κ.Αμφιλόχιο και Σηλυβρίας κ.Μάξιμο ενημέρωσε τον κ. Βαρθολομαίο για τα καθέκαστα και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν σε καλό κλίμα.

Όπως είχε γράψει προ ημερών το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ με ομόφωνη απόφαση της Διπλής Ιεράς Σύναξης (όπου συμμετέχουν Ηγούμενοι και αντιπρόσωποι των Μονών) επαφίεται πλέον στη σοφία και την κρίση του Οικουμενικού Πατριάρχη ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες προκειμένου να επέλθει σύγκλιση.

Πάντως κάποιες πηγές από το Φανάρι κάνουν λόγο για απαιτήσεις μετανοίας από την παλαιά αδελφότητα. Μετά την αντιπροσωπεία ο Πατριάρχης είδε και τον Ηγούμενο της νέας αδελφότητας της Ι. Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαίον μετά των συνοδών αυτού.

Αναμένωμεν τη συνέχεια...
 
 
Read more »

Τα απαραίτητα μέτρα παίρνει η Ρωσία για να μην εμπλακεί με άλλους στρατούς στη Συρία

Η Ρωσία δε θέλει να εμπλακεί με στρατό άλλων χωρών, επί του συριακού εδάφους. «Δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε με το στρατό του Ισραήλ ή κάποιας άλλης χώρας, πάνω στο συριακό έδαφος», ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Αποκαλύπτει τέλος ότι πολλές φορές έχει περάσει από τα ραντάρ του ρωσικού στρατού αεροπλάνο του Ισραήλ, όμως δεν έχει υπάρξει καμιά επικοινωνία. «Καθένας κάνει τη δουλειά του στη Συρία», εξήγησε.
 
Read more »

Μεγάλη Τρίτη Η καταδίκη των Φαρισαίων και το τροπάριο της Κασσιανής


Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη αφενός στη μνεία του ιερού ευαγγελίου που αναφέρεται στη δριμύτατη καταγγελία του Ιησού κατά των θρησκευτικών αρχηγών του Ισραήλ, των Γραμματέων και των Φαρισαίων, και αφετέρου στην παραβολή των δέκα παρθένων.

Η Εκκλησία θυμάται την παραβολή των 10 Παρθένων. Το βράδυ ψάλλεται στις Εκκλησίες ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης.
Στην υμνολογία κυριαρχεί το γεγονός «της αλείψεως του Κυρίου δια μύρων υπό πόρνης γυναικός» (Κατά Λουκά ζ’ 44-50), ενώ ψάλλεται ένα από τα πλέον δημοφιλή τροπάρια της θρησκευτικής υμνολογίας, το «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή», γνωστότερο ως Τροπάριο της Κασσιανής, από το όνομα της υμνογράφου Κασσιανής (810-865), που το συνέθεσε.
Ευαγγέλιο (Κατά Ιωάννη ιβ’ 17-50)
Ο Ιησούς συνεχίζει να διδάσκει, ενώ οι Φαρισαίοι ψάχνουν τρόπους για να τον συλλάβουν. Κάποιοι Έλληνες ζητούν να τον δουν και αυτός τους λέγει: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξαστή ο υιός του ανθρώπου». Επίσης, ο Κύριος προλέγει τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του.
 

Read more »

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Ο τη ψυχής ραθυμία νυστάξας
 
 
Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας,
οὐ κέκτημαι Νυμφίε Χριστέ, καιομένην λαμπάδα τὴν ἐξ ἀρετῶν,
καὶ νεάνισιν ὡμοιώθην μωραῖς, ἐν καιρῷ τῆς ἐργασίας ῥεμβόμενος,
τὰ σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν σου, μὴ κλείσῃς μοι Δέσποτα,
ἀλλ' ἐκτινάξας μου τὸν ζοφερὸν ὕπνον ἐξανάστησον,
καὶ ταῖς φρονίμοις συνεισάγαγε Παρθένοις,
εἰς νυμφῶνα τὸν σόν, ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων,
καὶ βοώντων ἀπαύστως· Κύριε δόξα σοι.Eγώ πού νύσταξα από της ψυχής την ραθυμιά,
δεν απέκτησα Νυμφίε μου Χριστέ, λαμπάδα πού να καίγεται από τις αρετές,
και έγινα όμοιος με τις ανόητες κοπέλες της παραβολής, ρεμβάζοντας τον καιρό της εργασίας.
Μην με αποκλείσεις από την ευσπλαχνία Σου, Αφέντη μου,
αλλά τίναξε από πάνω μου τον ύπνο του ζόφου και σήκωσε με
και με τις φρόνιμες παρθένες βάλε με μαζί, στον νυφικό σου θάλαμο,
εκεί πού ήχος καθαρός ανθρώπων πού γιορτάζουν και άπαυστα φωνάζουν:
Δόξα σε Σένα Κύριε!


Read more »

Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος


Ερχόμενος ο Κύριος...Αίνος Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας - Ήχος Πρώτος.

Ψάλλει ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος, Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, τοις αποστόλοις έλεγεν εν τη οδώ· ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπται περί αυτού. Δεύτε ουν και ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι’ αυτόν ταις του βίου ηδοναίς, ίνα και συζήσωμεν αυτώ, και ακούσωμεν βοώντος αυτού, ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθείν, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεόν μου και Θεόν υμών, και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ, εν τη Βασιλεία των ουρανών. (Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας, στιχηρό των Αίνων, ήχος α΄)


(Ενώ ο Κύριος εβάδιζε προς το Πάθος, το οποίον θα υφίστατο με την θέλησίν Του, έλεγε καθ’ οδόν εις τους αποστόλους: Ιδού αναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθή (εις εκείνους που θα τον θανατώσουν), όπως έχει γραφή περί αυτού (εις τας προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης). Εμπρός λοιπόν και ημείς, αφού καθαρίσωμεν τας διανοίας μας (από πάσαν κακήν σκέψιν), ας βαδίσωμεν μαζί με Αυτόν και ας σταυρωθώμεν μαζί Του και χάριν Αυτού ας νεκρώσωμεν τον εαυτόν μας ως προς τας ηδονάς του βίου, δια να ζήσωμεν αιωνίως μαζί με Αυτόν και να Τον ακούσωμεν να λέγη (μετά την Ανάστασίν Του): Δεν αναβαίνω πλέον εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια να υποστώ θυσίαν, αλλ’ αναβαίνω εις τον ουράνιον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας και ανυψώνω μαζί μου και σάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία ευρίσκεται εν τη Βασιλεία των ουρανών.)

Πηγή:  http://www.diakonima.gr
Read more »

Την κοινήν Ανάστασιν
Τω Σαββάτω του Λαζάρου και επίσης τη Κυριακή των Βαΐων, Απολυτίκιον.
Ήχος Πρώτος.

Το κείμενο:
Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Read more »

Συνάντηση ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ. Τι δεσμεύτηκαν να κάνουν μέχρι τέλος του έτους.

Κατά τη συνάντηση των δυο ανδρών, που έλαβε χώρα με άκρα μυστικότητα, οι δυο πλευρές συμφώνησαν:

Υπερ της Παγκόσμιας Ειρήνης
Υπέρ της Ατζέντας 21, να συνεχιστεί η συμφωνία να πουλάει ο Πούτιν όσο φυσικό αέριο του ζητούν και να δίνουν λεφτά, χωρίς να παραδώσει τον πλούτο της Ρωσίας.

Όλα αυτά δείχνουν, ότι θέλουν να το σταματήσουν το πράγμα και να το χαλαρώσουν.
Ποτέ δεν ξέρουμε όμως, τι μπορεί να γίνει ξαφνικά κι από μικρή αιτία.

Η Μ. Αδελφότητα μπορεί να είναι εχθρός της Λ. Αδελφότητας, αλλά και οι δυο δεν αγαπούν τους ανθρώπους και γι'αυτό το λόγο η Ρωσία συμφώνησε, να προωθήσει τον ηλεκτρονικό έλεγχο όλων των πολιτών που ελέγχει στην επικράτειά της και δεν διαφώνησαν στον τρόπο ελέγχου της κοινωνίας (mind control), αλλά και κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.

H απόλυτη εξουσία μπορεί να επιτευχθεί με τον απόλυτο έλεγχο και η Μαύρη Αδελφότητα θέλει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο, λόγω του ότι θέλει μεγάλους πληθυσμούς ανθρώπων. Ενώ η Λ.Αδελφότητα ελέγχει πιο εύκολα τους πληθυσμούς και προωθεί το τσιπάκι, το χάραγμα κλπ. Oπότε και οι δυο πλευρές επιθυμούν τον απόλυτο έλεγχο επί των ανθρώπων.

Αναγνωρίζει η μια πλευρά στην άλλη το δκαίωμα του ιδεολογικού πολέμου, χωρίς να ασκήσει διώξεις. Ο Πούτιν μένει σταθερός υπέρ του "πατρίς, θρησκεία, οικογένεια", ενώ οι νεοταξίτες, υπέρ του πολυπολιτισμού, της σεξουαλικής ελευθερίας, της εξαφάνισης των εθνών, των οικογενειών και των παιδιών.
Οι Ρώσοι είπαν, ότι η δική τους η Εκκλησία δεν θα συμμετέχει, στα σχέδια της Λ.Αδελφότητας για Πανθρησκεία.

Ο σχεδιασμός που αποφασίστηκε, αναλυτικά, περιλαμβάνει, ότι αναφέρεται στο 2ο μέρος του βιβλίου ΣΤΟΚ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, που είναι μέσα στο νέο πακέτο του Δ. Λιακόπουλου, που κυκλοφορεί τώρα.

Ποιό είναι το σχέδιο, ως το Νοέμβριο, για την Ελλάδα

Ως το Νοέμβριο, θέλουν να φέρουν το περιουσιολόγιο, για να βάλουν τους δυσβάσταχτους φόρους που λένε οι προφητείες.
Αν δείτε να μπαίνει το περιουσιολόγιο και να μπαίνουν οι φόροι, που δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε, τότε τα πάντα επί θύραις.

Αν η κατάσταση, στην Ελληνική πολιτική σκηνή, μείνει όπως είμαστε, τουλάχιστον οι μισές εταιρίες θα κλείσουν ή θα είναι σαν να μην λειτουργούν.
Αν με εκλογές ο κόσμος επιλέξει να αλλάξει το υπάρχον καθεστώς, τότε θα πέσει χρήμα από την Μ. Αδελφότητα, ώστε να χαλάσουν τα σχέδια της Λ.Αδελφότητας και θα προωθηθεί εκ νέου η κάρτα του πολίτη, αλλά στα λόγια, γιατί οι αντιστάσεις είναι ισχυρότερες στον συγκεκριμένο χώρο.
Όλα αυτά βέβαια είναι στα πλαίσιο του σχεδιασμού. Το τι θα γίνει δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Θεός.
 
 
Read more »

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Η μυστηριώδης startup που θέλει να "σκοτώσει" το μέλλον των υπολογιστών για πάντα


 
 
Μία startup που ονομάζεται Magic Leap δουλεύει πάνω σε ένα headset επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality- AR), το οποίο θα "εμπλουτίζει" το πραγματικό περιβάλλον του χρήστη με virtual εικόνες. Και αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, θα καταφέρει να αντικαταστήσει όλες τις ήδη υπάρχουσες οθόνες όπως τις ξέρουμε σήμερα.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το The Wired, με την επικράτηση της Magic Leap, οι εργαζόμενοι σε όλες τις εταιρείες "θα εγκαταλείψουν σύντομα τις οθόνες desktop και θα αποκτήσουν εικονικές οθόνες".

Τι είναι μια εικονική οθόνη; Ιδού ένα παράδειγμα από το τελευταίο βίντεο της Magic Leap, με το οποίο η εταιρεία δείχνει τι θα βλέπει ένας χρήστης φορώντας τα headsets.Βέβαια η εφαρμογή αλλά και τα γυαλιά βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν είναι έτοιμη για να βγει στην αγορά. Ωστόσο με ένα σχέδιο μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα ήταν εάν σταδιακά αντικαθιστούσαμε όλες τις πραγματικές οθόνες με εικονικές.Ένα μοναδικό gadget που αντικαθιστά όλα τα gadgets στη ζωή σας, και χρησιμοποιείται για τα πάντα, από την ψυχαγωγία μέχρι τις εφαρμογές που χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σας. 

 
Read more »


Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα:
– Τι καλό έργο υπάρχει για να κάνω και να ζήσω μ’ αυτό;

Είπε ο γέροντας:
– Ο Θεός γνωρίζει τι είναι καλό. Άκουσα όμως ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον σεβαστό αββά Νιστερώο, τον φίλο του αββά Αντωνίου:
– Τί καλό έργο υπάρχει για να κάνω;

Αυτός του αποκρίθηκε:
– Δεν είναι όλες οι εργασίες το ίδιο; Η Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος και ο Θεός ήταν μαζί του, ο προφήτης Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του και ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ότι λοιπόν καταλαβαίνεις πως θέλει η ψυχή σου και είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, κάνε το και προφύλαξε την καρδιά σου.

Για τον ίδιο τον αββά Σέργιο, τον αναχωρητή, μας διηγήθηκε ο μαθητής του, ο αββάς Σέργιος ο Αρμένης ότι:
– Με ενοχλούσε πολύ που ο αββάς Γρηγόριος, ο οποίος ήταν ηγούμενος του μοναστηριού των Φάρων να τον πάω στο γέροντα (αββά Σέργιο). Μια μέρα λοιπόν τον πήγα στον γέροντα . Βρισκόταν εκείνη την εποχή ο γέροντας στα μέρη της Νεκράς θάλασσας. Μόλις λοιπόν τον αντίκρυσε ο γέροντας, τον ασπάσθηκε με πάρα πολύ χαρά και αφού έφερε νερό του έπλυνε τα πόδια και ολόκληρη τη μέρα συζητούσε μαζί του για την ωφέλεια της ψυχής. Την επόμενη μέρα τον ξεπροβόδισε.
Όταν λοιπόν έφυγε ο αββάς Γρηγόριος λέω στον γέροντα:
– Γνωρίζεις πάτερ, ότι σκανδαλίσθηκα, γιατί ενώ σου έφερα πολλούς επισκόπους και πρεσβύτερους και μερικούς άλλους, ποτέ κανενός απ’ αυτούς δεν έπλυνες τα πόδια παρά μόνο του αββά Γρηγορίου;

Τότε μου απαντά ο γέροντας:
– Εγώ, ποιός είναι ο αββάς Γρηγόριος δεν γνωρίζω· αυτό μόνο γνωρίζω, ότι πατριάρχη δέχτηκα στη σπηλιά μου. Γιατί είδα να φορά ωμοφόριο και να κρατά το Ευαγγέλιο.

Πράγματι αυτό πραγματοποιήθηκε, γιατί ύστερα από έξι χρόνια αξίωσε ο Θεός τον αββά Γρηγόριο να γίνει πατριάρχης στη Θεούπολη. όπως προέβλεψε ο γέροντας.

Λέγει ο αδελφός:
– Εγώ αββά, από τότε που άρχισα να μονάζω, ψάλλω την ακολουθία του κανόνα των ωρών σύμφωνα με την Οκτώηχο.

Αποκρίθηκε ο γέροντας:
– Γι’ αυτό ακριβώς φεύγουν από σένα η κατάνυξη και το πένθος. Θυμήσου τους μεγάλους πατέρες, πως, παρόλο που ήταν αμόρφωτοι και δεν γνώριζαν ούτε ήχους ούτε τροπάρια παρά μόνο λίγους ψαλμούς, έλαμψαν σαν αστέρες στον κόσμο. Τέτοιοι ήταν ο αββάς Παύλος ο απλός, ο αββάς Παμβώ, ο αββάς Απολλώ και οι λοιποί θεοφόροι πατέρες, οι οποίοι και νεκρούς ανέστησαν και μεγάλα θαύματα έκαναν και την εξουσία εναντίων των δαιμόνων είχαν λάβει από το Θεό όχι με τα ψαλσίματα, τα τροπάρια και τις μελωδίες, αλλά με την προσευχή που γίνεται με συντετριμένη καρδία και με τη νηστεία. Με αυτά παραμένει αδιαλείπτως ο φόβος του Θεού μέσα στην καρδία και δυναμώνει το πένθος, που καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία και κάνει το νου καθαρότερο από το χιόνι. Γιατί η ομορφιά του ψαλσίματος δεν σώζει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών του Χριστού τον σώζουν. Το ψάλσιμο όμως πολλούς κατέβασε στα τρίσβαθα της γής, όχι μόνο κοσμικούς αλλά και ιερείς, γιατί αδυνάτισε τον χαρακτήρα τους και τους γκρέμισε στην πορνεία και σε άλλα αισχρά πάθη. Το ψάλσιμο λοιπόν είναι για τους κοσμικούς, γι’ αυτό και ο λαός μαζεύεται στις εκκλησίες. Σκέψου, παιδί μου, πόσα αγγελικά τάγματα υπάρχουν στον ουρανό και για κανένα από αυτά δεν λέγει η Γραφή ότι ψάλλουν σύμφωνα με την Οκτώηχο, αλλά ότι το ένα τάγμα ψάλλει ακαταπαύστως το «Αλληλούϊα», άλλο το «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ» και άλλο «Ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου και εκ του οίκου αυτού». Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να μιμηθείς τους πατέρες, εάν θέλεις στις προσευχές σου ν’ αποκτήσεις κατάνυξη, φυλάγοντας το νου σου όσο μπορείς συγκεντρωμένο και μακριά από ρεμβασμούς. Αγάπησε την ταπείνωση του Χριστού και πρόσεχε τον εαυτό σου περιφρουρώντας το νου σου την ώρα της προσευχής. Και όπου βρεθείς, μη προβληθείς ως σοφός και δάσκαλος, αλλά ως αμόρφωτος και μαθητής, και ο Θεός θα σου χαρίσει την κατάνυξη.

Ένας αδελφός αδικήθηκε από άλλο αδελφό και πήγε στον αββά Σισόη και του λέει:
– Αδικήθηκα από κάποιον αδελφό και θέλω να εκδικηθώ.

Ο γέροντας τον παρακαλούσε λέγοντας:
– Όχι, παιδί μου, άφησε καλύτερα την εκδίκηση στο Θεό.

Αυτός όμως έλεγε:
– Δεν θα ησυχάσω ώσπου να πάρω εκδίκηση.

Τότε ο γέροντας είπε:
– Ας προσευχηθούμε αδελφέ.

Και αφού σηκώθηκε ο γέροντας είπε:
» Θεέ μου, δεν έχουμε ανάγκη να φροντίζεις εσύ για μας, γιατί εμείς την εκδίκηση μας την παίρνουμε μόνοι μας.»

Όταν άκουσε αυτά ο μοναχός έπεσε στα πόδια του γέροντα λέγοντας:
– Δεν έχω πια αντιδικία με τον αδελφό μου, συγχώρεσε με, αββά».Πήγαινε κάποτε ένας λαϊκός μαζί με το γιό του προς τον αββά Σισόη στο όρος του αββά Αντωνίου και συνέβη να πεθάνει ο γιός του στο δρόμο. Αυτός δεν ταράχτηκε, αλλά τον πήρε και πήγε με πίστη στο γέροντα και πρόσπεσε με τον γιό του, σαν να έκανε μετάνοια, ώστε να τον ευλογήσει ο γέροντας. Έπειτα σηκώθηκε ο πατέρας, άφησε το παιδί μπροστά στα πόδια του γέροντα και βγήκε έξω.

Ο γέροντας νομίζοντας ότι βάζει μετάνοια του λέει·
– Σήκω, βγες έξω,

γιατί δεν ήξερε ότι ήταν νεκρός. Αμέσως το παιδί σηκώθηκε και βγήκε. Όταν το είδε ο πατέρας του έμεινε εκστατικός. Μπήκε μέσα, προσκύνησε τον γέροντα και του ανακοίνωσε τι συνέβη. Όταν άκουσε ο γέροντας λυπήθηκε, γιατί δεν ήθελε να γίνει αυτό. Τότε ο μαθητής του γέροντα παρήγγειλε στον πατέρα να μην το πει σε κανένα, ως το τέλος της ζωής του γέροντα.Ρώτησε ο αββάς Ιωσήφ τον αββά Σισόη:
– Σε πόσο χρόνο οφείλει ο άνθρωπος να κόψει τα πάθη του;

Του λέει ο γέροντας:
– Τους χρόνους θέλεις να μάθεις;

Ο αββάς Ιωσήφ λέει:
– Ναι.

Τότε του λέει ο γέροντας:
– Την ώρα που έρχεται το πάθος ξερίζωσε το αμέσως.
Πηγή: https://greekdownloads.wordpress.com
Read more »

Ιστορικές στιγμές στο Άγιον Όρος: Η Εξαρχία του Οικ. Πατριαρχείου στη Μονή Εσφιγμένου


Η Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου μόλις αφίχθη στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του Φαναρίου με την παλαιά Αδελφότητα της Μονής για τη διοικητική επαναφορά της στην κανονικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Τελικά, η Διπλή Ιερά Σύναξη (στην οποία συμμετέχουν 20 Ηγούμενοι και οι αντιπρόσωποι των Μονών) θα πραγματοποιηθεί αύριο όπου και η Εξαρχία του Φαναρίου θα μεταφέρει την απόφαση της παλαιάς αδελφότητας.

Η Εξαρχία αποτελείται από τους Μητροπολίτες Μιλήτου κ. Απόστολο, Ανδριανουπόλεως κ.Αμφιλόχιο και Σηλυβρίας κ.Μάξιμο και συνοδεύεται από τον ειδικό γραμματέα του Υπ. Εξωτερικών κ.Στάθη Λιάντη, ως εκπρόσωπο της ελληνικής Πολιτείας.

Εις αύριον τα σπουδαία όπου και θα ληφθεί η τελική απόφαση αναφορικά με την επαναφορά της Μονής Εσφιγμένου στην κανονικότητα.
 
 
Read more »

Ο Β.Πούτιν στο Άγιο Όρος στις 28 Μαΐου παρά τις διαφωνίες ...


Όπως διαβάζουμε στο ethnos.gr και στο ρεπορτάζ της Μαρίας Ριτζαλέου, υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα της επίσκεψης του Β. Πούτιν στο Άγιο Όρος τον ερχόμενο Μάιο . Ωστόσο σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ο Ρώσος πρόεδρος θα αφιχθεί στην Αθωνική Πολιτεία στις 28 Μαΐου...

Αναλυτικά το ρεπορτάζ :

H διαμάχη ανάμεσα στους Αγιορείτες και στη Ρωσία για το μετόχι του Αγίου Νικολάου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας ρίχνει βαριά τη σκιά της στον εορτασμό -στα τέλη Μαΐου- για τη χιλιόχρονη παρουσία Ρώσων μοναχών στο Αγιον Ορος, δυσκολεύοντας την επίσκεψη Πούτιν εκεί, παρότι θα βρίσκεται στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη.

Ωστόσο, ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Κύριλλος, θα μεταβεί τελικά στις 27 Μαΐου για δύο μέρες στο Αγιον Ορος: σε επιστολή που απέστειλε στον Βαρθολομαίο την περασμένη εβδομάδα αναφέρει ότι η επίσκεψή του θα είναι προσκυνηματικού χαρακτήρα.

Παρά την επιθυμία του να συλλειτουργήσουν με τον κ. Βαρθολομαίο, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, καθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν θέλει να «νομιμοποιήσει» τη ρωσική πρωτοβουλία, όπως αναφέρεται.

Πριν από δέκα μέρες επισκέφθηκαν τον Αθω δέκα μέλη των αρχών ασφαλείας υψηλών προσώπων της Ρωσίας και σε σύσκεψη που είχαν με μέλη της Ιεράς Επιστασίας, της διοίκησης του Αγίου Ορους και της Ελληνικής Αστυνομίας, διερεύνησαν θέματα ασφάλειας, ενώ έφυγαν χωρίς να δεσμευτούν για κάτι - και ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο επίσκεψης του Βλ. Πούτιν.

Μέσα στις πολλές διαφορές που έχουν προκύψει ανάμεσα στα δύο Πατριαρχεία ήταν και το αγιορείτικο μετόχι του Αγίου Νικολάου στην Κόκκινη Πλατεία: «Ε, όχι να σας βάλουμε και στην Κόκκινη Πλατεία», ήταν η απάντηση των Ρώσων στο αίτημα των Αγιορειτών στο να επανέλθουν στο μετόχι του Αγίου Νικολάου, το οποίο ανήκε στη Μονή Ιβήρων από το 1660 -επρόκειτο για δωρεά του τσάρου μετά την αποστολή στη Μόσχα αντιγράφου της εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας- έως τη δήμευσή του από το καθεστώς του Στάλιν τη δεκαετία του '30.

Η φράση αυτή έβαλε τέλος στον διάλογο των δύο αντιπροσωπειών και πλέον ο λαμπρός εορτασμός θα γίνει στη Μόσχα, ενώ στο Αγιον Ορος οι εκδηλώσεις θα είναι περιορισμένες και σε πολύ χαμηλούς τόνους στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα.


Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

«Αυτοί θα κάνουν γιορτή κι εμείς μνημόσυνο για το μετόχι του Αγίου Νικολάου, για χρυσόβουλλα, εικόνες και χειρόγραφα; Αυτό δεν το επιτρέπουμε», ήταν η απάντηση που έδωσαν μέσω του «Εθνους» μοναχοί-εκπρόσωποι στην Ιερά Κοινότητα.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι τελικά ο πρόεδρος Πούτιν που θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 28 Μαΐου, δεν θα μεταβεί στο Αγιον Ορος, καθώς δεν θα υπάρχουν λαμπροί εορτασμοί, όπως το είχε προγραμματίσει η ρωσική πλευρά.

Αλλες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν αποκλείεται να κάνει μια σύντομη προσκυνηματικού τύπου επίσκεψη στο Αγιον Ορος, στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος, σε μια συμβολική κίνηση για να «επιβεβαιώσει» ότι αποτελεί την «έδρα» του ρωσικού μοναχισμού, καθώς σήμερα η πλειονότητα των μοναχών είναι Ουκρανοί.

Οι Αγιορείτες μοναχοί δεν επιθυμούσαν από την αρχή να γίνει εορτασμός για τη χιλιετή παρουσία Ρώσων μοναχών στο Αγιον Ορος, αλλά εκδηλώσεις για τις χιλιετείς σχέσεις των δύο χωρών.

«Ο Χριστιανισμός καθιερώθηκε ως επίσημη θρησκεία των Ρώσων το 986 από τον Βλαδίμηρο Α΄, Μέγα Πρίγκιπα του Κιέβου. Μέσα σε 30 χρόνια διαδόθηκε τόσο πολύ ο Χριστιανισμός, που ίδρυσαν και μοναστήρι;», αναρωτιούνται οι Αγιορείτες και προσθέτουν: «Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δίνουμε εθνική ταυτότητα στον Αθω. Εδώ δεν υπάρχει ρωσικός Χριστιανισμός, σερβικός κ.ο.κ., κανένα μοναστήρι δεν έχει για μας εθνικό προσδιορισμό. Διαφορετικά αλλοιώνεται η ταυτότητα του μοναχισμού και δημιουργούνται άλλου τύπου προβλήματα».

Ο διάλογος συνεχιζόταν, έστω και με προβλήματα, μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε εμφανίστηκαν οι πρώτες σοβαρές διαφωνίες και τελικά διακόπηκε με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.


ΜΑΡΙΑ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ
 
Read more »

ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες αὐτῷ· Κύριε, ποῦ θέλεις, ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα; ὁ δὲ ἀπέστειλεν αὐτούς· Ἀπέλθετε εἰς τὴν ἀπέναντι κώμην, καὶ εὑρήσετε ἄνθρωπον, κεράμιον ὕδατος βαστάζοντα· ἀκολουθήσατε αὐτῷ, καὶ τῷ οἰκοδεσπότῃ εἴπατε· ὁ Διδάσκαλος λέγει· Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα, μετὰ τῶν Μαθητῶν μου.
 
Read more »

Ποιος Βρίσκεται Πίσω από τους Τρομοκράτες που Καταστρέφουν την Συρία


ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ….

«Πολλές χώρες στη Μέση Ανατολή και τη Δύση, μεταξύ αυτών η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, προσπαθούν να καταστρέψουν τις υποδομές και την οικονομία της Συρίας. Και εξοπλίζουν τους τρομοκράτες στη χώρα επειδή δεν έχουν καμία επιθυμία να δουν να προχωρά μια πολιτική διευθέτηση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός της Συρίας, Wael Nader Al-Halqi.

Ο Σύριος πολιτικός είπε πως αντί να βοηθήσουν στην επίλυση της κρίσης, οι χώρες αυτές εξοπλίζουν τους τρομοκράτες και στέλνουν στρατό…

«Οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για παύση των εχθροπραξιών ή κατάπαυσης του πυρός, παραβιάζονται. Στο τέλος βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Κατάρ, καθώς και δυτικές χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία δεν έχουν καμία πραγματική επιθυμία να προχωρήσει η διαδικασία της πολιτικής διευθέτησης στη Συρία προς τα εμπρός», δήλωσε ο Halqi.

Ο Σύριος πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι «ακριβώς το αντίθετο, αφού βοηθούν στην κλιμάκωση της δραστηριότητας και τον εξοπλισμό τρομοκρατών. Κατά την τελευταία εβδομάδα, περισσότεροι από 5.000 στρατιώτες διέσχισαν τα σύνορα με την Τουρκία στις επαρχίες Χαλέπι και Ιντλίμπ».

Ο Al-Halqi είπε ότι οι ομάδες των χωρών που προσπαθούν να φέρουν τη Συρία στα γόνατά του με την καταστροφή των υποδομών και της οικονομίας.

«Την ίδια στιγμή οι χώρες αυτές προσπαθούν να συντρίψει ακόμη περισσότερο την υποδομή, να καταστρέψουν τις οικονομικές δυνατότητες του συριακού λαού, και να φέρουν τη Συρία προς τα κάτω με την ιδιότητα του αποτυχημένου κράτους» δήλωσε ο Al-Haqi.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι χάρη στη Ρωσία και τoν συριακό στρατό, ματαιώθηκε η προσπάθεια της Δύσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής να κάνουν τη Συρία ένα αποτυχημένο κράτος.
 
Read more »

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Τι είναι τα Σεραφίμ, Χερουβίμ; Ποιές και πόσες είναι οι Αγγελικές Δυνάμεις;


Οι άγγελοι ή αν προτιμάτε οι «Αγγελικές Δυνάμεις», δημιουργήθκαν πρίν από τον ορατό κόσμο και τον άνθρωπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς,
ο Θεός «έπλασε τούς αγγέλους πρίν από εμάς για χάρη μας για να αποστέλλονται ως διάκονοι, όπως λέγει ο Παύλος, στούς μέλλοντας να κληρονομήσουν την σωτηρία» (Ε.Π.Ε., τόμ. 9ος, σελ. 80, 81)

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη θεολογία, όπως συνοψίζεται στην διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, οι «Αγγελικές Δυνάμεις» είναι υπάρξεις πνευματικές, αεικίνητες, ελεύθερες, ασώματες, που υπηρετούν τον Θεόν και είναι κατά χάριν αθάνατες.

Τό σχήμα και την κατάσταση των υπάρξεων αυτών, μόνον ο Θεός τα γνωρίζει. Είναι όμως ασώματοι και αεικίνητοι οι άγγελοι σε σχέση με τούς ανθρώπους. Σέ σύγκριση με τον Θεό, τον μόνον ασώματο, είναι δυσκίνητοι και υλικοί. Είναι πλασμένοι από λεπτή ύλη. Μόνον ο Θεός είναι αληθινά άϋλος και ασώματος. Δέν έχουν ανάγκη από γλώσσα και ακοή, αλλά πληροφορούνται μεταξύ τους τα προσωπικά διανοήματα και τις αποφάσεις τους, χωρίς τον προφορικό λόγο. Όταν επικοινωνούν με τούς ανθρώπους, τότε λαμβάνουν σχήμα και μορφή για να μπορούν οι άνθρωποι να τούς βλέπουν. Η θέα τους είναι φωτεινή και τα ρούχα τους είναι συνήθως λευκά, πράγμα που φανερώνει την καθαρότητά τους. Τροφή τους είναι η θέα του Θεού, τον Οποίο βλέπουν, κατά το μέτρο της δυνατότητός τους.

Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, διαφυλάττουν τα μέρη της γής, είναι άρχοντες των λαών και των χωρών, όπως τούς όρισεν ο Δημιουργός, τακτοποιούν τα ανθρώπινα και προστατεύουν όσους τούς επικαλούνται, κυρίως από το μίσος και την μανία του διαβόλου. «Όπου επισκιάσει η χάρις σου Αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται η δύναμις, ου φέρει γάρ τώ φωτί σου προσμένειν ο πεσών εωσφόρος…». (Δοξαστικό των αίνων, 8ης Νοεμβρίου).

Σέ κάθε θεία Λειτουργία, η οποία είναι Σύναξη ουρανού και γής, συλλειτουργούν με τον Αρχιερέα ή τον Ιερέα άγγελοι. Στήν μικρή είσοδο, ο Λειτουργός παρακαλεί τον Κύριο να στείλη αγγέλους, για να συλλειτουργήσουν μαζί του και θα συνδοξολογήσουν την αγαθότητα του Θεού. Ο Διάκονος, επίσης, δέεται: «άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησώμεθα».

«Εννέα είναι τα ουράνια τάγματα και τρείς τάξεις ή τρία συστήματα, που το καθένα αποτελεί τριάδα».

Η πρώτη τριάς είναι αυτή που είναι πάντοτε γύρω από τον Θεό και είναι έτοιμη να ενωθή με αυτόν αμέσως, χωρίς την μεσολάβηση κανενός. Είναι η τάξη των εξαπτερύγων Σεραφίμ και των πολυομμάτων Χερουβίμ και των αγιοτάτων Θρόνων.

Δευτέρα τάξη είναι εκείνη των Κυριοτήτων, των Δυνάμεων και των Εξουσιών. Έργο της είναι οι διευθετήσεις των μεγάλων πραγμάτων, οι ενέργειες των θαυμάτων και ο Τρισάγιος ύμνος, το Άγιος, Άγιος, Άγιος.

Τρίτη και τελευταία είναι η τάξη των Αρχών, των Αρχαγγέλων και των Αγγέλων, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι το «λειτουργικόν εν διακονίαις και τέλος ο ιερός ύμνος του Αλληλούϊα»» (Φιλοκαλία, τόμ. 3ος, σελ. 354, 355).

Από την ώρα που βγήκαμε από την μήτρα της Εκκλησίας, την Κολυμβήθρα του βαπτίσματος, μάς παραστέκει ένας άγγελος, ο οποίος είναι φύλακας των ψυχών και των σωμάτων μας. Δέν φεύγει από κοντά εάν εμείς δεν τον διώξουμε με την αμαρτωλή ζωή μας. Εκείνο που τον ξαναφέρνει κοντά μας είναι η αληθινή μετάνοια. Οι άγγελοι χαίρονται και πανηγυρίζουν, όταν κάποιος μετανοή ειλικρινά.

Στό τέλος του «Μικρού Αποδείπνου», μιάς κατανυκτικής ακολουθίας που θα πρέπει να την διαβάζουμε όλοι μας κάθε βράδυ, υπάρχει μιά θαυμάσια προσευχή στον φύλακα άγγελό μας.

Ο π. Παΐσιος έλεγε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε φιλία με τούς αγίους και τούς αγγέλους. Ιδαίτερα, με τον άγιο του οποίου φέρουμε το όνομα και με τον φύλακα άγγελό μας. Καί αυτό μπορεί να γίνη με την οργανική ένταξή μας στην πνευματική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, με την αδιάλειπτη προσευχή, την μυστηριακή ζωή και την άσκηση, ήτοι την βίωση των εντολών του Χριστού.
 
 
Read more »

Ο Μ.Νετανιάχου πάει εκτάκτως στη Μόσχα για να ζητήσει την βοήθεια του Β.Πούτιν για το θέμα των Υψιπέδων του Γκολάν


Ο Μ.Νετανιάχου πάει στην Μόσχα για να ζητήσει την βοήθεια του Β.Πούτιν ώστε τα Υψίπεδα του Γκολάν να παραμείνουν υπό ισραηλινή κατοχή. Την ίδια στιγμή το Συμβούλιο του Αραβικού Συνδέσμου θα συνεδριάσει την Πέμπτη για να συζητήσει το θέμα των δηλώσεων Νετανιάχου για τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Το Ισραήλ βλέπει ως μόνη ελπίδα του την υποστήριξη του Β.Πούτιν στο θέμα των Υψιπέδων Γκολάν

Στην προσπάθειά του αυτή ελπίζει στην υποστήριξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Wirtschafts Nachrichten.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ρωσία καλείται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην περιοχή.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν ισχυροποιηθεί οι σχέσεις Μόσχας-Τελ Αβίβ, κυρίως λόγω της μεταναστευτικής ροής από την Ρωσία προς το Ισραήλ αλλά και λόγω της στενής συνεργασίας των δύο χωρών ως προς το θέμα του πολέμου στην Συρία.

Μέχρι τώρα οι διμερείς διαπραγματεύσεις τους δεν επισκιάστηκαν από σημαντικές διαμάχες.

Στις 21 Απριλίου, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί την Μόσχα όπου θα συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο για να συζητήσουν για το μέλλον του Γκολάν.

Η Ρωσία δεν έχει λάβει ξεκάθαρη θέση στο θέμα αυτό, μέχρι στιγμής.

Η γεωγραφική θέση του Γκολάν το καθιστά σημαντικό παράγοντα ασφαλείας για το Ισραήλ.

Οι ανησυχίες του Τελ Αβίβ για επανέναρξη των συγκρούσεων στην περιοχή δεν είναι ανυπόστατες, καθώς ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Faisal Mekdad απείλησε ότι η Δαμασκός ήταν έτοιμη να διεκδικήσει εκ νέου την περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, ο Νετανιάχου συγκάλεσε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο στο Ισραήλ σχετικά με τα Υψίπεδα του Γκολάν, από το οποίο προέκυψε και η δήλωση ότι η περιοχή θα παραμείνει μόνιμα κάτω από τον έλεγχο του Ισραήλ.

Ταυτόχρονα το Κουβέιτ έχει ζητήσει την πραγματοποίηση διάσκεψης για να συζητήσουμε τις καινούριες προκλήσεις που δημιουργούνται από τις επικίνδυνες δηλώσεις που αφορούν τα Αραβο-Συριακά Υψίπεδα του Γκολάν. Οι δηλώσεις αυτές οδηγούν σε κλιμάκωση και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών αποφάσεων», δήλωσε ο πρεσβευτής του Κουβέιτ.

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Πρόκειται για επιβεβαίωση των άρθρων μας Σφοδρή αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ισραήλ για τα Υψίπεδα του Γκολάν – Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Δεν αποτελούν τμήμα του Ισραήλ» και Αιφνιδιασμός στο Ισραήλ: Ρωσία και ΗΠΑ συμφώνησαν στην επιστροφή των Υψιπέδων του Γκολάν στην Συρία μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ σύμφωνα με τα οποία Ρωσία και ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει στον ανασχεδιασμό των κρατών στην περιοχή.

Ο Μ.Νετανιάχου πάει στη Μόσχα με σκοπό να πείσει τον Β.Πούτιν να αλλάξει την στρατηγική του καθώς βλέπει ότι οι ΗΠΑ στην τωρινή κατάσταση δεν ευνοούν τα συμφέροντα του Ισραήλ…

Το θέμα είναι τι θα προσφέρει ως αντάλλαγμα…

Πηγή: http://www.pentapostagma.gr
Read more »

Η CIA έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπνωτιστούμε μέσω τηλεφώνου


Το 1950, η CIA, διεξήγαγε μια σειρά από πειράματα, μέσα από τα οποία προσπάθησε να δημιουργήσει στυγνούς δολοφόνους, οι οποίοι, λειτουργούσαν σε κατάσταση ύπνωσης και δε θυμούνταν τα περιστατικά που συνέβησαν, όταν βρίσκονταν σε κατάσταση εκτός ύπνωσης.

Οι δύο γυναίκες που συμμετείχαν στα πειράματα έφεραν σε πέρας εικονικούς φόνους η μία της άλλης, ενώ η ύπνωση γινόταν μέσω ήχων που δέχονταν όταν μιλούσαν στο κινητό τηλέφωνο. Οι ήχοι αυτοί δεν γίνονται αντιληπτοί από τον άνθρωπο και μπορούν να μεταφέρουν το υποκείμενο σε οποιαδήποτε κατάσταση επιθυμεί ο δημιουργός τους.
 
Read more »

Ιλαρίων: Μόνο για ένα λόγο θα αρνούμασταν τη συμμετοχή στην Πανορθόδοξη


Ρωσικές ρουκέτες για την Πανορθόδοξη του Ιουνίου από το Νο2 της ρωσικής εκκλησίας Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα.

Μιλώντας χθες σε εκδήλωση στο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Αγίου Τύχωνα ο Ιεράρχης μίλησε για το ουκρανικό ζήτημα, τις ενστάσεις της Γεωργιανής Εκκλησίας σε κείμενο της Πανορθόδοξης, αλλά και άλλα ζητήματα.

"Φοβόμασταν ότι η Πανορθόδοξη Σύνοδος θα χρησιμοποιηθεί για τη «νομιμοποίηση» της ουκρανικής διαίρεσης. Αλλά στη Συνάντηση των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στο Σαμπεζύ κοντά στη Γενεύη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος διαβεβαίωσε τον Πατριάρχη Κύριλλο ότι οι όποιες προσπάθειες για το ουκρανικό ζήτημα θα πρέπει να αναληφθούν είτε από τη Σύνοδο, ή μετά από αυτήν. Δεν είναι λιγότερο σημαντική η δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη ότι ο ίδιος, όπως και όλοι οι Προκαθημένοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών αναγνωρίζουν τον Μητροπολίτη Ονουφριο ως μόνο νόμιμο Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Αυτή η δήλωση έχει θέσει τέλος στις ταχυδακτυλουργίες από τους διαφωνούντες στο όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη" σχολίασε ο κ. Ιλαρίων.

Επιπλέον καθησύχασε όσους εκφράζουν προβληματιμσούς για την Πανορθόδοξη λέγοντας:

"Κυκλοφορούν φήμες και υπονοούμενα γύρω από την επικείμενη Πανορθόδοξη που λένε και γράφουν ότι είναι η "Όγδοη Οικουμενική Σύνοδος", στην οποία θα επικρατήσει ο Αντίχριστος, γιατί θα συναφθεί Ένωση μετά των Καθολικών, θα εισαχθεί ένα νέο ημερολόγιο, θα επιτραπεί ο γάμος επισκόπων, δεύτερος γάμος του κλήρου, και άλλες καινοτομίες"

Στο πλαίσιο αυτό ανέλυσε ένα ένα τα κείμενα της Πανορθόδοξης.

Ειδική αναφορά έκανε σχολιάζοντας το κείμενο "Η σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο" " για την στάση της Εκκλησίας της Γεωργίας. "Θα ήθελα να σημειωθεί ότι όλες οι προτάσεις μας για το θέμα αυτό έχουμε λάβει σχεδόν την πλήρη υποστήριξη της αδελφικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας. Όπως πολλοί ήδη γνωρίζετε, κατά τη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, το έγγραφο υποβλήθηκε σε σοβαρή κριτική υπό της Ιεράς Συνόδου της. Πιστεύω ότι ο λόγος που αυτό εξηγείται σε μεγάλο βαθμό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Διορθόδοξης Επιτροπής προεβλήθησαν πολλές παρατηρήσεις από τους εκπροσώπους του γεωργιανού Πατριαρχείου στο έγγραφο και αυτές αγνοήθηκαν"

Τέλος, ο κ. Ιλαρίων σημείωσε πως μόνο ένας λόγος θα εμπόδιζε τους Ρώσους να συμμετέχουν στην Πανορθόδοξη.

"Ο μόνος λόγος για την άρνηση συμμετοχής στη Σύνοδο θα μπορούσε να είναι ο κίνδυνος ότι στην Εκκλησία μας μπορεί να επιβληθούν αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση με την Ορθόδοξη Παράδοση σε γενικές γραμμές. Αλλά αυτός ο κίνδυνος, όσο μπορεί να κριθεί από τους κανονισμούς που προβλέπονται στη συμφωνία, δεν υπάρχει σήμερα' τόνισε. 
 
 
Read more »

Η Βρετανία στέλνει κομάντος στις βάσεις στην Κύπρο


Στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο θα μεταφερθούν ειδικές αγγλικές δυνάμεις με σκοπό την προστασία των Βρετανών τουριστών από πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τούρκικο δημοσίευμα που επικαλείται την εφημερίδα της Μεγάλης Βρετανίας «Daily Star», θα σταλούν στην Κύπρο περίπου 150 κομάντος του βασιλικού ναυτικού και ειδικών επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας ( Special Air Service).


Η Κύπρος περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών, στις οποίες υπάρχει ανησυχία για τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως σημειώνεται.

Πηγή: http://www.echedoros-a.gr/
Read more »

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαγορεύει το βάπτισμα των νηπίων!


Είναι δυνατόν; Κι όμως αυτή η πληροφορία έφτασε στα γραφεία του ΕΚΚΛΗΣΙΑonline και οφείλουμε να την μεταφέρουμε με πάσα επιφύλαξη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαγορεύει το βάπτισμα των νηπίων!

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, την οποία δημοσίευσε η ιταλική ιστοσελίδα ilgiomale.it, από το Μάρτιο του 2016, το βάπτισμα των παιδιών θα είναι αντίθετο προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα θεωρείται ποινικό αδίκημα.

Τα κίνητρα για αυτή την σκανδαλώδη απόφαση είναι τα εξής:

Ο νηπιοβαπτισμός παραβιάζει το άρθρο 16 της Σύμβασης σε συνδυασμό με το άρθρο 22, το οποίο αναφέρει ότι τα βρέφη, δεν μπορούν να κατανοήσουν και να ενεργούν σύμφωνα με την ελεύθερη βούληση προκειμένου να αποδεχθούν μια συγκεκριμένη πίστη. Το βάπτισμα θα πρέπει να είναι μια πράξη συνειδητή αντί να επιβάλλεται από θρησκευτικές οργανώσεις. Η εκτέλεση αυτού του Ιερού Μυστηρίου θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε στις 25 Μαΐου 1992. Το δικαίωμα αυτό εγγυάται την προσωπική ελευθερία. 
 
 
Read more »

"Κλείδωσε" η επίσκεψη του Β.Πούτιν στην Αθήνα


Tου Θεόφραστου Ανδρεόπουλου 

"Κλείδωσε" η επίσκεψη στην Αθήνα του Ρώσου προέδρου Β.Πούτιν, μιας εξέλιξης που ήδη το pronews.gr είχε αναγγείλει.

Οπως αναφέρουν ασφαλείς ρωσικές πηγές στο pronews.gr θα καταλύσει στο Lagonnisi Resort με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται να ξεπερνούν τον χαρακτηρισμό "δρακόντεια".

Συνολικά για την ασφάλεια του Ρώσου προέδρου θα κινητοποιηθούν 2.000 άτομα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Χθες και σήμερα στελέχη της GRU (Generalnovo Shtaba, Гла́вное разве́дывательное управле́ние, Main Intelligence Directorate) της αρμόδιας υπηρεσίας των ρωσικών ΕΔ για εξωτερικές απειλές και της SVR (Sluzhba vneshney razvedki, Слу́жба вне́шней разве́дки, Foreign Intelligence Service) της αρμόδιας υπηρεσίας για θέματα αντικατασκοπείας, ερεύνησαν το Lagonnisi Resort και την γύρω περιοχή και την ασφάλισαν.

Τον Ρώσο πρόεδρο θα τον συνοδεύσουν πάνω από 70 στελέχη της προεδρικής φρουράς αντίστοιχης της αμερικανικής Secret Service (και αυτή αντίστοιχα προστατεύει τον αμερικανό πρόεδρο) με μόνο καθήκον την προστασία του σε κάθε του κίνηση.

Ήδη έχουν κλειστεί 120 δωμάτια για την συνοδεία του Ρώσου προέδρου καθώς μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται Ρώσοι επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κ.λ.π

Θα υπάρξει κινητοποίηση, πέραν της προσωπικής φρουρά τους προέδρου, στις ειδικές δυνάμεις τους Λιμενικού, του ΠΝ και κινητοποίηση στην ΠΑ που θα προσφέρει κάλυψη από ασύμμετρες αεροπορικές απειλές.

Μαχητικά αεροσκάφη της ΠΑ θα εκτελούν αποστολές CAP, πάνω από την περιοχή για να αποφευχθούν περιπτώσεις "Renegade", δηλαδή πτήσεις αυτοκτονίας πολιτικών αεροσκαφών, με εντολές άμεσης κατάρριψης οποιουδήποτε αεροσκάφους ίπταται στην περιοχή και δεν υπακούσει στο κέντρο ελέγχου.

Επισης θα υπαρχει στην περιοχή επιτήρηση από ραντάρ εντοπισμού αεροσκαφών χαμηλών πτήσεων όπως τα mini drones τα οποία αποτελούν μια νέα πρόκληση ασφάλειας.

Ηλεκτρονικές συσκευές θα καταγράφουν οτιδήποτε κινείται γύρω από το Lagonissi Resort και κυρίως θα παρεμβάλουν στα μήκη κύματος που χρησιμοποιούνται από τα drones: Τα τελευταία θεωρούνται η νέα μεγάλη πρόκληση ασφάλειας, αφού δεν εντοπίζονται από ραντάρ ή θέλουν ειδικά ραντάρ για να εντοπιστεί το εξαιρετικά μικρό ίχνος τους και μπορούν με πτήση ελάχιστων λεπτών να μεταφέρουν με ακρίβεια σε απόσταση 1000 μέτρων σεβαστή ποσότητα εκρηκτικής ύλης.

Ιδιαίτερα ανησυχούν οι Ρώσοι για ισλαμικά τρομοκρατικά στοιχεία που έχουν πιθανόν παρεισφρύσει στους πρόσφυγες και τους λαθρομετανάστες που βρίσκονται στην Αττική.

Γενικά έχει σχεδιαστεί ειδικό πρόγραμμα για τις μετακινήσεις του Ρώσου προέδρου προς Αθήνα και αντίστροφα εάν τελικά γίνουν και η όλη δραστηριότητα δεν επικεντρωθεί στο τουριστικό συγκρότημα..

Υπάρχει πιθανότητα να συναντηθεί ο Ρώσος προεδρος και με τον Κ.Καραμανλή με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις. 

 
Read more »

Βρετανός φοιτητής εντυπωσιάζει μιλώντας άψογα Αρχαία Ελληνικά!!!


Ο νεαρός είχε πάει στο University Challenge εκπομπή που φέρνει αντιμέτωπα τα καλύτερα βρετανικά πανεπιστήμια σε ένα «πρωτάθλημα γνώσεων» με πολύ δύσκολες ερωτήσεις.

Ο φοιτητής που έκλεψε την παράσταση, ο οποίος, μάλιστα, ανήκει στην νικήτρια ομάδα για το 2015 «Gonville & Caius College» του Cambridge είναι ο Ted Loveday, ο οποίος απάντησε σε άψογα αρχαία ελληνικά σε σχετικές ερωτήσεις.

Δείτε τον από το 22ο λεπτό μέχρι και τα μέσα του 24ου.
 
 

Read more »

UPSat: Έτοιμος ο πρώτος δορυφόρος Ελληνικής κατασκευής


Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση του UPSat, του πρώτου δορυφόρου Ελληνικής κατασκευής, το οποίο αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών σε σε συνεργασία με τον ελληνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Libre Space Foundation

Ο δορυφόρος βρίσκεται στο στάδιο της τελικής κατασκευής και ενσωμάτωσης των υποσυστημάτων του, μετά την ολοκλήρωση του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι τελικές δοκιμές. Η παράδοση του για την ενσωμάτωση στο φορέα εκτόξευσης έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του καλοκαιριού του 2016.

Με τη συμβολή επιστημόνων, μηχανικών και προγραμματιστών, o UPSat συμμετέχει στη διεθνή επιστημονική αποστολή μελέτης της θερμόσφαιρας QB50. Ο UPSat είναι ο πρώτος δορυφόρος παγκοσμίως με ανοικτά και διαθέσιμα σε όλους σχέδια σύμφωνα με τα πρότυπα του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού.

Ο UPSat είναι ένας νανο-δορυφόρος με διαστάσεις 20 cm x 10cm x 10cm, σύμφωνα με τις προδιαγραφές δορυφόρων cubesat μεγέθους 2U. Λόγω του μικρού μεγέθους τους τα cubesats συχνά τίθενται σε τροχιά από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή ως δευτερεύον φορτίο από άλλες τροχιακές αποστολές μεγαλύτερων δορυφόρων.

Ο στόχος της αποστολής QB50, στην οποία ο UPSat συμμετέχει, είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από πενήντα cubesats σε όλο τον κόσμο για να μελετήσει τα κατώτερα στρώματα της θερμόσφαιρας, τα οποία είναι τα λιγότερο μελετημένα τμήματα της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας.

Σε συνδυασμό με άλλες αποστολές και εργαστηριακά δεδομένα τα στοιχεία που θα συλλέξει η αποστολή QB50 θα βελτιώσουν σημαντικά τα μοντέλα που περιγράφουν την ατμόσφαιρα της Γης. Η αποστολή έχει σχεδιαστεί και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Δυναμικής Ρευστών von Karman.

Ως μέρος αυτής της αποστολής ο UPsat είναι εξοπλισμένος με εξειδικευμένο επιστημονικό όργανο (mNLP) σχεδιασμένο για να μετρήσει τις συγκεντρώσεις πλάσματος στα στρώματα της θερμόσφαιρας.

Κάθε άλλο στοιχείο του δορυφόρου έχει σχεδιαστεί εξ’ αρχής: η κατασκευή, η δοκιμή και η ενσωμάτωσή τους έχει γίνει από τους μηχανικούς, τους επιστήμονες και τους προγραμματιστές του Πανεπιστημίου Πατρών και του Libre Space Foundation.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το δομικό πλαίσιο, ο υπολογιστής ελέγχου της αποστολής, το σύστημα τηλεπικοινωνιών, το σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το λογισμικό λειτουργίας των υποσυστημάτων και διάφορα άλλα υποσυστήματα που ολοκληρώνουν την λειτουργία του δορυφόρου.

Ο επίγειος σταθμός του δορυφόρου θα είναι μέρος του δικτύου SatNOGS (ένα έργο ανοικτού κώδικα του Libre Space Foundation) και θα παρέχει τη δυνατότητα λήψης τηλεμετρίας και τη λειτουργία αποστολής εντολών και ελέγχου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Libre Space Foundation φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό οικοσύστημα γύρω από δορυφορικές και διαστημικές τεχνολογίες, με το UPSat να είναι η πρώτη πραγματοποίηση αυτής της φιλοδοξίας. Ως ένα έργο ανοικτού κώδικα χαιρετίζουμε κάθε πιθανή συνεισφορά για την περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη του έργου.
Πηγή: newsbomb.gr


Read more http://apocalypsejohn.com/upsat-etimos-protos-doriforos-ellinikis-kataskevis/
Read more »

'Κράτος εν κράτει' η ΜΚΟ...Αντικαθιστούν την πολιτεία με απόφαση της Ε.Ε παραμερίζοντας το εθνικό συμφέρον


Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για τη χρηματοδότηση του προσφυγικού.
Υπογράφτηκαν την Τρίτη τα πρώτα συμβόλαια για 83 εκατ. ευρώ από τα χρήματα που χορηγεί η ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα.
Τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε οκτώ ΜΚΟ και όχι απευθείας στην ελληνική κυβέρνηση. Τα 83 εκατ. ευρώ είναι μέρος των 700 εκατ. ευρώ που θα δοθούν στην Ελλάδα από τον νέο μηχανισμό βοήθειας έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, που δίνεται πρώτη φορά σε κράτος-μέλος _ 300 εκατ. φέτος, 200 εκατ. το 2017 και 200 εκατ. το 2018.
Οι ΜΚΟ που θα λάβουν αυτά τα πρώτα 83 εκατ. ευρώ και που θα τα διαθέσουν μέσω τοπικών ΜΚΟ για την σίτιση, στέγαση, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και προστασία των προσφύγων επελέγησαν μεταξύ 13 που υπέβαλαν προτάσεις και είναι οι εξής: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (ελληνικό τμήμα), Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ελληνικό τμήμα των Γιατρών του Κόσμου, Συμβούλιο Προσφύγων της Δανίας, OXFAM, Save the Children, ASB Federal Association, International Rescue Committee Hellas.

«Τα χρήματα που θα πάρουν οι οργανώσεις θα συντονιστούν με το πλάνο αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος που έχει η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕ. Οι προσλήψεις θα γίνουν κυρίως από την τοπική κοινωνία και οι αγορές από την τοπική αγορά» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μουζάλας σε συνέντευξη Τύπου, την Τρίτη, με τον Επίτροπο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Αντιμετώπιση Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη.

«Ο νέος μηχανισμός τέθηκε σε λειτουργία σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 25-30 μέρες μετά την αρχική παρουσίασή του στο Κολέγιο των Επιτρόπων» δήλωσε ο κύπριος Επίτροπος ο οποίος μέχρι σήμερα χρηματοδοτούσε μόνο κράτη εκτός ΕΕ (πάντα μέσω ΜΚΟ). «Η Επιτροπή έχει την πείρα για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών».

«Μπορούμε να διαχειριστούμε 50.000-60.000 πρόσφυγες» τόνισε ο κ. Μουζάλας. Άλλωστε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι είναι τράνζιτ. «Με τις μέχρι τώρα προσφορές για μετεγκατάσταση, οι 14.000-15.000 θα φύγουν από την Ελλάδα προς άλλες ευρωαπαϊκές χώρες». 
 
 
Read more »